WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

театральних діячів України, інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок,
але об'єднані відповідними професійними комітетами, до 01.01.92 р. зараховується в стаж роботи незалежно від сплати страхових внесків. У цих випад-ках стаж творчої діяльності встановлюється секретаріатами правлінь творчих спілок республіки, починаючи з дня опублікування або першого публічного виконання чи публічного показу твору даного автора В одинарному розмірі Ст. 56 Закону "Про пенсійне забезпечення "
Період військової служби та перебування В одинарному
в партизанських загонах і з'єднаннях, розмірі Ст. 56 Закону
6 служба в органах державної безпеки та (додатково "Про пенсійне
органах внутрішніх справ незалежно від див. ряд. 14 забезпечення"
місця проходження служби цієї таблиці)
Період служби у воєнізованій охороні,
7 в органах спеціального зв'язку і в гірничорятувальних частинах незалежно від В одинарному Ст. 56 Закону "Про пенсійне
відомчої підпорядкованості та наявності спеціального або військового звання забезпечення"
Період навчання у вищих і середніх
8 спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі В одинарному розмірі Ст. 56 Закону
"Про пенсійне
забезпечення"
9 Період тимчасової непрацездатності, що почалася у період роботи В одинарному розмірі Ст. 56 Закону "Про пенсійне забезпечення"
Час догляду за інвалідом 1 групи або
10 дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за ви- В одинарному Ст. 56 Закону "Про пенсійне
сновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду забезпечення"
11 Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку В одинарному розмірі Ст. 56 Закону "Про пенсійне забезпечення"
Період проживання дружин осіб офі-
12 церського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де не було можливості їх працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років В одинарному розмірі Ст. 56 Закону "Про пенсійне
13 Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зара -ховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах (статті 13 і 14 Закону України "Пропенсійне забезпечення " ) В одинарному розмірі Ст. 56 Закону "Про пенсійне забезпечення "
14 Час військової служби у складі діючої армії у період бойових дій, у тому числі під час виконання інтернаціонального обов'язку, а також перебування в партизанських загонах і з'єднаннях
Один місяць за три Ст. 57 Закону "Про пенсійне забезпечення"
15 Час перебування під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на примусовому лікуванні громадян, не-обгрунтовано притягнутих до кримінальної відповідальності або необгрунтовано репресованих і згодом реабілітованих
У потрійному розмірі Ст. 58 Закону "Про пенсійне забезпечення"
16 Час роботи громадян незалежно від віку, у тому числі як вільнонайманого складу у військових частинах, і служба (крім осіб, зазначених у рядку 14 цієї таблиці) в роки Великої Вітчизняної війни та в інші періоди ведення бойових дій У подвійному розмірі Ст. 59 Закону "Про пенсійне забезпечення"
17 Час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому ЧИСЛІ дігея, насильно BHUCJCIHX з тимчасово окупованої території у період Великої Вітчизняної війни У потрійному розмаї Ст. 59 Закону забезпечення"
18 Час роботи в м. Ленінграді в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8.09.41 р. по 27.01.44 р.
У потрійному розмірі Ст. 59 Закону "Про пенсійне забезпечення"
19 Час проживання в м. Ленінграді в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8.09.41 р. по 27.01.44 р. У подвійному розмірі Ст. 59 Закону "Про пенсійне забезпечення"
20 Робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров'я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, зараже-них вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров'я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров'я, а також у психіатричних закладах охорони здоров'я
У подвійному розмірі, При цьому особам, яким пенсії призначені до 15 серпня 2003 р., стаж не перегляда -ється. У разі подання документів про стаж у цих закладах після цієї дати, весь стаж у цих закладах обчислюється у подвійному розмірі Ст. 60 Закону
"Про пенсійне
забезпечення"
(у новій
редакції,
яка набула
чинності
з 15 серпня
2003 р.)
21 Час роботи на водному транспорті Повний навігаційний період роботи,
як за рік роботи Ст. 61 Закону "Про пенсійне
забезпечення"
22 Час роботи на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств і організацій згідно зі спис-ком сезонних робіт для призначення пенсій Повний сезон роботи, як за рік роботи Ст. 61 Закону "Про пенсійне забезпечення"
23 Час роботи на сезонних роботах інших, ніж зазначено у ряд. 22 таблиці (згідно зі списком сезонних робіт і галузей) За його фактичною тривалістю Ст. 61 Закону "Про пенсійне
24
Час роботи (служби, у тому числі державної) з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у зоні відчуження (періоди вико-нання таких робіт підтверджуються довідкою форми № 122, затвердженою Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 9 березня 1988 р. № 122):
Ст. 56 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
- до 1 січня 1988 року У потрійному
- з 1 січня 1988 року до 1 січня 2004 року (в тому числі за списком № 1) У полуторному розмірі
Під час призначення пенсій за віком та по інвалідності період роботи в районах Крайньої Півночі і місцевостях, прирівняних до таких районів* (далі - райони Крайньої Півночі): П. 5
Прикінцевих положень Закону
- до 1 серпня 1945 року
- з 1 серпня 1945

 
 

Цікаве

Загрузка...