WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

організація несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору страхування довічної пенсії відповідно до закону.
Згідно Закону України кошти Накопичувального фонду є власністю застрахованих осіб, які сплачували страхові внески до цього фонду, та належать кожній застраховані особі в частині, облікованій на її накопичувальному пенсійному рахунку. Джерелами формування коштів цього фонду є:
1) Страхові внески застрахованих осіб, що спрямовуються до Накопичувального фонду;
2) Інвестиційний дохід, що утворюється внаслідок розміщення та інвестування коштів Накопичувального фонду в порядку, встановленому законом.
3) Суми від фінансових санкцій застосованих юридичних і фізичних осіб за порушення встановленого законодавством порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків, що спрямовуються до Накопичувального фонду, а також суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону на посадових осіб і громадян за ці порушення.
Кошти Накопичувального фонду використовуються на:
- інвестування з метою отримання доходу на користь застрахованих осіб;
- оплату договорів страхування довічних пенсій або здійснення одноразових виплат;
- оплату послуг компаній з управління активами;
- оплату послуг радника з інвестиційних питань і зберігача.
Кошти Накопичувального фонду, обліковані на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, є власністю застрахованої особи. У разі смерті такої особи до досягнення нею пенсійного віку належні їй пенсійні кошти, акумульовані в Накопичувальному фонді, успадковують в порядку, визначеному Цивільним кодексом України, якщо застрахована особа не визначила осіб, які мають право на їх отримання [1, стаття 79]
Після ухвалення закону про запровадження сплати страхових внесків до Накопичувального фонду згідно із статтею 15 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" платниками зазначених внесків мають бути:
1) Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - та інших осіб на умовах трудового договору, або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру.
2) Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів і фермерських господарств, у т ому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування.
3) Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування, та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.
4) Особи, які забезпечують себе самостійно роботою.
5) Громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій.
6) Громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах, консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій.
7) Особи, які проходять альтернативну службу (не військову).
8) Особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, які отримують заробітну плату, за роботу на виборній посаді.
9) Особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організації.
10) Особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності.
11) Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. [1, стаття 15]
Згідно з частиноюдругою статті 19 зазначеного вище закону страхові внески до Накопичувального фонду нараховуються на всі суми сукупного оподатковуваного доходу застрахованих осіб, а для осіб, які беруть добровільну участь, - на суми, визначені договором про добровільну участь, тобто на ті самі виплати і в тому самому порядку, що й страхові внески до солідарної пенсійної системи.
Відповідно до статті 79 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" інвестиційний дохід визначається як різниця між сумою сукупного інвестиційного доходу, отриманого від інвестування пенсійних активів, і сумою видатків, пов'язаних з адміністративним управлінням Накопичувальним фондом. Сукупний інвестиційний дохід формується за рахунок:
- прибутку, отриманого від інвестування пенсійних активів Накопичувального фонду;
- відсотків, які нараховуються на пенсійні активи, розміщені на банківських депозитах;
- доходу від інших видів інвестування.
Порядок формування та визначення інвестиційного доходу визначає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та Міністерством фінансів України.
Як визначено у статті 80 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсійні активи Накопичувального фонду складаються з активів у грошових коштах, у цінних паперах, інших активів, не заборонених законом. Розміщення коштів цього фонду в інші активи проводиться у разі необхідності інвестиційної підтримки окремих галузей вітчизняної економіки або розвитку її пріоритетних галузей. При цьому береться до уваги прибутковість і надійність інвестицій. Інвестування коштів за межами України здійснюватиметься лише за рішенням Ради Накопичувального фонду за наявності згоди на це Ради національної безпеки і оборони України. Ризик у накопичувальній пенсійній системі головним чином впливає на рівень дивідендів інвестиційного капіталу. [7, c.217]
Класичні підходи до зберігання та інвестування пенсійних активів, апробовані у міжнародній практиці, ґрунтуються на кількох принципах, які покладено в основу національного законодавства з цих питань:
1) Інвестиції не мають бути пов'язані з надмірним інвестиційним ризиком, а отже, не мають здійснюватися в інструменти фондового та грошового ринків з надмірно високим інвестиційним доходом. Таким чином, за рахунок пенсійних активів не дозволяється здійснювати інвестиції у похідні цінні папери, цінні папери, що обертаються поза межами організованого ринку цінних паперів, у венчурні інвестиції. Ці інвестиції можуть бути досить прибутковими, але ймовірність повної або часткової втрати вкладених коштів є також дуже високою.
Суттєво обмежено інвестування пенсійних активів у ринок нерухомості. Оскільки під час таких операцій до ризиків зміни ринкової вартості об'єктів нерухомості додаються і ризики, пов'язані з фізичним станом цих об'єктів, правами власності на

 
 

Цікаве

Загрузка...