WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Ринок страхування: тенденції та проблеми - Реферат

Ринок страхування: тенденції та проблеми - Реферат

відповідно до законодавства в цих країнах підлягають обмеженому державному нагляду.
Недостатність андеррайтингового досвіду та власного капіталу обумовила сильну залежність українського страхового ринку від перестрахувальних операцій, причому ця залежність досягла катастрофічного (якщо не кримінального) рівня (рис. 4). У 2004 р. частка страхових платежів, сплачена перестраховикам,досягла 11553 млн грн, що становить 89,94% загального збору страхових платежів. Упродовж усього періоду дослідження, незважаючи на законодавчо ініційовану прискорену капіталізацію страхового ринку (мінімальні розміри статутного фонду страхових компаній переглядалися тричі), коефіцієнт перестрахування ризиків продовжує збільшуватися (для порівняння: 1996 р. він становив тільки 13,65%, 1999 р. - 39,95%).
За оцінками експертів ринку (офіційна статистика цю інформацію не оприлюднює), структура страхового ринку приблизно така: українські стра-хові компанії утримують 5-10% загального обсягу зібраної страхової премії, ще 10-15% сплачується українським перестраховикам, залишок (тобто до 80-90% страхової премії) перераховується закордонним перестраховикам. Як правило, це пояснюється фінансовою нерозвиненістю страхового ринку, особливо порівняно з фінансовою спроможністю закордонних операторів ринку.
Так, обсяги платежів із перестрахування за кордон у 2005 р. суттєво зменшились як в абсолютних (360,0 млн грн порівняно з 1 907,2 млн грн за аналогічний період 2004 р., більш ніж у п'ять разів), так і у відносних величинах (3,3% від валових премій наприкінці 2005 р. та 9,8% за результа-тами 2004 р.). Аналіз структури перестрахування за кордон свідчить про те, що в 2005 р. за кордон передавались переважно реальні великі ризики, які не можуть утримуватись українськими страховиками самостійно.
Важливим фактором, що сприяв розвитку страхового ринку України в 2005 р., стало введення обов'язкового страхування цивільно-правової від-повідальності власників наземних транспортних засобів. Незважаючи на відсутність дійового механізму контролю наявності страхових полісів, цей вид страхування стрімко розвивається. Повними членами МТСБУ станом на 23.01.06 р. є 14 страховиків, асоційованими членами - 51 страховик.
Введення в дію механізму захисту майнових прав потерпілих унаслідок ДТП коштом страховиків сприятиме не лише розв'язанню вказаної соціаль-ної проблеми, а й підвищенню страхової культури населення та зростанню ринку класичного страхування (додатково близько 1,5 млрд грн на рік).
Наприкінці 2005 р. Держфінпослуг видав 84 ліцензії на провадження цього виду страхування.
Сучасний стан страхового ринку характеризується наявністю багатьох негативних тенденцій та суттєвих диспропорцій свого розвитку, які потре-бують підвищеної уваги з боку державних органів нагляду за страховою діяльністю і врахування в процесі управління розвитком кожного суб'єкта страхового підприємництва:
o фіктивність значної частки страхових операцій;
o низький рівень покриття ризиків;
o більша частина активів фінансується власними коштами, а не із залучених джерел;
o недосконалість захисту прав споживачів страхових послуг;
o низький рівень проникнення страхового ринку (страхові платежі за вирахуванням страхових платежів, переданих на перестрахування україн-ським страховикам, по відношенню до ВВП) і вузька клієнтська база страховиків, а також зосередження страхового ринку переважно на майно-вому страхуванні юридичних осіб;
o нерозвиненість довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та відсутність правового регулювання діяльності страховиків у сфері обов'язкового медичного страхування;
o недостатність надійних фінансових інструментів для інвестування;
o надмірна кількість страхових компаній і недостатній рівень капіталізації страховиків, а також слабкий розвиток національного перестрахового ринку;
o використання страхового ринку суб'єктами господарювання для оптимізації оподаткування та виведення капіталу за кордон;
o недостатній рівень кадрового та наукового забезпечення страхового ринку;
o низький рівень страхової культури населення;
o необхідність скасування деяких видів обов'язкового страхування внаслідок їх економічної недоцільності та невиправданості. Нині здійснюєть-ся обов'язкове державне страхування певних категорій працівників (міліції, посадових осіб спеціальних підрозділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, працівників прокуратури, військовослужбовців та військовозо-бов'язаних, призваних на збори, суддів, народних депутатів та інших категорій - усього 13);
o переведення оподаткування страхової діяльності податком на прибуток на загальних засадах. Відсутність податку на прибуток у страховому секторі призводить до податкового арбітражу - переведення доходів із секторів із вищим податковим тиском у сектор страхування, де він значно нижчий. Відповідно зменшується сума податкових надходжень до бюджету з реального сектора економіки, спотворюється структура страхування в Україні;
o недостатньо здійснюється реалізація норми статті 22 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо співпраці та координації діяльності між органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;
o необхідність урегулювання питань, пов'язаних із введенням обов'язкового рейтингування. Через обмежену кількість установ, які пройшли процедуру рейтингування в уповноваженому рейтинговому агентстві (одному в Україні) та отримали кредитний рейтинг інвестиційного рівня, утворюється монополізація ринку, що призводить до заниження ставок по банківських депозитах;
o надання Держфінпослуг додаткових повноважень у сфері регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності підзвітних фінансових установ.
Література
1. Закон України "Про страхування". В редакції від 4 жовтня 2001 року.
2. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року": Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 28 грудня 2004 р. № 3200.
3. Про підсумки роботи Держфінпослуг та стан справ у небанківському фінансовому секторі України у І кварталі 2006 року: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 квітня 2006 р. № 5618.
4. Залетов А. Н. Страхование в Украине / Под ред. д-ра экон. наук О. А. Слюсаренко. - К.: Междунар. агенция "BeeZone", 2002.
5. www.dfp.gov.ua. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
6. www.cbonds.info. Інформаційна агенція СBONDS

 
 

Цікаве

Загрузка...