WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Дискантне (публічне) рейтингування суб'єктів страхового бізнесу - Реферат

Дискантне (публічне) рейтингування суб'єктів страхового бізнесу - Реферат

оприлюднено інформації про розміри прибутку страхових компаній України, рівень рентабельності обороту, про їх активи або капітал, хоча в усьому світі саме ці показники найбільше цікавлять інвесторів .
Накопиченням інформації про стан страхового ринку і ефективність діяльності його основних операторів почали серйозно займатися і страхові посередники, зокрема фірма "Дедаль", що спеціалізується на маркетингу і консалтингу страхових та фінансових послуг. Як свідчить інформація із сайту цієї компанії [15], вона має вже більш як 10-річний досвід роботи страховим посередником, розгорнену мережу клієнтури, власні канали отримання інформації, програмні засоби її обробки, що є підставою для надання потенційним страхувальникам максимально докладної інформації про якість страхового захисту і обґрунтованість страхових тарифів, про рентабельність певних видів страхування. Заради об'єктивності вибору страхувальника компанія "Дедаль" готує і оприлюднює рейтинг страхових компаній України за показником збитковості, де представлено такі важливі індикатори реального захисту страховки: сплачені збитки, збитковість суми страховки і брутто-збитковість.
Здійснений аналіз засвідчив, що інтерес до процедури рейтингування в Україні збільшується. Основною проблемою, що ускладнює становлення ринку рейтингових послуг, зокрема у сфері страхування, є вкрай закрита позиція провідних операторів ринку щодо надання докладної інформації про організацію і ефективність своєї страхової, інвестиційної і фінансової діяльності. Причиною цього є значне поширення у сфері страхування різних тіньових схем оптимізації оподаткування, "кишенькового страхування" та інших негативних явищ. За свідченнями провідних експертів ринку, тільки 25% ринку становить реальне страхування. За таких умов вельми значна частина страхових компаній не зацікавлена у використанні процедури рейтингування як інструменту залучення страхувальників і збільшення збору страхових платежів, оскільки їх основний бізнес або забезпечений засновниками, або може серйозно зацікавити компетентні органи.
В основі методики дистантного рейтингування - інтегральне оцінювання інвестиційної привабливості підприємств та організацій, затверджені Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств [1].
Дистантне оцінювання стану розвитку певних суб'єктів страхового бізнесу (підприємництва) може здійснюватися такими методами.
Порівняльний метод. Ідентифікація стану розвитку деяких напрямів (сфер) страховика здійснюється за 9-варіантною шкалою оцінювання (табл. 1), порівняння даних експрес-оцінки розвитку страховика порівняно з середнім значенням за сукупністю та розміром стандартного відхилення від середнього для досліджуваної галузі.
Таблиця 1
Рекомендована шкала оцінювання окремих аналітичних показників стану та перспектив розвитку страхової компанії
Оцінка Інтерпретація оцінки характеристики розвитку Кількісні межі оціночного показника
+++++ Максимально високе значення по сукупності Мах (f (x))
++++ Суттєво краще від середнього значення Хі > CP3HA4 f(x) + 100%
СТАНДОТКЛОН f(x)
+++ Значно краще від середнього значення СРЗНАЧ f(x) + 66%
СТАНДОТКЛОН f(x) < Xi < СРЗНАЧ f(x) +100%
СТАНДОТКЛОН f(x)
++ Краще від середнього СРЗНАЧ f(x) + 33%
СТАНДОТКЛОН f(x) < Xi < СРЗНАЧ f(x) + 66%СТАНДОТКЛОН f(x)
+ Незначно краще від середнього СРЗНАЧ f(x) + 10%
СТАНДОТКЛОН f(x) < Хі < СРЗНАЧ f(x) + 33%
СТАНДОТКЛОН f(x)
= Дорівнює середньому СРЗНАЧ f(x) - 10%СТАНДОТКЛОН f(x) < Xi < СРЗНАЧ f(x)+10%
СТАНДОТКЛОН f(x)
_ Незначно гірше від середнього СРЗНАЧ f(x) - 33%
СТАНДОТКЛОН f(x) < Xi < СРЗНАЧ f(x) - 10%
СТАНДОТКЛОН f(x)
- - Гірше від середнього СРЗНАЧ f(x) - 66%
СТАНДОТКЛОН f(x) < Xi < СРЗНАЧ f(x) - 33%
СТАНДОТКЛОН f(x)
- - - Значно гірше від середнього СРЗНАЧ f(x) - 66%
СТАНДОТКЛОН f(x) < Xi < СРЗНАЧ f(x) - 100%
СТАНДОТКЛОН f(x)
- - - - Суттєво гірше від середнього Хі < СРЗНАЧ f(x) - 100% СТАНДОТКЛОН f(x)
- - - - - Мінімальне значення по сукупності Min (f (x))
