WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Ринок страхування: тенденції та проблеми - Реферат

Ринок страхування: тенденції та проблеми - Реферат

України, порівняння з розвиненими країнами світу дає змогу визначити стан розвитку страхового ринку як нерозвинений (такий, що перебуває на початковій стадії). Підтвердженням цього висновку єпорівняльні дані розвитку стра-хових ринків у країнах Центральної та Східної Європи. У 1999 р. рівень страхової премії у ВВП України в 2,31 раза був менший, ніж у Росії (2,13%), в 3,18 раза - ніж у Польщі (2,93%), в 3,7 раза - ніж у Чехії (3,4%), в чотири рази нижчим - ніж у Словенії (3,69%). Незважаючи на надзвичайно високі темпи зростання у 2000-2005 рр., Україна не наздогнала згадані країни за рівнем розвитку страхових відносин, не беручи до уваги розвинені країни світу, де частка страхової премії у складі ВВП становить 8-12% (ще 1997 р. рівень цього показника в США досяг 8,5%, в Японії - 12,8%).
Такий самий висновок щодо порівняння обсягу страхової премії на душу населення. Так, якщо в Україні 2004 р. цей показник досяг 53,4 дол. США, що є найвищим рівнем за період дослідження, то це більш як у 29 разів менше, ніж в Європейському Союзі (1551 дол.), у 96 разів менше, порівняно з Японією.
Оцінюючи стан розвитку страхового ринку, слід пам'ятати, що страхування можна вважати видом бізнесу, що як ніякий інший є індикатором "ринковості" та "лібералізму" економіки. Високий розвиток страхування є характерним для соціумів та економік із великою часткою індивідуалізму та свободи як в особистому житті, так і в підприємницькій діяльності (приклад Японії це підтверджує). У неринкових та неліберальних суспільних системах страхування як бізнес практично не існує. Оскільки Україна нещодавно стала на шлях ринкових перетворень, слабкість вітчизняних страхових компаній та страхового ринку загалом невипадкова.
Страховому ринку України властива ще одна тенденція: створення кептивних страхових компаній при окремих галузях, відомствах, підприємс-твах, холдингах та промислово-фінансових групах. Кептивні страхові компанії по суті надають низку економічних переваг своїм власникам, а саме:
o економія на витратах на страховий захист, використання тарифів, нижчих за ринкові, включення прибутку кептивного страховика в загальний прибуток групи;
o збільшення розміру власного утримання підприємства через визначення франшизи для дрібних і середніх збитків, які можуть бути покриті материнською компанією;
o формування резерву для непередбачуваних ситуацій з огляду на особливості податкового законодавства.
Але нині потенційні можливості отримання економічної вигоди від володіння кептивами в Україні використовуються переважно в межах збере-ження страхових платежів та виплат усередині певної групи підприємств, використання механізму страхових виплат для зменшення оподатковуваного прибутку.
Про стан та об'єктивні перспективи розвитку страхового ринку і наближення його до світових стандартів свідчить розвиненість мережі страхових посередників - агентів і брокерів, законодавче забезпечення функціонування посередницької мережі. Страхувальник бере участь у відносинах на страховому ринку в економічній формі свого професійного представника. Страхові посередники перетворюють потенційного клієнта в страхувальника. Ігнорування цієї об'єктивної умови страхових відносин є однією з причин довготривалої стагнації ринку реального страхування в Україні.
Нині взаємовідносини між страховиками і посередниками прямо протилежні тим, що склалися на світових ринках. Основною причиною є те, що для відносно невеликого страхового ринку України на ньому діє велика кількість страхових компаній, які працюють зі страхувальниками без посе-редників. Ураховуючи низьку капіталізацію страхового вітчизняного ринку, невеликі страховики не залишають ризик на своєму утриманні, передаючи його в перестрахування, та існують завдяки різниці страхового і перестрахового тарифів, тобто фактично виконують брокерські функції.
На ринку страхування в 2005 р. яскраво проявились такі тенденції:
o розвиток "класичного" майнового страхування, що зумовлено реальними потребами підприємств та фізичних осіб у захисті своїх майнових інтересів від наслідків непередбачуваних обставин;
o розвиток особистих видів страхування внаслідок зростання платоспроможності населення, відновлення довіри до фінансових інституцій та усвідомлення більшою частиною населення необхідності захисту свого життя і здоров'я від наслідків непередбачуваних обставин, а також забезпе-чення додаткового доходу після виходу на пенсію. Так, премії зі страхування життя зросли в 1,7 раза до понад 325 млн гривень;
o зменшення обсягів "схемних" операцій на страховому ринку України внаслідок продовження роботи щодо унеможливлення ухилення від оподаткування та виведення коштів за кордон підприємствами реального сектора економіки з використанням фіктивних страхових операцій;
o розвиток обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
У 2005 р. на страховому ринку спостерігалися значні якісні зміни, що свідчать про поступове його очищення від схемних операцій. Так, за резуль-татами 2005 р. обсяги валових страхових платежів, зібраних страховиками України, зменшились порівняно з результатами 2004 р. більш ніж на 40% до майже 11 млрд гривень. Це сталося передусім унаслідок зменшення обсягів валових премій зі страхування фінансових ризиків та добровільного страхування відповідальності.
За результатами діяльності страхового ринку за 2005 р. збільшилась питома вага соціально значущих видів страхування, як-от: добровільне осо-бисте страхування та страхування життя (в 1,7 раза), що свідчить про поступове відновлення довіри до страхових організацій.
Водночас значно зменшилась частка страхування фінансових ризиків, що в 2004 р. становили основу схем ухилення від оподаткування та виве-дення коштів за кордон підприємствами реального сектора економіки з використанням фіктивних страхових операцій.
Загальна (валова) сума страхових виплат, здійснених страховиками за 2005 р. за договорами страхування та перестрахування, становила 1 816,6 млн гривень. Порівняно з результатами 2004 р. сума валових страхових виплат збільшилась на 276,3 млн грн (у 1,3 раза).
Позитивні зрушення на ринку відображає і рівень валових виплат. Відбулись зміни у тенденції цього показника - у 2005 р. рівень виплат почав збільшуватись та досяг 16,5, тоді як за шість попередніх років валові виплати на ринку зменшувались від 31,01% у 1999 р. до 7,9% за результатами 2004 р. (рис.3.).
Унаслідок послідовних дій як у сфері нормативно-правового регулювання, так і у сфері нагляду припинено відтік капіталу за кордон за схемними операціями перестрахування (рис. 4.).
Вирішено проблему виводу капіталу за межі України з використанням схемних операцій перестрахування через компанії Балтії, які

 
 

Цікаве

Загрузка...