WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

порядок здійснення виплати пенсії.
8) Оскаржувати в установленому законодавством порядку дії страхувальника, виконавчих органів Пенсійного фонду, їх посадових осіб та інших суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
9) На отримання пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
10) Залишатись учасником системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в разі тимчасового припинення до досягнення пенсійного віку сплати страхових внесків з дотриманням вимог зазначеного вище закону.
11) Достроково розривати договір про добровільну участь у порядку, визначеному законом.
12) Інші права відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
1) Пред'являти свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на вимогу страхувальника, посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду.
2) Надавати на вимогу страхувальника, територіального органу Пенсійного фонду документи, що засвідчують відомості, які мають бути внесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку.
3) Повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в систем персоніфі-кованого обліку, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення.
4) Укладати договір страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією та не розривати цей договір протягом життя (крім випадків зміни страхової організації).
5) Виконувати інші вимоги, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього закону
Додаток Ж
Таблиця 1.4.
Права та обов'язки страхувальників (стаття 17 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування")
Страхувальник має право Застрахована особа зобов'язана
1) Безоплатно отри-мувати від територіаль-них органів Пенсійного фонду інформацію, необхідну для виконання обов'язків, покладених на нього Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
2) Отримувати від територіальних органів Пенсійного фонду під-твердження про одер-жання сплачених ним страхових внесків.
3) Оскаржувати в установленому законо-давством порядку рі-шення органів Пенсій-ного фонду та дії поса-дових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду.
4) Захищати свої права та законні інте-реси, а Також права та законні інтереси застрахованих осіб, у тому числі в суді 1) Зареєструватися в територіальних органах Пенсійного фонду в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, як платник страхових внесків у десятиденний термін із дня:
- отримання свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;
- отримання дозволу на провадження нотаріальної та іншої діяльності;
- ухвалення рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу;
- зміни юридичного статусу чи адреси, якщо відповідно до закону державна реєстрація таких установ, організацій і відокремлених підрозділів не проводиться;
- укладення трудового договору з найманим працівником;
- зміни прізвища, ім'я та по батькові.
2) Страхувальник зобов'язаний зареєструватися в територіальних органах Пенсійного фонду незалежно від того, чи він фактично веде господарську діяльність і провадить розрахунки з оплати праці чи ні.
3) Вести облік виплат (доходу) застрахованої особи за кожним календарним місяцем і календарним роком, зберігати ці дані за період до 1 липня 2000 року протягом 15 років, а за період після цієї дати - протягом усього часу сплати страхових внесків і протягом п'яти років після припинення їх сплати на паперових носіях і в електронному вигляді за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперової та електронної форми документа, після чого дані передаються до архіву на належне збері-гання протягом 70 років згідно з порядком, установленим Кабінетом Міністрів України.
4) Допускати посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду до перевірок правильності обчислення та сплати страхових внесків, надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок.
5) Подавати звітність територіальним органам Пенсійного фонду у терміни, а порядку та за формою, встановлені Пенсійним фондом.
6) Надавати безоплатно застрахованій особі та на вимогу - членам сім'ї померлої застрахованої особи відомості про заробітну плату (дохід), суми сплачених страхових внесків та інші відомості, що стосуються застрахованої особи та подаються до терито-ріальних органів Пенсійного фонду.
7) Нараховувати, обчислювати і сплачувати в установлені терміни та в повному обсязі страхові внески.
8) Пред'являти на вимогу виконавчих органів Пенсійного фонду та застрахованих осіб, за яких страхувальник сплачує страхові внески, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків.
9) Вимагати в разі прийому на роботу або укладення відповідного договору із фізичною особою пред'явлення нею свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
10) Повідомляти територіальний орган Пенсійного фонду про прийом на роботу або укладення відповідного договору з фізичною особою, яка не зареєстрована в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (у тому числі вперше приймається на роботу) або не пред'явила на вимогу страхувальника свідоцтво про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, і подавати необхідні Відомості та документи для реєстрації зазначеної особи.
11) Отримати в територіальному органі Пенсійного фонду від імені фізичної особи, яку він зобов'язаний зареєструвати у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та видати його застрахованій особі.
12) Повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду:
- про ліквідацію (реорганізацію) підприємства, установи, організації у десятиденний термін із дня ухвалення відповідного рішення;
- про зміну облікових реквізитів підприємства, установи, організації, їх місцезнаходження, юридичної адреси в десятиденний термін із дня виникнення відповідних змін;
- про відкриття або закриття поточних рахунків у банках чи в органах Державного казначейства України, які використовуються для просаджений відповідної діяльності;
- про чисельність найманих працівників, розмір їхньої заробітної плати (доходу) за встановленою формою звітності;
- про зміну відомостей, що вносяться до системи персоніфікованого обліку, про

 
 

Цікаве

Загрузка...