WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

примірником пенсійного контракту адміністратор повинен надати вкладнику та учаснику фонду:
1) пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту;
2) копії зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;
3) витяг з основних положень статуту пенсійного фонду та на вимогу вкладника - копію статуту пенсійного фонду.
У всіх примірниках пенсійного контракту робиться відмітка та фіксується дата про надання зазначених документів. Один примірник пенсійного контракту залишається в адміністратора.
Істотними умовами пенсійного контракту є:
1) паспортні дані вкладника та його ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб, місцезнаходження постійно діючого органу управління, реєстраційні та банківські реквізити вкладника;
2) посилання на обрану вкладником пенсійну схему;
3) строк дії пенсійного контракту, умови його зміни та розірвання;
4) порядок розрахунків між пенсійним фондом та учасником фонду у разі дострокового розірвання пенсійного контракту або ліквідації пенсійного фонду;
5) права, обов'язки, відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів;
6) розмір пенсійних внесків та умови його зміни.
Пенсійний контракт повинен відповідати положенням статуту фонду і обов'язково містити застереження про те, що держава не несе відповідальності за зобов'язаннями пенсійного фонду.
Відповідно до контракту адміністратор зобов'язується від імені пенсійного фонду:
1) здійснювати недержавне пенсійне забезпечення учасника фонду на умовах, визначених законодавством, пенсійною схемою та пенсійним контрактом;
2) забезпечувати ведення персоніфікованого обліку учасників фонду;
3) надавати учаснику фонду інформацію про стан його індивідуального пенсійного рахунку;
4) забезпечувати відшкодування учасникам фонду збитків, завданих унаслідок порушення законодавства та умов пенсійного контракту;
5) виконувати і забезпечувати виконання інших обов'язків, які визначенні пенсійним контрактом, законом та іншими нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення.
Вкладник фонду за пенсійним контрактом зобов'язується:
- сплачувати на користь учасника Фонду пенсійні внески у порядку, встановленому законодавством, пенсійною схемою та пенсійним контрактом;
- відшкодувати пенсійному фонду збитки, завдані внаслідок порушення вкладником фонду умов законодавства, пенсійної та пенсійного контракту;
- виконувати інші умови, визначені пенсійним контрактом. [3, стаття 57]
Пенсійний контракт набирає чинності з моменту його підписання вкладником та адміністратором.
Дія пенсійного контракту вважається закінченою:
1) після повного виконання вкладником своїх зобов'язань за пенсійним контрактом та укладення учасником фонду договору про виплату пенсії на визначений строк з пенсійним фондом;
2) після передачі пенсійних коштів учасника фонду страховій організації відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору страхування довічної пенсії;
3) після передачі пенсійних коштів учасника фонду банківській установі відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку;
4) у разі ліквідації пенсійного фонду в порядку, передбаченому Законом;
5) у разі ліквідації вкладника - юридичної особи, без визначення його правонаступника;
6) у разі зміни вкладником пенсійного фонду на умовах та у порядку, передбачених цим Законом;
7) у разі дострокового розірвання контракту.
У випадку несвоєчасного перерахування пенсійних коштів учасника фонду адміністратор за власний рахунок сплачує учаснику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на один день від суми, що підлягає перерахуванню за кожен день прострочення платежу, у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України має право прийняти рішення щодо зменшення суми пені, нарахованої адміністратору, якщо затримка у перерахуванні пенсійних коштів учасника фонду сталася з поважних причин [3, стаття 58]
Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється пенсійними фондами, визначаються пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення.
Пенсійна схема повинна відображати:
1) опис всіх видів та умов здійснення пенсійних виплат;
2) порядок визначення розміру пенсійних виплат;
3) строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати, та порядок їх здійснення;
4) порядок та строки сплати пенсійних внесків, у тому числі можливість їх зміни за умови пенсійного контракту;
5) умови та порядок участі у пенсійній схемі;
6) права та обов'язки вкладника, учасника пенсійного фонду за такою пенсійною схемою;
7) інші умови, що не суперечать законодавству.
Пенсійний фонд може використовувати кілька пенсійних схем. Вкладники пенсійного фонду мають право вільноговибору пенсійної схеми, якщо інше не передбачено законодавством, а також мають право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців. Пенсійні схеми та зміни до них підлягають реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. При цьому пенсійний фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни чи анулювати пенсійні схеми у разі:
- відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;
- отримання письмової згоди всіх вкладників, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється. [2, c. 203]
По досягненні пенсійного віку учасники пенсійного фонду мають право отримувати, передбачені Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення", види пенсій безпосередньо з пенсійного фонду або від страхової компанії чи з пенсійного депозиту банку. Особи, які укладали договори страхування життя із страховими компаніями, отримуватимуть довічні пенсії від Страхової компанії.
Пенсійні фонди відповідно до цього Закону можуть виплачувати пенсію на визначений строк та одноразову пенсійну виплату. Розміри пенсій визначаються, виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду, тривалості пенсійних виплати та формули розрахунку величини пенсії на визначений строк згідно з методикою, затвердженою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Пенсії виплачуються у грошовій формі в національній валюті України.
Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адміністратором пенсійного фонду за бажанням учасника пенсійного фонду, який має право на отримання пенсійних виплат відповідно до його заяви чи на вимогу учасника фонду у таких випадках:
1) досягнення учасником пенсійного фонду пенсійного віку, визначеного у заяві учасника;
2) визнання учасника фонду інвалідом;
3) медично підтверджений критичний стан

 
 

Цікаве

Загрузка...