WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

відрахування до фонду соціального страхування на комісійну винагороду страховим агентам - фізичним особам 1467
- відрахування до фонду соціального страхування на випадок безробіття на фонд оплати праці 494
- відрахування до фонду соціального страхування на випадок безробіття на комісійну винагороду страховим агентам -фізичним особам 550
Амортизація Всього 5861
В т.ч. амортизація основних засобів 4382
амортизація Інших необоротних активів 1479
Разом витрат 107904
Додаток № 5
Розшифровка витрат на проведення страхування Івано-Франківської обласної страхове" організації НАСК "Оранта" в 2000 році
Найменування статей Витрати в грн.
Витрати на зв'язок Разом 2019
в т.ч. - витрати на відправку листів, телеграм, посилок 105
- витрати на телефонні переговори 1914
Витрати за отримані професійні послуги Разом 1692
в т.ч. - витрати за банківські послуги 1557
- витрати за інші професійні послуги 135
Витрати на підготовку кадрів Разом 143
в т.ч. - наради і семінари 83
- оплата курсів підвищення кваліфікації 60
Витрати комунальні (крім матеріальних) Разом 205
Витрати на податки та інші обов'язкові платежі Разом 559
в т.ч. - комунальний податок 484
- держмито 75
Інші операційні витрати на збут 210
в т.ч. реклама та дослідження 210
Інші витрати операційне діяльності 1429
в т.ч. - визнані пені, штрафи, неустойки 234
- інші витрати операційне" діяльності 1195
Разом витрат 6257
Додаток № 6.
Розшифровка витрат на проведення страхування Івано-Франківської обласної страхової організації НАСК "Оранта" в 2000 році
Найменування статей Витрати в гривнях
1 2
Уцінка необоротних активів 23194
Податки на прибуток від звичайної діяльності 7939
Разом витрат 31133
Додаток № 7
З В І Т
про виплати страхових відшкодувань та страхових сум Івано-Франківської страхової організації НАСК "Оранта" за 2000 р.
Види страхової діяльності Виплачено страві відшкодування і страхові суми
Кількість виплат Сума
1 2 3
Життя Разом 8 337
в т.ч. життя (Укрдержстрах) 5 220
регіональне життя 3 117
І. Особисте (без життя) Разом 54 7075
в т.ч. від нещасних випадків 2 90
Допов. "Призовник" і "Курсант" 1 162
Громадян на випадок травм 48 4494
Обов'язкове особисте від нещасних випадків на транспорті водіїв 3 2329
Наземний транспорт Разом 6 14429
в т.ч. фізичних осіб - автомобільний 1 609
юридичних осіб - автомобільний 2 9219
обов'язкова цивільна відповідальність власників транспортних засобів за звичайними договорами 3 4601
Майно громадян Разом 13 10486
в т.ч. Будівель 5 4023
Домашнього майна 1 500
Комплексне 4 4972
1 2 3
тварин 3 991
Майно, то належить юридичним особам Разом 1 1250
в т.ч. майно підприємств 1 1250
В с ь о г о 90 33925
ЛІТЕРАТУРА:
1. Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 р.
2. Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування"
від 26 червня 1997 р.
3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань страхування" від 7 жовтня
1997 р.
4. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про
страхування" від 21 жовтня 1997 р.
5. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" від 26 червня 1997 р.
6. Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування"
від 26 червня 1997 р.
7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення
механізму державного регулювання тарифів у сфері страхування" від 17 червня І9§9 р.
8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок і умови обов'язкового страхування майна державних підприємств і організацій" від 2Й березня 1995 р.
9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про обов'язкове особисте
страхування на повітряному, залізничному, морському, внутрішньому, водному і автомо-більному транспорті" від 2 березня 1993 р.
10. Методика розрахунку страхових внесків по обов'язковому страхуванню майна державних підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства економіки, Державного комітету по нагляду за страховою діяльністю та Міністерства фінансів України від ЗІ липня 1995 р.
11. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. "Страхова справа" м.Київ.1997р.
12. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. м. Київ. 1996р.
ІЗ. Барановський 0.1. "Розвиток страхового бізнесу в Україні".
Фінанси України - 1996 р. № 8.
14. Осадець С.С. "Проблеми і перспективи розвитку страхової
справи" Фінанси України - 1997 р.
15. Залємов О.М. "Державна політика на страховому ринку України".
Фінанси України № II 2001 р.
16. Тугай Г.М. "Нагляд за страховою діяльністю". Фінанси України
№ 12 1996 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...