WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

них, стихійних лих, ефективності їх технічного обслуговування.
Згідно із статтею 80 зазначеного вище закону не можна вкладати пенсійні кошти у цінні папери, емітентами яких є зберігач Накопичувального фонду, компанії з управління активами, аудитор, особи, що надають консультаційні послуги, а також їх пов'язані особи. Встановлено також суттєві операційні обмеження, згідно з якими пенсійні активи не можуть бути предметом застави або використовуватися для погашення зобов'язань третіх осіб. Принципово важливим підходом до інвестування пенсійних активів, який застосовується в усьому світі, є те, що зазначені інвестиції не ставлять собі на меті одержання надвисоких прибутків. Враховуючи довгостроковий характер пенсійних активів, визначальним вектором інвестиційної політики накопичувальних пенсійних програм є інвестування коштів у надійні інструменти, що забезпечують у першу чергу захист пенсійних коштів від інформації та покриття адміністративних витрат і в останню чергу - одержання невеликого приросту цих коштів.
2) Диверсифікація - це вкладення коштів у різні напрями. Суть її полягає у встановленні максимальних обмежень вкладення коштів у ті чи інші інструменти, що дає змогу забезпечити отримання відносно стабільного рівня інвестиційного доходу, оскільки в межах певного відрізка зниження дохідності інвестицій в одні інструменти фінансового ринку компенсується ростом дохідності інвестицій в інші інструменти.
3) Відокремлення пенсійних активів від будь-яких інших коштів. Суть цього принципу полягає в тому, що пенсійні активи зберігаються у банку-зберігачі, а функції з обслуговування цих коштів розподіляються не менше як між трьома компаніями з управління активами. При цьому адміністративне обслуговування Накопичувального фонду здійснюватиме окрема установа. [7, c. 219-220]
Законом визначено напрями інвестування коштів Накопичувального фонду та граничні межі інвестування в ті чи інші напрями. У корпоративні облігації, емітовані резидентами України, дозволено інвестувати не більше ніж 20%, а в акції українських емітентів - не більше як 40% загальної вартості коштів Накопичувального фонду.
Як визначено статтями 96 і 97 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" інформація про стан пенсійних активів і діяльність Накопичувального фонду підлягає обов'язковому оприлюдненню в засобах масової інформації у місячний термін після закінчення звітного періоду. Таку інформацію та звітність із цих питань щорічно готує виконавча дирекція Пенсійного фонду. Обсяг інформації про функціонування Пенсійного фонду та порядок надання звітності до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України визначає сама комісія.
Застраховані особи мають право безкоштовно отримувати від виконавчої дирекції Пенсійного фонду інформацію про стан своїх пенсійних активів. Письмовий звіт про стан цих активів, щомісячні надходження страхових внесків і річного інвестиційного доходу. Інформація про стан пенсійних активів, облікованих на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, є конфіденційною.
Згідно статті 54 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за рахунок коштів Накопичувального фонду здійснюються такі види виплат:
1) Довічна пенсія:
- довічна пенсія з установленим періодом;
- довічна обумовлена пенсія;
- довічна пенсія подружжя.
2) Одноразова виплата.
Право на пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду застраховані особи набувають з досягненням ними загальновстановленого пенсійного віку. Розмір пенсійних виплат страхова організація розраховує актуарно, виходячи з вартості оплаченого договору страхування довічної пенсії, з урахуванням майбутнього інвестиційного доходу, забезпечуваного страховою організацією, видатків, пов'язаних з подальшим інвестуванням зазначених сум, та з урахуванням середньої для чоловіків і жінок величини тривалості життя. Уже зараз можна сказати, що із накопичувальної системи застрахована особа може отримати від 15 до 30%заробітної плати. [2, c.174]
Довічна пенсія з установленим періодом - це така виплата, яку проводять щомісячно протягом життя пенсіонера, але не менше ніж протягом 10 років з дня її призначення. У разі смерті пенсіонера до закінчення 10-річного терміну право на отримання пенсій переходить до спадкоємців застрахованої особи.
Довічна обумовлена пенсія - це пенсія, яку виплачують щомісячно протягом життя пенсіонера. У разі смерті пенсіонера за наявності залишку коштів на його накопичувальному пенсійному рахунку накопичені кошти успадковують спадкоємці.
Довічна пенсія подружжя - це виплата, яка призначається подружжю померлого пенсіонера.
Згідно зі статтею 56 зазначеного закону застрахована особа має право на отримання одноразової пенсійної виплати у разі, якщо сума коштів, акумульованих у Накопичувальному фонді, на момент досягнення пенсійного віку, не досягає мінімальної суми коштів, необхідної для оплати довічної пенсії. Розмір мінімальної суми коштів, яка може виплачуватись одноразово, визначає Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг України, крім того, ці виплати здійснюють у разі визнання застрахованої особи інвалідом І або ІІ групи за умови, що коштів вистачає для оплати договору страхування довічної пенсії. За вибором застрахованої особи, визнаної інвалідом І або ІІ групи, замість отримання одноразової виплати кошти у Накопичувальному фонді можна використати для оплати договору страхування довічної пенсії після досягнення особою пенсійного віку. Для інвалідів ІІІ групи одноразова виплата можлива в разі браку коштів для оплати договору страхування довічної пенсії.
Виплату довічної пенсії здійснюють у строки і в порядку, що визначені договором страхування довічної пенсії, а одноразову виплату з коштів Накопичувального фонду здійснює територіальний орган Пенсійного фонду.
Відповідно до статті 56 вище зазначеного Закону визначено, що у разі смерті застрахованої особи до досягнення нею пенсійного віку кошти, акумульовані в Накопичувальному фонді, успадковують спадкоємці, визначені померлою особою. Якщо застрахована особа не визначила спадкоємців, кошти успадковують особи в порядку, визначеному Цивільним кодексом.
За вибором осіб, які мають право на успадкування коштів померлої особи, зазначені кошти можуть бути спрямовані на їхній накопичувальний пенсійний рахунок у Накопичувальному фонді. У цьому разі кошти не оподатковуються. За відсутності у померлої особи спадкоємців належні їй кошти враховують у складі інвестиційного доходу Накопичувального фонду. [2, c.174]
Отже, накопичувальна система є другою складовою системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" не визначено дату запровадження цієї системи, а перелічено умови, після виконання яких може бути ухвалено закон про створення Накопичувального фонду та запровадження перерахування страхових внесків до нього. Лише після ухвалення такого закону набудуться чинності норми Закону України "Про

 
 

Цікаве

Загрузка...