WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

Фінансова діяльність страхової організації - Дипломна робота

рік по видам страхування.
Різниця між доходами та видатками утворює прибуток (збиток)страховика від страхової діяльності.
На основі даних (таблиця № 2) проводимо розрахунок системи показників ефективності страхової діяльності страхової організації НАСК "Оранта" на страховому ринку України, використавши нижче наведені формули.
За першою з них можна показати рівень доходності витрат стра-хової організації (ДВ) в цілому:
за 2001 рік ДВ01 = Доход01 = 263595 = 1,47
Витрати01 179219
за 2000 рік ДВ00 = Доход00 = 229292 = 1,38;
Витрати00 166716
Таблиця № І. Показники фінансової діяльності
Івано-Франківської обласної страховії організації НАСК "Оранта" за 2000-2001р.
Показники 2000 р. 2001 р.
Доходи 229292 263595
Життя 160 180
Особисте страхування (без життя) 85467 99968
Страхування наземного транспорту 110306 126301
Страхування майна громадян 26825 23919
Страхування майна юридичних осіб 6534 8227
Видатки 166716 179219
Виплати страхових відшкодувань
в тому числі: 27917 33925
- життя 226 397
- особисте страхування (без життя) 6125 7075
- страхування наземного транспорту 11221 14429
- страхування майна громадян 9395 10489
- страхування майна юридичним особам 950 1250
Витрати на утримання апарату управління
в тому числі: 102105 107904
- оплату праці 65890 70009
- матеріальні витрати 5780 5938
- відрахування на соціальні заходи 24655 26096
- амортизація 5780 5861
Витрати на проведення страхування 5895 6257
Платежі до бюджетів 7849 7939
Інші видатки 22950 23194
Резервування коштів 57323 65899
Балансовий прибуток 5233 18477
Джерело: Статистичні дані облстатуправління за 2000р. і 2001 р
За другою: вирахувати маржу прибутку страхової організації (М)
М01 = Прибуток01 = 18477 100% = 7%
Доход01 263595
М00 = Прибуток00 = 5253 100% = 2,3%
Доход00 229292
Третя форму допомагає показати рівень прибутковості витрат
страхової організації (ПВ)
ПВ01 = Прибуток01 = 18477 = 0,1;
Витрат01 179219
ПВ00 = Прибуток00 = 5253 = 0,03;
Витрат00 166716
За першою формулою вираховуємо показники рівня доходності витрат окремих видів страхування в 2000 р.
ДВОЖ = _Дож = 160 = 0,71;
Вож 266
ДВОО = _Доо = 85467 = 13,96;
Воо 6125
ДВОН = _Дон = 110306 = 9,83;
Вон 11221
ДВОМГ = _Домг = 26825 = 2,86;
Вомг 9395
ДВОМЮ = _Домю = 6534 = 6,88;
Вомю 950
Всі ці показники заносимо в таблицю № 4.
Також вираховуємо показники рівня доходності витрат окремих видів страхування в 2001 році
ДВІЖ = _Діж = 180 = 0,53;
Віж 337
ДВІО = _Діо = 99968 = 14,13;
Віо 7075
ДВІЖ = _Діж = 126301 = 8,75;
Віж 14429
ДВІМГ = _Дімг = 28919 = 2,76;
Вімг 10489
ДВІМЮ = _Дімю = 8227 = 6,58;
Вімю 1250
Вище вирахувані показники також заносимо в таблицю № 4 графу 2. Визначаємо питому вагу витрат окремих видів страхування в загальному обсязі витрат (d) по формулі d = Bo в 2000 році
Вз
dож = _Вож = __226_ 100% = 0,14%;
Воз 166716
dоо = _Воо =_ 6125 100% = 3,67%;
Воз 166716
dон = _Вон = 11221 100% = 6,73%;
Воз 166716
dомг = _Вомг = 9395 100% = 5,64%;
Воз 166716
dомю = _Вомю = 950 100% = 0,57%;
Воз 166716
dоін = _Воін = 138799 100% = 83,25%;
Воз 166716
ТАБЛИЦЯ 2
Визначаємо питому вагу витрат окремих видів страхування в загальному обсязі витрат по формулі d = Bo в 2000 році
Вз
dіж = _Віж = __337_ 100% = 0,19%;
В/оз 179219
dІо = _ВІо =_ 7075 100% = 3,95%;
В/оз 179219
dін = _Він = 14429 100% = 8,05%;
В/оз 179219
dІмг = _ВІмг = 10489 100% = 5,86%;
В/оз 179219
dІмю = _ВІмю = 1250 100% = 0,70%;
В/оз 179219
dІіж = _Воін = 145294 100% = 81,25%;
В/оз 179219
Вище вирахувані показники заносимо в таблицю № 4.
Визначимо питому вагу доходу окремих видів страхування в за-гальному обсязі доходу в %
по формулі d = _Докр 100% в 2000 році
Дзаг
dОЖ = _Дож 100% = 160 100% = 0,07%;
Дзаг 229292
dОО = _Доо 100% = 85467 100% = 37,27%;
Дзаг 229292
dОН = _Дон 100% = 110306 100% = 48,11%;
Дзаг 229292
dОМГ = _Домг 100% = 26825 100% = 11,70%;
Дзаг 229292
dОМЮ = _Домю 100% = 6534 100% = 2,85%;
Дзаг 229292
Вище враховані показники заносимо в таблицю № 3.
Таблиця №3. Розрахунок індексів маржі доходу Івано-Франківської обласної страхової організації НАСК "Оранта" в 2000 - 2001 роках
Види
страхування Питома вага доходів окремих видів страхування в загальному обсязі доходу % M0d0 M1d1 M0d1
2000
% 2001
%
Страхова діяльність
у цілому 100 100 27,3 32,0 87,99
в тому числі:
- життя 0,07 0,07 - 2,89 - 2,22 - 0,03
- особисте страхування (без життя) 37,27 37,92 34,59 35,23 35,19
- страхування наземного транспорту 48,11 47,91 43,2 42,45 43,02
- страхування майна громадян 11,7 10,97 7,6 6,99 7,13
- страхування майна юридичних осіб 2,85 3,13 2,44 2,65 2,68
Таблиця 4
Визначаємо питому вагу доходу окремих видів страхування в загальному обсязі доходу в % також в 2001 році (dI)
dіж = _Діж 100% = __180_ 100% = 0,07%;
Доз 263595
dІо = _ДІо 100% =_ 99968 100% = 37,92%;
Доз 263595
dін = _Дін 100% = 126301 100% = 47,91%;
Доз 263595
dІмг = _ДІмг 100% = 28919 100% = 10,97%;
Доз 263595
dІмю = _ДІмю 100% = 8227 100% = 3,13%;
Доз 263595
Вище вираховані показники заносили. в таблицю № 3.
Таблиці № 2 і № 4 відбивають систему показників ефективності
страхової діяльності в цілому та окремих видів страхування за два
роки.
На основі визначених показників ефективності (ДВ,М) маємо можливість проаналізувати їх динаміку, оцінити вплив результатів діяльності з окремих видів страхування на середні

 
 

Цікаве

Загрузка...