WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

втратою годувальника.
Страховий стаж обчислюється територіальними органами пенсійного фонду за даними що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до запровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до 1 січня 2004 року.
Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж розмір страхового внеску, обчисленого із мінімальної заробітної плати (мінімальний страховий внесок).
Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою мінімального страхового внеску, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску. Якщо така доплата не була здійснена, страховий стаж враховується пропорційно, тобто до страхового стажу зараховується період, визначений за формулою:
ТП = Св:В,
де, ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;
Св - сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць;
В - мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.
За періоди, які припадають на догляд за дітьми до досягнення трирічного віку, догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом першої групи, за престарілим, який потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та періоди строкової військової служби страхові внески, починаючи з 1 січня 2005 року, сплачуватимуться відповідними державними бюджетами у розмірі десяти відсотків розміру страхового внеску, обчисленого із мінімальної заробітної плати із наступним збільшенням його щороку на 10 відсотків до 100-відсоткового розміру страхового внеску, обчисленого із мінімальної заробітної плати. Зазначені періоди враховуватимуться як періоди, за які сплачено страхові внески у повному розмірі, тобто вважається, що для цих осіб виконані умови сплати в ці періоди внесків у сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. [2, c. 80]
Періоди до набрання чинності Законом враховуватимуться у тому ж порядку, що передбачений чинним на той час законодавством, тобто із урахування пільгового обчислення стажу. Після набрання чинності Законом, тобто з 1 січня 2004 року, всі періоди страхового стажу враховуватимуться в ординарному розмірі.
Періоди роботи до 1 січня 1991 року в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, а також на острові Шпіцбергем зараховується до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло до 1 січня 1991 року. При цьому страховий стаж визначається відповідно до переліку районів Крайньої Півночі і місцевостей, прирівняних до районів Крайньої Півночі в редакції постанови Ради Міністрів СРСР від 03 січня 1983 р. № 12 і застосовується пільгове обчислення страхового стажу з 1 серпня 1945 року по 1 березня 1960 року в подвійному розмірі, а за період роботи з 1 березня 1960 року - в півтора кратному розмірі. Зазначений порядок обчислення страхового стажу застосовується і при проведенні перерахунків пенсій, призначених до 1 січня 2004 року, за наявності документів, які підтверджують факт роботи в таких місцевостях та про те, що на них поширювались пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі. [додаток Р]
Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми за формулою:
, де:
Кс - коефіцієнт страхового стажу;
См - сума місяців страхового стажу;
Вс - визначена відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках). За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1%, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування - 0,8%.
Для особи, яка брала участь у солідарній і накопичувальній системах, визначається один коефіцієнт страхового стажу як сума коефіцієнта страхового стажу за період участі тільки в солідарній системі та коефіцієнт страхового стажу, визначеного за період участі в солідарній і накопичувальній системах. Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання чинності Закону не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу за кожний повний рік роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливим і особливо важкими умовами праці за списком №1 виробництв, робіт, професій і показників - 0,85. [1, стаття 24-25]
2.3. Розвиток системи недержавного пенсійного страхування.
Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.
Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:
1) пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів;
2) страховимиорганізаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та законодавства про страхування;
3) банківськими установами відповідно до Закону "Про недержавне пенсійне страхування" та законодавства про банківську діяльність шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законодавством.
Отже, недержавне пенсійне забезпечення, крім Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", регулюється також законодавством про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, законами України "Про страхування", "Про банки і банківську діяльність", "Про інститути спільного інвестування", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", іншими законами та нормативно-правовими актами прийнятими відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".
Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється за такими принципами:
1) законодавчого визначення умов недержавного пенсійного забезпечення;
2) заінтересованості фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні;
3) добровільності створення пенсійних фондів юридичними та фізичними особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб;
4) добровільної участі фізичних осіб у системі

 
 

Цікаве

Загрузка...