WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

вимогам:
1) має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
2) не є пов'язаною особою пенсійного фонду, з радою якого укладено договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, засновників і аудитора такого фонду та їх пов'язаних осіб;
3) не здійснює управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду;
4) не є кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, з яким зберігачем укладено договір про обслуговування пенсійного фонду.
Недержавний пенсійний фонд може обслуговуватись тільки в одного зберігача. Основними обов'язками його є:
- відкриття та ведення рахунків пенсійного фонду;
- приймання, передача, обмін та забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах;
- виконання відповідно до цього Закону розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;
- виконання розпоряджень особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду;
- зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінних паперів та іншими активами, наданих особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду;
- подання звітності. [3 стаття 44]
Відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне страхування" визначено, що до складу активів пенсійного фонду належать:
1) активи в грошових коштах;
2) активи в цінних паперах;
3) інші активи згідно із законодавством.
Пенсійні активи не можуть формуватися за рахунок коштів, отриманих на підставах, що суперечать законодавству, а також не можуть бути предметом застави і повинні використовуватись лише на цілі, передбачені в Законі України про недержавне пенсійне забезпечення, а саме:
1) інвестування з метою отримання доходу на користь учасників фонду;
2) виконання договорів виплати пенсій на визначений строк, укладених з учасниками пенсійного фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат;
3) оплата договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією;
4) сплати винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду;
5) оплата послуг зберігача;
6) оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду;
7) оплати послуг торговців цінними паперами, витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду.
Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється. [2, c.197]
Пенсійні внески до пенсійного фонду сплачуються у розмірах у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем. Зазначені в пенсійному контракті розміри сплачуваних до пенсійного фонду пенсійних внесків можуть змінюватися відповідно до умов обраних пенсійних схем. Внески за страхуванням ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом.
Рада пенсійного фонду має право встановити мінімальний розмір пенсійних внесків - 10% мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць.
Роботодавець, який здійснює перерахування внесків до відкритого пенсійного фонду, від імені своїх працівників - учасників цього пенсійного фонду, може здійснювати внески по добровільному страхуванню ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду. Розмір таких внесків не може перевищувати одного відсотка внесків, сплачуваних відкритому пенсійному фонду за кожного відсотка внесків, сплачуваних відкритому пенсійному фонду за кожного учасника, за умови, що пенсійний фонд надає можливість придбати цей вид страхування як складову частину пенсійного контракту.
У разі прийняття фізичною особою рішення щодо накопичення частини обов'язкових страхових внесків у пенсійному фонді на умовах, визначених законодавством, розмір таких пенсійних внесків встановлюється згідно із законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточні рахунки пенсійного фонду у зберігача. [3, стаття 50]
Пенсійний контракт є договором між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника. Кожен вкладник може укласти один або кілька пенсійних контрактів з адміністратором одного чи кількох пенсійних фондів. Вкладник, який є учасником пенсійного фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов.
У разі розірвання пенсійного контракту таким вкладником він повинен укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді, або укласти договір зі страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок. При цьому пенсійні кошти вкладника фонду, який є учасникомфонду, передаються за його рахунок до іншої фінансової установи, яка надає послуги з недержавного пенсійного забезпечення, в сумі, що обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді та складається з пенсійних внесків, зроблених таким вкладником, та розподіленого на суму цих внесків інвестиційного прибутку (збитку), зменшених на суму витрат, пов'язаних з перерахуванням таких пенсійних коштів.
Розмір витрат на переведення пенсійних коштів обчислюється адміністратором за методикою, встановленою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
У разі, коли на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, який розкриває пенсійний контракт з пенсійним фондом, обліковуються пенсійні внески, які здійснюються на його користь іншими вкладниками, суми цих внесків та розподіленого на них інвестиційного прибутку (збитку) можуть бути вилучені з пенсійного фонду лише після розірвання пенсійних контрактів з такими вкладниками.
У разі припинення трудових відносин з роботодавцем-засновником або роботодавцем-платником корпоративного пенсійного фонду його учасник зобов'язаний розірвати пенсійний контракт з таким фондом та може укласти новий пенсійний контракт з адміністратором будь-якого іншого фонду, або укласти договір зі страховою організацією або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок. При цьому пенсійні кошти учасника передаються до іншого фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку за рахунок учасника в порядку, передбаченому Законом України "Про недержавне пенсійне страхування" [3, c.199]
Пенсійний контракт укладається у письмовій формі щонайменше в трьох примірниках, якщо контракт укладається з вкладником, я кий не є учасником відповідного пенсійного фонду, або у двох примірниках ,якщо вкладник є учасником пенсійного фонду.
Разом з

 
 

Цікаве

Загрузка...