WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

встановленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо кваліфікаційного рівня та досвіду роботи фахівців, які безпосередньо виконуватимуть функції, передбачені технічним завданням тендера. [1, c.205-206]
Згідно із статтею 108 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" компанія з управління активами несе відповідальність усіма коштами і майном, що належать їй на праві власності, перед Пенсійним фондом за збитки, завдані Пенсійному фонду, Накопичувальному фонду або застрахованим особам внаслідок невиконання або неналежного виконання зазначеного закону та умов договору і забезпечує їх відшкодування в установленому законом порядку. При цьому такі збитки не можуть відшкодуватися за рахунок коштів Пенсійного фонду та Накопичувального фонду.
Відповідно до статті 99 Закону України зберігання коштів цього фонду, контроль за відповідністю розпоряджень компаній з управління активами основним напрямом інвестиційної політики та нормативам інвестування коштів Накопичувального фонду здійснює банк-зберігач. Зберігачем може бути тільки один банк, який обирається за результатами тендера, він повинен відповідати вимогам, а саме:
1) Мати ліцензію Національного банку України на здійснення всіх видів банківських операцій і ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право провадження професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.
2) Мати розмір регулятивного капіталу в сумі, еквівалентній не менше ніж 40 млн. євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.
3) Не бути кредитором органів Пенсійного фонду або компаній з управління активами, з якими зберігач уклав договір про зберігання пенсійних активів.
4) Не бути пов'язаною особою аудитора Накопичувального фонду та його пов'язаних осіб.
Зберігач виконує доручення виконавчої дирекції Пенсійного фонду щодо перерахування коштів Накопичувального фонду до страхової організації, обраної застрахованою особою, для оплати договору страхування довічної пенсії або одноразової виплати, а також щодо перерахування коштів на оплату витрат, пов'язаних з адміністративним управлінням Накопичувальним фондом, виплати винагород раднику з інвестиційних питань, компаніям з управління активами, зберігачу аудитору Накопичувального фонду.
Згідно із статтею 84 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" радник з інвестиційних питань залучається за рішенням Ради Накопичувального фонду з метою надання консультацій під час розроблення проектів основних напрямів інвестиційної політики Накопичувального фонду та умов проведення тендера для визначення компаній з управління активами. Радник з інвестиційних питань збирає та аналізує інформацію щодо інвестиційних та економічних умов на національному та зарубіжних ринках, які можуть вплинути на ефективність інвестування коштів Накопичувального фонду д ля поліпшення інвестиційної діяльності цього фонду. Він щомісячно аналізує роботу компаній з управління активами та зберігача і звітує перед Радою Накопичувального фонду. [2, c. 175-177]
Для оцінки фінансового стану за рішенням Ради фонду залучається незалежний аудитор, я кий проводить аудиторську перевірку за рахунок коштів Накопичувального фонду. Якщо у разі за аудиторським висновком інвестиційний дохід, отриманий у результаті інвестування коштів, визнано не прийнято низьким (від'ємне коливання перевищує 30 відсотків) порівняно з ринковими показниками інвестиційного доходу або з інвестиційними доходами недержавних пенсійних фондів, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зобов'язана порушити питання перед Радою Накопичувального фонду про заміну компанії з управління активами. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та договором, укладеним з Пенсійним фондом, аудитор відповідає згідно із законом та укладеним договором.
Пенсійні виплати в обов'язковій накопичувальній системі здійснюють страхові організації. Для цього згідно із статтею 55 Закону України застрахована особа зобов'язана укладати договір страхування довічноїпенсії з обраною страховою організацією та не розривати цей договір протягом життя. Договір страхування довічної пенсії укладається між застрахованою особою та страховою організацією після досягнення застрахованою особою загальновстановленого пенсійного віку.
Страхова організація - це юридична особа, виключним видом діяльності якої є страхування життя, яка має відповідну ліцензію, видану в порядку, встановленому законодавством та здійснює страхування і виплату довічних пенсій. Застраховані особи мають право самостійно обирати або змінювати страхову організацію, яка здійснює виплату довічних пенсій. Страхування і виплати довічної пенсії здійснюються згідно із Законом України "Про страхування". Розмір довічної пенсії розраховується страховою організацією актуарно, виходячи з вартості оплаченого договору страхування довічної пенсії, з урахуванням майбутнього інвестиційного доходу, забезпечуваного страховою організацією, видатків, пов'язаних з подальшим інвестуванням зазначених сум, та з урахуванням середньої для чоловіків і жінок величини тривалості життя. Виплата довічної пенсії здійснюється у терміни і в порядку, визначені договором страхування довічної пенсії. Цей вид організацій, що проводять страхування і виплату довічної пенсії, створюють Централізований страховий фонд і забезпечують свою платоспроможність відповідно до закону про страхування. [1, c.210-211]
Страхові організації, які виплачують довічні пенсії за договорами страхування довічних пенсій, вартість яких була сплачена за рахунок коштів Накопичувального фонду, зобов'язані розрахувати, утримати та перерахувати до бюджету податок з місячних сум цих пенсій у порядку, встановленому законами України про оподаткування.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України щомісяця надає Пенсійному фонду інформацію про поточний фінансовий стан страхових організацій і показники діяльності страхових організацій, у тому числі дані, що використовуються для розрахунку довічних пенсій.
Страхова організація оприлюднює показники вартості оплати договорів страхування всіх видів довічних пенсій, розрахункові розміри довічних пенсій у різному пенсійному віці за такими договорами, рівні інвестиційного доходу не пізніше ніж за десять днів до початку місяця, в якому вони набувають чинності, і використовує рівні інвестиційного доходу для всіх застрахованих осіб, які мають намір укласти договір страхування довічної пенсії протягом відповідного місяця. Вартість оплати договорів страхування довічних пенсій усіх видів не може бути більшою за обчислену Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Страховій організації забороняється вимагати від застрахованої особи довідку про стан її здоров'я.
Згідно зі статтею 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" страхова

 
 

Цікаве

Загрузка...