WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

здоров'я;
4) виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України;
5) смерті учасника фонду.
Пенсійний вік визначається учасником фонду самостійно і може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більш ніжна 10 років, якщо інше не визначено законами. Пенсійний вік визначається за заявою учасника фонду, який має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору не пізніш ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку. У разі набуття учасником пенсійного фонду права на отримання пенсії по інвалідності за системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, виплата пенсії за рахунок коштів пенсійного фонду допускається раніше настання пенсійного віку.
Пенсія на визначений строк розраховується виходячи із строку не менш як 10 років від початку здійснення першої виплати. Протягом цього періоду виплати пенсії учасник пенсійного фонду у будь-який час може:
1) перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;
2) укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді. [2, c. 204]
Для отримання пенсії на визначений строк учасник пенсійного фонду подає адміністратору заяву, на підставі якої пенсійні кошти повинні бути перераховані до обраного ним пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів після отримання заяви. У разі укладення договору про виплату пенсії та визначений строк з іншим пенсійним фондом, учасник фонду подає адміністратору обраного пенсійного фонду копію виписки з індивідуального пенсійного рахунка та копію заяви адміністратору пенсійного фонду, в якому накопичувалися пенсійні кошти учасника. Цей договір укладається у письмовій формі і в ньому міститься інформація про найменування пенсійного фонду та адміністратора, паспортні дані учасника фонду та його ідентифікаційний номер, обраний пенсійний вік учасника фонду, права і обов'язки сторін договору; порядок зміни та розірвання договору, порядок розрахунку залишку належних учаснику фонду пенсійних коштів у разі зміни або розірвання договору і інша інформація.
На початку кожного фінансового року особі, яка отримує пенсію на визначений строк, обов'язково надається інформація про:
1) суму пенсійних коштів, яка обліковувалася на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески;
2) обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку; суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього фінансового року.
Одноразова пенсійна виплата здійснюється адміністратором на вимогу учасника фонду, якщо:
1) медично підтверджений критичний стан здоров'я або настання інвалідності цього учасника;
2) сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника не досягає розміру мінімальної суми пенсійних накопичень ,встановленого Державною комісією з регулювання фінансових послуг України;
3) учасник фонду виїздить на постійне проживання за межі України. [2, c.206]
Довічні пенсії (довічні ануїтети) виплачуються учасникам пенсійних фондів страховими організаціями, з якими учасники уклали договір страхування довічної пенсії, за рахунок грошових коштів, перерахованих страховій організації з пенсійного фонду або накопичених у страховій організації за рахунок страхових внесків. Договір страхування довічної пенсії укладається між учасником фонду та страховою організацією згідно із законодавством про страхову діяльність з урахуванням вимог ,передбачених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та пенсійним контрактом, після настання пенсійного віку, визначеного учасником фонду. Для укладення договору страхування довічної пенсії учасник фонду подає страховій організації довідку адміністратора про обсяг належних йому пенсійних коштів. Учасник фонду повідомляє адміністратора про обрану ним страхову організацію та подає письмову заяву про перерахування до цієї страхової організації належних йому пенсійних коштів.
Страхова організація розраховує розмір довічної пенсії, який зазначається в договорі страхування довічної пенсії, на основі актуарних розрахунків згідно з сумою, що визначена особою, яка укладає договір, та довідкою ,виданою адміністратором пенсійного фонду, про наявність у такої особи цієї суми пенсійних коштів.
Пенсійні кошти накопичені за час перебування у шлюбі одним з подружжя у пенсійному фонді, страховій організації чи на пенсійному депозитному рахунку, є спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом. У разі розподілу пенсійнихкоштів у зв'язку з розірванням шлюбу, кожна із сторін визначає відповідно пенсійний фонд, страхову організацію чи банківську установу, яка має право на відкриття пенсійного депозитного рахунку, для передачі належної їм частини пенсійних коштів та письмово повідомити про це адміністратора, страхову організацію чи банківську установу, з яких передаються пенсійні кошти. У разі ненадходження чергового внеску від учасника фонду, застрахованої особи або особи, яка відкрила на свою користь пенсійний депозитний рахунок, адміністратор пенсійного фонду, страхова організація або банк повинні з'ясувати причину такого ненадходження. Якщо ненадходження внесків виникло у зв'язку зі смертю учасника фонду, адміністратор письмово повідомляє державну нотаріальну контору за місцем проживання протягом десяти робочих днів після отримання інформації про смерть учасника фонду. Спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов'язаний протягом двох місяців після закінчення строку для прийняття спадщини подати адміністратору заяву про оформлення права на спадщину. Успадковані спадкоємцем пенсійні кошти виплачуються як одноразова пенсійна виплата. [2, c. 207]
Держава гарантує дотримання законодавства з метою захисту майнових прав і законних інтересів учасників недержавного пенсійного забезпечення шляхом здійснення нагляду та контролю відповідними державними органами.
Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення - за діяльністю недержавних пенсійних фондів, страхових організацій та банківських установ здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України у межах повноважень і в порядку визначеному Законами України "Про недержавне пенсійне страхування" і "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Органи, які здійснюються державний нагляд та контроль зобов'язані:
- надавати один одному інформацію яка є необхідною для здійснення ними регулювання у сфері недержавного пенсійного забезпечення;
- оприлюднювати перелік юридичних осіб, які проводять діяльність у

 
 

Цікаве

Загрузка...