Метод середньозваженої оцінки. В основі оцінювання співвідношення між показником експрес-оцінки розвитку страховика та середнім значенням цього показника для сукупності оцінюваних страховиків, а також вагомість певних показників для формування узагальнюючого висновку.
3. Розраховується узагальнюючий показник розвитку за формулою:
N
УПРj = ? (ВОПij х ОПij / ОПij cp) ,
i= 1
де ВОПij - вагомість оцінки певного показника розвитку (експертна оцінка);
Ollij - значення певного оціночного показника розвитку для страхової компанії;
Onij cp - середнє значення оціночного показника розвитку для сукупності досліджуваних компаній; п - загальна кількість оціночних показників розвитку.
4. Проводиться ранжування страхових компаній у порядку зменшення інтегрального показника розвитку. Критерієм вибору найкращої страхової компанії за ступенем розвитку є максимальне значення УПР j.
Метод рангів. Найпростіший та поширений метод узагальнюючої оцінки, використання якого передбачає виконання такої роботи:
1) визначення індивідуального рангу (місця) страховиків за окремими показниками експрес-оцінки розвитку (за критерієм максимізації показника оцінювання);
2) визначення суми рангів (місць) за усіма показниками експрес-оцінки розвитку;
3) ранжування страхових компаній у порядку зменшення узагальнюючого рангу. Критерієм оцінки найкращої страхової компанії за ступенем розвитку є мінімальне значення узагальнюючогорангу.
Метод гармонізованої оцінки. В основі цього підходу - розрахунок темпів зростання найважливіших параметрів діяльності страхових компаній. Наприклад, обсягу збору страхових платежів, страхових виплат, страхових резервів, активів та власного капіталу страховика.
Ранжування темпових показників для отримання узагальнюючої оцінки здійснюється з урахуванням досягнутої позиції страхової компанії в загальному обсязі відповідного показника для досліджуваої сукупності. Доцільність такого підходу обумовлюється тим, що чим більший обсяг має певний показник, тим складніше забезпечити його збільшення.
Розрахунок інтегрального показника розвитку (ПPj) здійснюється за формулою:
N
ПРj = ? (ВОПij х ТРОПij ) ,
i= 1
де ВОПij - вагомість оцінки оціночного показника розвитку, яка визначається досягнутою позицією страхової компанії в межах досліджуваої сукупності; ТРОПij - темпи зростання оціночного показника розвитку страхової компанії; п - загальна кількість оціночних показників розвитку.
Ранжування страхових компаній здійснюється в порядку зменшення інтегрального індикатора розвитку. Критерієм оцінки найкращої страхової компанії за ступенем розвитку є максимальне значення ПР j.
Запропоновані підходи оцінювання параметрів розвитку, визначення інтегрального показника розвитку страхових компаній мають вагоме практичне значення, їх застосування дає змогу:
o власникам та керівникам страхових компаній визначити позитивні аспекти своєї діяльності (характеризуються кількістю знаків "+"), недоліки і проблеми (відображені кількістю знаків "-"), оцінити їх гостроту та важливість для продовження діяльності страховика та забезпечення її належної ефективності, відкоригувати стратегічні плани свого розвитку;
o органам державного нагляду за страховою діяльністю здійснювати моніторинг страхового ринку, виявити його лідерів та аутсайдерів, врахувати існуючі реалії у процесі вдосконалення нормативного регулювання страхової діяльності в Україні.
?
Література
1. Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 22 від 23.02. 98 №214/ 2654.
2. Асабина С. Н. Зарубежная практика рейтинговой оценки страхових организаций // Страховеє дело. - 2001. - № 10. - С. 12-21.
3. Басюк Т. П. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств торгівлі - об'єктів купівлі-продажу. - К.: КДТЕУ, 1999.
4. Бланк И. А. Основи инвестиционного менеджмента: В 2 т. - К.: Ника-Центр, Зльга, 2001.
5. Власова Н. О., Краснокутська Н. С. Інвестиційна привабливість підприємств торгівлі: Навч. посіб. - Харків, 2003.
6. Внукова Н. М. Методичні особливості рейтингуван-ня страхових компаній // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Шевченка. - 2000. - Вип.46. - С. 53-54.

 
 

Цікаве

Загрузка...