WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

Система пенсійного страхування в Україні - Дипломна робота

стаж.
Загальний трудовий стаж - це загальна сумарна тривалість трудової та іншої суспільно корисної діяльності, незалежно від тривалості перерв у ній, нарахована за встановленими правилами. Загальний стаж для права пенсійного забезпечення має особливо велике значення. Тільки за наявності певної його тривалості виникає право на пенсійне забезпечення в старості, в разі втрати годувальника, який помер від загального захворювання, у разі настання інвалідності внаслідок загального захворювання, а в окремих випадках і за вислугу років. Від тривалості загального трудового стажу залежить розмір вказаних трудових пенсій, оскільки його тривалість за період до набрання чинності Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", тобто до 1 січня 2004 року, зараховується до страхового стажу. [2, c. 66]
У стаж роботи зараховується робота, виконувана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв. При обчисленні стажу роботи в колгоспі за період після 1965 року, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, враховується час роботи за фактичною тривалістю.
Крім цього до стажу роботи зараховується також:
а) будь-яка інша робота, на якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню або за умови сплати страхових внесків, період одержання допомоги по безробіттю, а також робота в'язнів і робота за угодами цивільно-правового характеру за умови сплати страхових внесків;
б) творча діяльність членів творчих спілок, а також інших творчих працівників, які не є членами таких спілок, - за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України;
в) військова служба та перебування в партизанських загонах і з'єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби;
г) служба у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв'язку і в гірничорятувальних частинах, незалежно від відомчої підпорядкованості та наявності спеціального або військового звання;
д) навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі;
е) тимчасова непрацездатність, що почалася у період роботи;
є) час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;
ж) час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку;
з) період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю, але не більше десяти років. [8, стаття 56]
Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи із шкідливим умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових і у пільгових розмірах.
Згідно Закону України "Про пенсійне забезпечення" передбачені випадки, коли стаж може нараховуватись і в пільговому порядку. Так, громадянам, необгрутовано репресованим і згодом реабілітованим, час тримання під вартою, час відбування покарання на місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на примусовому лікуванні зараховується до стажу у потрійному розмірі. Особливої уваги в Законі приділено порядку обчислення стажу роботи в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Робота, незалежно від віку, в тому числі як вільнонайманого складу у військових частинах, в роки Великої Вітчизняної війни та в інші періоди ведення бойових дій, зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі, а час перебування у фашистських концтаборах, місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території у період Великої Вітчизняної війни, - у потрійному розмірі. Пільги щодо нарахування стажу роботи передбачені і окремим медичним працівникам. Так робота в лепрозорних і протичумних закладах, у закладах по лікуванню осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях лікувальних закладів зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі. [8, стаття 60]
Спеціальний стаж - це сумарна тривалість трудової діяльності, виокремлена із загального стажу з урахуванням важких та шкідливих умов, інтенсивності праці, сфері чи місцевості, в якій вона здійснювалась За певних умов до нього може включатися інша суспільно корисна діяльність (навчання, військова служба тощо).
Спеціальний трудовий стаж, який враховується для надання пільг при призначені трудових пенсій можна поділити на два види: а) за особливі умови праці; б) за змістом роботи, тобто характер виконуваної роботи, посада, професія і відповідна галузь народного господарства чи сфера державного життя, де проходила трудова діяльність. Спеціальний трудовий стаж, виокремлений за особливим умовами праці, в свою чергу поділяється на два підвиди:
- стаж на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливим і особливо важкими умовами праці, - за списком №1;
- стаж на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці - за списком №2.
Списки 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад, що дають право на пенсію за віком напільгових умовах, застосовуються незалежно від відомчого підпорядкування підприємств, де працювали чи працюють особи, які звернулися за пенсією, якщо їхні професії чи посади зазначені в цих списках за відповідними виробництвами і цехами.
До стажу, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення, включається час виконання робіт безпосередньо на виробництвах, у цехах, дільницях, відділеннях за професіями й посадами, передбаченими списками №1 і 2, якщо працівники зайняті на цих роботах повний робочий день. Робота за сумісництвом не зараховується до стажу, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення. [2, c.69]
До стажу роботи, який можна визначити як спеціальний за змістом роботи, насамперед слід віднести трудову діяльність працівників зайнятих повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах, на будівництві шахт і рудників і інші. Основною особливістю пільгового пенсійного забезпечення цієї категорії працівників є те, що вони мають право на пенсію за віком незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше двадцяти п'яти років, а працівники провідних професій на цих роботах: робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на вибійних молотках ,машиністи гірничих виймальних машин, сталевари, агломератники, - за умови, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше двадцяти років.
До цього виду

 
 

Цікаве

Загрузка...