WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному статутом пенсійного фонду та відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне страхування", зокрема:
1) звітує про діяльність пенсійного фонду перед зборами засновників фонду;
2) реєструє в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України зміни до пенсійних схем фонду, погоджені із засновниками;
3) затверджує інвестиційну декларацію та зміни до неї;
4) обирає голову та секретаря ради фонду з числа членів ради;
5) заслуговує звіти про діяльність адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача та приймає рішення щодо цих звітів;
6) затверджує інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому Законом, та розглядає аудиторський висновок;
7) здійснює контроль за цільовим використанням активів пенсійного фонду;
8) розглядає спірні питання, віднесені статутом пенсійного фонду до компетенції ради цього фонду. [стаття 14, 3]
Збори засновників пенсійного фонду проводяться не рідше одного разу на рік. До компетенції зборів засновників належать:
а) погодження змін до статуту пенсійного фонду в частині, що стосується пенсійних схем;
б) затвердження підсумків роботи пенсійного фонду;
в) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів ради пенсійного фонду;
г) заслуховування звіту ради пенсійного фонду та винесення рішень про переобрання членів ради пенсійного фонду;
д) вирішення інших питань, віднесених до компетенції зборів засновників статутом пенсійного фонду.
Ліквідація пенсійного фонду здійснюється на підставі рішення засновників пенсійного фонду чи правонаступників засновників фонду передбачених Законом України "Про недержавне пенсійне страхування".
Сплата пенсійних внесків фізичними особами до корпоративних і професійних пенсійних фондів є добровільною. Колективним договором може передбачатися створення корпоративного пенсійного фонду роботодавцем або відрахування пенсійних внесків роботодавців до інших пенсійних фондів. Право участі у корпоративному пенсійному фонді належить усім найманим працівникам юридичної особи, що є засновником або роботодавцем-платником такого фонду. Роботодавець не має права будь-яким чином обмежувати права працівників на участь у корпоративному пенсійному фонді.
Якщо роботодавець здійснює пенсійні внески на користь всіх своїх працівників, пенсійні контракти укладаються роботодавцем з пенсійним фондом за вибором такого роботодавця, який має право також встановлювати однаковий відсоток відрахувань пенсійних внесків до цього фонду на користь всіх своїх працівників від суми їх заробітної плати або застосовувати прогресивну шкалу відсотків відрахувань відносно суми заробітної плати залежно від віку працівників та від стажу роботи на цьому підприємстві із встановленням однакового від сотка відрахувань пенсійних внесків для кожної визначеної групи працівників. [3, c.190]
Фізичні особи - учасники будь-якого пенсійного фонду мають право самостійно сплачувати додаткові внески на свою користь без обмежень. Засновники професійного пенсійного фонду мають право сплачувати пенсійні внески за власні кошти на користь усіх своїх членів - фізичних осіб.
Юридичні особи, які входять до складу засновників корпоративного або професійного пенсійного фонду, або є роботодавцями-платниками корпоративного пенсійного фонду, а також юридична особа, яка є одноосібним засновником корпоративного фонду, мають право прийняти рішення щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти на період до одного року за погодженням із Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, повідомивши про це учасників фонду, професійного адміністратора, якщо такий залучався, осіб, що здійснюють управління активами, та зберігача у строк протягом 7 календарних днів після прийняття такого рішення. Якщо після закінчення вищезазначеного строку вказані юридичні особи, крім одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, не приймають рішення про поновлення сплати пенсійних внесків до пенсійного фонду за власні кошти, такі юридичні особи виходять зі складу засновників або припиняють участь у пенсійному фонді з обов'язковим повідомленням про це Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Коли ж після закінчення вищезазначеного строку юридична особа, яка є одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, не приймає рішення про поновлення сплати пенсійних внесків за власні кошти до утвореного цією юридичною особою фонду, такий пенсійний фонд підлягає ліквідації.
У разі створення свого корпоративного пенсійного фонду компанія з управління активами або банківська установа має право здійснювати управління активами та адміністрування такого фонду за умови отримання відповідних ліцензій у порядку, встановленому законодавством. При цьому витрати, пов'язані з виконанням функцій адміністрування та управління активами такого пенсійного фонду, здійснюються за рахунок такого засновника [2, c.191]
Від імені пенсійного фонду і в інтересах його учасників діє адміністратор, який надає послуги фонду на підставі договору про адміністрування, який укладається з радою пенсійного фонду у письмовій формі. Адміністраторомможе бути:
а) юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів;
б) юридична особа - одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду;
в) компанія з управління активами.
Адміністратор зобов'язаний:
1) вести персоніфікований облік учасників пенсійного фонду;
2) укладати пенсійні контракти від імені недержавного пенсійного фонду;
3) забезпечувати здійснення виплат учасникам пенсійних фондів у випадках передбачених Законом;
4) надавати фонду агентські та рекламні послуги, пов'язані з його діяльністю;
5) складати звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність пенсійного фонду відповідним органам виконавчої влади та раді пенсійного фонду. [3, стаття 21]
Управління активами недержавних пенсійних фондів може здійснюватися такими особами:
- компанією з управління активами, яка є юридичною особою, утворюється та діє відповідно до норм законодавства;
- банком щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду;
- професійним адміністратором, який отримав ліцензію на провадження діяльності з управління активами.
Управління активами пенсійного фонду здійснюється на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, яка видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку, відповідно до умов договору про управління активами пенсійного фонду, який укладається з радою пенсійного фонду в письмовій формі.
Зберігачем пенсійного фонду може бути банк, який відповідає таким

 
 

Цікаве

Загрузка...