WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

будується таблиця № 6 в якій види страхування розмішені у відповідності з рангом коефіцієнтів локації.
На основі часток доходів і витрат (графа 2 і 3) розраховуються кумулятивні частки (графа 4 та 5)
Кумулятивні частки відкладаються на графіку кривої Лоренца. З'єднуючи відповідні координати одержуємо криву Лоренца.
Слід відзначити, що наведений алгоритм аналізу пропорційності може бути використаний і для одержання індикаторів, які характери-зують ступінь монополізму різних видів діяльності зокрема страхової. Для цього можна використати коефіцієнти концентрації Джині, які характеризують пропорційність розподілу певних економічних показни-ків окремих видів діяльності щодо гіпотетичного рівномірного розпо-ділу. При цьому частки рівномірного розподілу одержують шляхом ді-лення 100% на число груп, в даному випадку число видів страхування, відповідні коефіцієнти локації розраховуються як відношення часток емпіричного розподілу (доходів або видатків) до відповідних емпіричних часток.
Коефіцієнт концентрації обчислюється як половина суми модулів різниці між частками емпіричного і рівномірного теоретичного розпо-ділів.
Нижче наведено приклад аналізу пропорційності за один рік. Тобто маємо дані про річну звітність.
З метою науково обґрунтованого управління страховою діяльністю необхідно мати динамічні параметри пропорційності, тобто динаміку коефіцієнтів локації та концентрації.
Це дозволить мати характеристику тенденцій пропорційності і на цій основі оцінювати перспективи цього явища. Практичне використання наведеної методики статистичних досліджень страхового ринку області і України дасть змогу фахівцям своєчасно визначити несприятливі тенденції у співвідношенні доходів та видатків в різних видах страхування і відповідним чином коригувати економічну ситуацію як мікро, так і на макрорівнях. В цьому аспекті актуальним є аналіз Інтенсифікації страхової організації. Розглянемо його у тісному взаємозв'язку з попереднім аналізом досягнення пропорційності страхової діяльності за ринкових умов.
3.3. Аналіз інтенсифікації страхової організації.
Взаємодія ресурсів та їх віддача характеризує результати під-приємницької діяльності страховиків.
Однією із важливих характеристик інтенсифікації економічного розвитку господарюючих суб'єктів на страховому ринку області є зрос-тання питомої ваги приросту ефекту від страхового бізнесу за рахунок інтенсивних факторів - продуктивності праці, капіталовіддачі, при-бутковості, тощо.
Аналіз страхової діяльності на макрорівні можливо здійснити досліджуючи динаміку ефекту у вигляді доходу страховиків (Д) під впливом динаміки їх видатків (В) та віддачі цих видатків (ДВ)
Відповідні абсолютні прирости даних показників можна розрахо-вувати за формулами:
- абсолютний приріст доходу за рахунок видатків ( Дв)
Дв = (ВІ - В)ДВо;
- абсолютний приріст доходу за рахунок віддачі видатків ( Ддв)
Ддв = (ДВІ - ДВо) ВІ
При цьому прирости:
Дв 100 + Ддв 100 = 100%
Д ДІ
Визначаємо абсолютний приріст доходу за рахунок видатків:
Двз = (ВІ - Во) ДВо = (179219 - 166716) 229292 = 12503 1,3 =17254
166716
Двж= (ВІ - Во) Во = (337 - 226) 160 = 111 0,71 =79
226
Дво = (ВІ - Во) ДВо = (7075 - 6125) 85467 = 950 13,95 = 13252
6125
ДВж = (ВІ - Во) ДВо = (14429 - 11221) 110306 = 3208 9,83 =31535
11221
ДВмг = (ВІ - Во) ДВо = (10489 - 9395) 26825 = 1094 2,86 = 3129
9395
ДВмю = (ВІ - Во) ДВо = (1250 - 950) 6534 = 300 6,88 = 2064
9395
Визначаємо абсолютний приріст доходу за рахунок віддачі видат-ків.
Ддвз = (ДВІ - Дво) ВІ = 263595 - 229242 179219
179219 166716
=(І,47-І,38) 179219= 16130
Ддвж = (ДВІ - Дво) ВІ = 180 - 160 337
337 226
=(0,54 -0,71) 337 = -57
Ддво = (ДВІ - Дво) ВІ = 99968 - 85467 7075
7075 6125
=(14,13 - 13,95) 7075 = 1273
Ддвн = (ДВІ - Дво) ВІ = 126301 - 110306 14429
14429 11221
=(8,75 - 9,83) 14429 = - 15583
Ддвмг = (ДВІ - Дво) ВІ = 28919 - 26825 10489
10489 9395
=(2,76 - 2,86) 10489 = 1049
Ддвмю = (ДВІ - Дво) ВІ = 8227 - 6534 1250
1250 950
=(6,58 - 6,88) 1250 = - 375
Таблиця №7. Розрахунок динаміки доходів Івано-Франківської обласної
страхової організації НАСК "Оранта" від страхової діяльності за рахунок видатків та їх видачі.
Види страхування Абсолютний приріст доходів від страхової діяльності,
тис. грн.. Питома вага інтенсивних і екстенсивних факторів в прирості доходів від страхових організацій , %
в т.ч. за рахунок в т.ч. за рахунок
Всього доходності
витрат обсягу
витрат Всього доходності
витрат обсягу
витрат
Страхова діяльність в цілому 35,384 16,130 17,254 100 45,6 54,4
в тому числі
- життя 0,022 -0,057 0,079 100 -259 359
- особисте страхування 14,525 1,273 13,252 100 8,8 91,2
- страхування наземного транспорту 15,952 -15,583 31,535 100 -97,7 197,7
- страхування майна громадян 2,080 -1,049 3,129 100 -50,4 150,4
- страхування майна юридичних осіб 1,689 -0,375 2,064 100 -22,2 122,2
Конкретні розрахунки динаміки доходів страхової обласної орга-нізації, що залежить від динаміки видатків та їх віддачі, наведені в таблиці № 7.
Розрахунки показали, що в цілому в усіх видах страхування су-марно доходи страховиків області зросли на 35,384 тис. грн.
При цьому зростання відбулося в основному за рахунок витрат, на які припадає 54,4% загального приросту доходу: у той час як на зростання доходності витрат припадає 45,6%.
Проведений статистичний аналіз за окремими видами страхування засвідчив, що на страховому ринку області спостерігається вкрай не-однозначна ситуація.
Аналіз також показав, що у чотирьох видах страхування відбулося зменшення доходності витрат - у страхуванні життя, страхуванню наземного транспорту, страхуванню майна громадян, страхуванню майна юридичних осіб.
В результаті за рахунок цього фактора загальний обсяг доходів зменшився.
Виконані статистичні дослідження показують, що на страховому ринку області останніми роками спостерігається де інтеграція страхової діяльності. До такого висновку можна дійти, спираючись на дані, які свідчать, що доходи страхової організації зростали тільки за рахунок збільшення обсягів витрат, тобто в останні роки на страховому ринку області мав місце переважно екстенсивний розвиток. І лише в одному виді страхування особистому зростали доходи за рахунок віддачі

 
 

Цікаве

Загрузка...