WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

видатків, тобто спостерігався інтенсивний розвиток (див.таблицю № 7).
Аналогічний підхід може бути використаний і при аналізі прибутковості страхової діяльності. Для цього можна використати наступну систему показників:
прибутковість страхових платежів (Пп) як відношення прибутку (П) до страхових платежів (СП)
Звідси: П= Пп СП;
Аналіз ступеню інтенсифікації можна розраховувати за формулами:
- абсолютний приріст прибутку за рахунок прибутковості страхових платежів ( Ппп)
Ппп = (ПпІ - Ппо) СПІ ;
- абсолютний приріст прибутку за рахунок обсягу страхових пла-тежів ( Псп)
Псп= (СпІ - Спо) Ппо;
Одержані результати знаходяться у взаємозв'язку Із загальним приростом прибутку:
Ппп + Псп = ПІ - По= П
Відносні прирости Ппп 100
П
- показує питому вагу приросту прибутку за рахунок віддачі стра-хових платежів:
Псп 100
П
- засвідчує питому вагу приросту за рахунок обсягу страхових
платежів.
В першому випадку маємо приріст прибутку за рахунок віддачі страхових платежів, тобто інтенсивного фактора, а в другому - за ра-хунок екстенсивного фактора.
В світовій підприємницькій діяльності користуються також показ-никами прибутковості страхових відшкодувань, резервного фонду тощо.
Застосовуючи наведену вище методику, можна дати оцінку процесів інтенсифікації страхової діяльності з цих показників.
Зазначимо, що охарактеризоване дослідження охоплює статистичні дані лише за два роки (раніше таких спостережень не робили) а це, безумовно, ускладнює процес узагальнення та обмежує можливості виз-начення тенденцій розвитку страхового ринку України за умов перехідної економіки щодо більшого тривалого часу.
Виходячи із цього вважаю за доцільне зробити відповідальний аналіз не лише за результатами минулого року, а і виконати його на основі щоквартальних даних, цій справі може слугувати як розширенню, так і оновлення статистичної бази звітних даних щодо функціонування страхового ринку України.
За умов перехідної до ринку економіки зростає і значення управ-ління страхової діяльності, особливо з боку держави. Управління страховою діяльністю в перехідній економіці тісно пов'язане з прове-денням складного механізму перестрахування. Саме масштаби та рівень перестрахової діяльності характеризують ступінь розвиненості стра-хового ринку України та його придатності до інтеграційних процесів.
Висновки
Страховий ринок в Україні позволяє оптимістично оцінювати перспективи формування його структури і необхідної інфраструктури. Страхова діяльність в Україні стала набирати риси підприємницької діяльності тільки за останні три-чотири роки.
Разом з тим слідує відмітити, що більшість страхових організацій країни і Івано-Франківська обласна страхова організація НАСК "Оранта", працюючих на вітчизняному страховому ринку, ще не набрали необхідного опиту, а страховий ринок поки не досягнув відповідного рівня ні по сумарному об'єму страхового капітала, ні по масштабам страхових операцій, ні по рівню охоплення сегментів ринка.
Страхові агенти мало звертають уваги в страховій організації НАСК "Оранта" таким надходженням платежів при страхуванні особистого життя від нещасних випадків як за рахунок фізичних осіб, так і за рахунок юридичних осіб, туристів на випадок травми, вкладів фізичних осіб, на випадок хвороби, за відповідальність за спричинення шкоди здоров'ю третім особам.
Дуже погано ведеться робота при страхуванні майна громадян (будівель, домашнього майна, квартир і ін.).
Зовсім не ведеться робота в страховій організації НАСК "Оранта"страховими агентами по страхуванню свиней, овець, коней, бджолосімей, хутрових звірів, декоративних птахів, віслюків та мулів, собак, майна підприємців фізичних осіб, мисливської рушниці, мисливських собак.
Також слід відмітити недостатню роботу страхових агентів по страхуванню майна юридичних осіб, а саме майна підприємств, майна релігійних органів, майна зданого в оренду, майна під заставу, буді-вельно-монтажних ризиків, майна сільськогосподарського комплексу, вантажів які перевозяться, фінансових ризиків, ризику втрати прибутку, ризику при продажі товарів в розстрочку, ризику неповерненню вкладів фізичних осіб, майновий ризик покупця нерухомості і т.д. і Слід також відмітити про великі витрати на проведення страхування страхової організації НАСК "Оранта" в 2001 році. Так при доходах всього 263895 гривень витрати склали 107904 гривні. Особливо великі витрати страхова організація понесла від виготовлення страхових свідоцтв, придбання канцелярського приладдя, придбання палива, амортизаційних відрахувань.
Слід також відмітити великий відсоток заробітної плати до доходів страхової організації. Він становить 26%. Потрібно щоб страхові агенти звернули увагу на більш раціональну свою роботу.
Страхова організація НАСК "Оранта" великі кошти витрачає на операційну діяльність, сплату за штрафи, пені, неустойки, великі банків-ські послуги, а також витрати на телефонні переговори, що також збільшує витрати загальні.
Серед проблем, які є на обласному страховому ринку, можна виді-лити наступні:
- інвестиційні можливості страховщиків використовуються недос-татньо;
- доля страхування життя на страховому досить мала і не має тен-денції значно збільшитися;
- введення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів зіткнулися з перепонами на законодавчому рівні (відсутня відповідальність за невиконання вимог законодавства); бувають випадки порушення страхового законодавства, які пов'язані з ігноруванням страховщиками норми відносно зобов'язань виплат страхового відшкодування, бувають також випадки неправомірних відмов в його виплаті.
По результатах роботи обласної страхової організації НАСК "Оран-та" за 2001 рік можна зробити виводи про нові тенденції, покращились показники її діяльності. До позитивних якісним тєнденціям в 2001 році відносяться:
- вперше за десятиліття темпи росту страхових платежів значно перевищили темпи інфляції, тобто пройшло реальне збільшення об'ємів ринка страхових послуг;
- темпи росту страхових платежів продовжують випереджати темпи росту страхових виплат;
- значно збільшився об'єм резерву, сформованого на кінець року, в порівнянні з зібраними за рік платежами. Це пройшло в результаті зведення нового порядку формування резервів незароблених премій і збитків;
- намітилась тенденція значного збільшення сплаченого уставного фонду.
Також слідує відмітити

 
 

Цікаве

Загрузка...