WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО РИНКУ
1. 1. Основні завдання фінансової діяльності страхових органі-зацій в умовах перехідної ринкової економіки.
Страхування виникло як засіб збереження матеріального благо-получчя за настання випадкових непередбачуваних, а також передбачу-ваних, але небажаних і таких яких не можна уникнути, випадків з метою розподілу заподіяних окремим громадянам збитків між багатьма іншими членами суспільства, щоб полегшити тягар потерпілих.
Страхування - це система економічних відносин між суб'єктами. Головними суб'єктами у страховій справі виступають страховик та страхувальник. За формою страхування розрізняють на "добровільне" і обов'язкове."1 Стаття 6 Закону України "Про страхування" подає перелік видів обов'язкового страхування. До обов'язкового страхування в нашій державі відносяться: медичне страхування, військовослужбовців і військовозобов'язаних призваних на збори, осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ, медичних і фармацевтичних працівників під час виконання службових обов'язків, працівників митних органів, працівників прокуратури, народних депутатів, осіб державної контрольно-ревізійної служби, працівників податкової інспекції, осіб державних органів у справах захисту прав споживачів, працівників пожежної охорони, осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, спортсменів вищих категорій, працівників державної лісової охорони, спеціалістів ветеринарної медицини, суддів, донорів крові, від нещасних випадків на транспорті, членів екіпажу і аварійного персоналу, працівників замовника авіаційних робіт, ризикових процесів, відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу, врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, транспортних засобів, авіаційних суден.
Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком.
У страховій справі застосовують кілька систем страхування та франшизи. У страхуванні майна найбільш поширеною є система страху-вання за дійсною вартістю майна, що визначається як фактична на день підписання договору. Страхування за системою пропорційної від-повідальності передбачає участь страхувальника у відшкодуванні збитків, за системою першого ризику передбачає виплату відшкодування у розмірі збитків, але в межах страхової суми, за системою "дробової частини" передбачає встановлення двох страхових сум, одна з яких називається показною вартістю, за системою відносної вартості.
Особиста участь страхувальника у покритті збитків виражається через франшизу. Франшиза - звільнення страховика від покриття збитків передбачена підписаним страховим договором. Буває умовна та безумовна франшиза.
Необхідність страхового захисту має кілька аспектів: природний, економічний, юридичний, соціальний, міжнародний.
Міжнародний аспект зводиться до усунення національних відмін-ностей у законодавствах різних країн.
Страховий ринок в умовах ринкової економіки є часткою фінансо-вого ринку, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формується попит і пропозиція на нього. Основною функцією страхового ринку є акумуляція та розподіл страхового фонду з метою страхового захисту суспільства.
За структурою страховий ринок розрізняють на інституціональну, територіальну, галузеву та організаційну. Інституційна структура передбачає розмножування приватної, публічної або комбінованої форми власностей. Вона може бути представлена акціонерними, корпоративними, взаємними державними страховими компаніями. Страховий ринок в територіальному аспекті розділяють на місцевий, національний та світовий. За галузевою ознакою виділяють ринки особистого та майнового страхування.
Організаційна структура страхового ринку представляє страхове товариство або страхова компанія, асоціації, пули, об'єднання, товариства взаємного страхування, страхові агенти, страхові брокери страхові посередники, перестрахувальні компанії (перестраховики) моторне (транспортне) страхове бюро, комітет у справах нагляду за страховою діяльністю. На страховий ринок впливають як і внутрішня структура страхового ринку так і зовнішнє середовище страхового ринку яке складається з елементів, якими страховик може управляти (ринковий попит, конкуренція, ноу-хау, (інфраструктура) та з тих, на які він впливати не може (чисельність населення, його вікова та статева структура) Отже страховий ринок - це відкрита система здатна до розширення та звуження, залежна від економічної ситуації в країні і від активності страховика.
1. 2. Діяльність страховика в умовах ринкової економіки.
Інвестиційна діяльність страховика завжди пов'язана з розміщенням та управлінням страховими резервами. Способи найкращого розміщення цих резервів являють собою інвестиційну стратегію страховика. Згідно з структурою інвестиційних інститутів та розмежуванням відповідальності може виникнути, як мінімум, два різновиди страхування відповідальності:
1) страхування інвестора від помилкових дій інвестиційного консультанта та посередника;
2) страхування інвестиційного консультанта і брокера від власних помилок і пов'язаних з цим претензій до них з боку інвестора та інших осіб.
Страхові компанії, беручи на себе зобов'язання за даним видом страхування, пропонують такі варіанти страхового покриття, тобто страхують:
1) річний доход інвестора на рівні, що забезпечується безризиковим вкладенням капіталу;
2) величина, яка дорівнює різниці між оголошеним розміром диві-денду і фактичним його розміром;
3)ризик втрати капіталу, вкладеного в купівлю акцій, у розмірі номінальної вартості акцій або фактично сплачених сум;
4) втрачений прибуток у розмірі прибутку з безризикового вкладення капіталу або фактичних виплат за попередній рік;
5)доход за 3-5 і більше років, поки фактично отриманий доход інвестора з цінних паперів не досягне 3-5-ти кратного безризикового доходу на власний капітал. Різні варіанти покриття передбачають різну міру відповідальності страховика і впливають на розмір страхової премії; яка визначається як добуток страхової суми на ставку процента за даним видом ризику. Величина ставки процента залежить від: виду цінних паперів, номінальної ціни їх, коригування на момент купівлі, фінансового стану елемента, обсягу перестрахування за даним видом ризику, розміру франшизи.
При страхуванні підприємницьких інвестицій складається угоду, за якою інвестор купує страховий поліс страховика, який не бере участі в даному інвестиційному проекті, такими видами страхування можуть бути: страхування будівництва;

 
 

Цікаве

Загрузка...