WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

щодо майбутнього розвитку страхової спра-ви не хватає як висококваліфікованих спеціалістів, так і професіо-нальних публікацій по страховій тематиці, необхідних робітникам сис-теми страхування і страхівникам.
Додаток № І.
ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи страховика обласної дирекції НАСК "Оранта" за 2001 рік
Найменування діяльності страховика Сума,
грн
1 2
І. Діяльність страховика із страхування і перестрахування
1. Валові доходи від страхової діяльності у вигляді
1.1 Валового доходу від страхової діяльності (крім страхування ризиків життя) 263415
1.2 Валового доходу, отриманого (нарахованого) страховиками за договорами страхування і перестрахування життя фізичних осіб на інших умовах, ніж визначені законом 180
2. Сума нарахованого податку на доходи за .звітний період (263415 + 180) 3 : 100 7909
ІІ. Діяльність страховиків, не пов'язана із страхуванням і перестрахуванням
1. Валові доходи з джерел інших, ніж сума валових внесків
1.1 Інші доходи 99
2. Сукупний валовий доход (порядок П-1) 99
3. Скоригований валовий доход (по рядах П.І) 99
4. Оподаткований прибуток до перенесення збитків на наступний звітний (податковий) квартал (рядок по П-3) 99
5. Оподаткований прибуток після перенесення збитків на майбутній звітний (податковий)квартал (ряд. П-3) 99
6. Сума нарахованого податку на прибуток за звітний період (99 х 30:100) 30
1 2
7. Сума нарахованого податку на прибуток з урахуванням його зменшення. 30
8. Оподаткований прибуток за вирахуванням частини прибутку одержаного за рахунок запровадження понижуючого коефіцієнта 0,8 та норм амортизації (ряд. П-4) 99
ІІІ. Податкове зобов'язання на доходи від діяльності зі страхування і перестрахування та прибуток від діяльності, не пов'язано зі страхуванням і перестрахуванням
1. Загальна сума податкового зобов'язання (нара-хований податок на доходи та прибуток (7909+30) (П.2 + П.7) 7539
2. Зменшення загальної суми податкового зобов'язання на:
2.1. суму нарахованих авансових внесків 7338
3. Сума зменшення загального податкового зобов'язання (сума рядків 2) 7338
4. Сума податку, яка підлягає нарахуванню за особим рахунком платника:
4.1. Підлягає нарахуванню при позитивному значенні різниці між рядами (1-2.1) (7939-7338) 601
Додаток № 2.
Розшифровка доходів Івано-Франківської обласної страхової організації НАСК Оранта" (крім страхових платежів за 2001 рік)
Найменування статті Всього В тому числі
Інший операційний дохід Інші фінансові доходи
І. Доходи від реалізації страхових послуг - всього - - -
ІІ. Інші операційні доходи - всього 348 348 -
в т.ч. одержані гранти та субсидії 348 348 -
ІІІ. Інші фінансові доходи - всього 99 - 99
в т.ч. відсотки одержані 99 - 99
ІV. Дохід від участі в капіталі - всього - - -
V. Інші доходи - всього - - -
VI. Надзвичайні доходи - всього - - -
Всього доходів 447 348 99
Додаток № 3.
З В І Т
про надходження страхових платежів за 2001 рік по Івано-Франківській обласній страховій організації НАСК "Оранта"
Види страхової діяльності Нараховано платежів, грн.
1 2
Життя Разом 180
в т.ч. життя (Укрдержстрах) 180
Особисте (без життя) Разом 99968
в т.ч. 1)Допов. "Призовик", "Курсант" 1112
2) Громадян на випадок травми 25777
в т.ч. за рахунок фізичних осіб 4813
за рахунок юридичних осіб 19244
за рахунок дітей 1673
за рахунок спортсменів 47
3) Громадян, шо виїжджають за кордон (Асістенс) 4369
4) відповідальність роботодавця за спричинення шкоди здоров'ю працівників 900
5) обов'язкове особисте 67810
в т.ч. - від нещасного випадку на транспорті 63354
- спеціалістів ветмедицини 625
- медпрацівників від СНіДу ) за рахунок організації) 72
- ДПД 3759
Наземний транспорт Разом 126301
в т.ч. - фізичних осіб автомобільний 4043
- юридичних осіб автомобільний
56412
1 2
- обов'язкова цивільна відповідальність власників транспортних засобів: 64516
1) за звичайним договором 55077
2) "Зелена картка" 9439
- добровільна цивільна відповідальність власників транспортних засобів: 1030
в тому числі "Синя картка" 1030
Майнове громадян Разом 28919
в т.ч. будівлі 23012
домашнього майна 3690
комплексне 1342
квартир 55
тварин (ВРХ) 820
Майно, що належить юридичним особам Разом 8227
в т.ч. майна підприємств 4072
майно релігійних організацій 575
майно здане в оренду 1560
профвідповідальності 2020
В с ь о г о 263595
Додаток № 4
Розшифровка витрат на проведення страхування
Івано-Франківської страхової організації
НАСК "Оранта" в 2001 році
Найменування статей Витрати в гривнях
1 2
Матеріальні витрати Всього 5938
в т.ч. паливо (дрова, вугілля) 850
електроенергія 147
бланки страхових свідоцтв 1873
інші друковані бланки, книги, журнали, акти 285
матеріали господарського призначення 136
канцелярське приладдя 912
інші матеріальні витрати 1735
Виплати на оплату праці Всього 70009
в т.ч. за посадовими окладами 15323
надбавки за високу кваліфікацію 2921
доплата за вислугу років 1731
премії за основними результатами Діяльності 2329
матеріальна допомога 5535
оплата щорічної відпустки - штатним 2324
оплата щорічної відпустки - страховим агентам 2230
оплата навчальної відпустки 101
компенсація за невикористану відпустку 510
комісійна винагорода страховим агентам - фізичним особам 36660
інші компенсаційні виплати 345
Відрахування на соціальні заходи Всього 26096
1 2
в т.ч. відрахування в пенсійний фонд на оплату праці 10537
- відрахування в пенсійний фонд на комісійну винагороду страховим агентам -фізичним особам 11731
- відрахування до фонду соціального страхування на фонд оплати праці 1317
-

 
 

Цікаве

Загрузка...