WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Особливості страхування мусульманському світі - Реферат

Особливості страхування мусульманському світі - Реферат

примхою, що втратила свою актуальність, а є цілком раціональним і прагматичним рішенням, спрямованим на подолання руйнівних для суспільства наслідків невтримного нагромадження капіталу.
Дискусія про допустимість стягнення відсотка і схожі проблеми триває в мусульманському світі, як і дискусія про майбутнє ісламських фінансів загалом та ісламського страхування зокрема. Нині серед усіх країн, де діють ісламські страхові компанії, тільки в Малайзії прийнятий спеціальний правовий акт, що регулює питання ісламського страхування - Закон про такафуле 1984 року (з істотними виправленнями, внесеними в 1985, 1988 й 1989 р.). Така неоднозначна ситуація підкреслює можливість регулювання відносин в галузі ісламського страхування як шляхом прийняття спеціального законодавства, так і в межах традиційного страхового законодавства.
Специфіку регулювання статусу ісламських страхових компаній визначає їх анк-лавне становище в економічних системах як мусульманських, так і немусульманських країн. Багато такафул-компаній у світі не можуть ефективно здійснювати свою діяльність відповідно до положень мусульманського права, оскільки функціонують у межах не ісламської економіки і, відповідно, змушені діяти за правилами, які не завжди відповідають шаріату. Наприклад, важливою проблемою для ісламських страхових компаній є недостатній розвиток ісламського перестрахування (ретакафула) у світі. На практиці це означає, що ісламські страхові компанії змушені вступати у відносини з перестрахувальниками, чия діяльність не відповідає положенням шаріату.
Інші проблеми, пов'язані з функціонуванням ісламських страхових компаній мають технічний характер і пов'язані з відсутністю необхідного набору відповідних вимог мусульманського права щодо фінансових інструментів. Схожі проблеми, на думку вчених, можна перебороти за допомогою розробки фінансовим інджинірингом механізмів, необхідних для успішного функціонування ісламських страхових компаній й інших інститутів ісламської економіки. Отже, незважаючи на те, що ісламські страхові компанії здатні найбільш ефективно працювати в межах економічних систем на засадах шаріату, фактичний стан справ змушує їх небезуспішно діяти в не-ісламській економіці, що й відображає чинне законодавство. Все ж, можливо, регулювання діяльності ісламських страхових компаній у межах традиційного законодавства сприяє пристосуванню ісламського страхування до сучасних економічних реалій, що не применшує оригінальності системи ісламського страхування.
На думку Рената Беккін, ісламське страхування не можна охарактеризувати як ісламський аналог взаємного чи тільки комерційного страхування, оскільки ці види страхування відображені в ідеї такафулу крізь призму ісламських правових й економічних інститутів. Розходження в умовах виникнення й функціонування ісламських страхових компаній повною мірою відображає законодавство, що регулює їхній статус. Беккін виділив такі види норм, що регулюють відносини у сфері ісламського страхування:
1) норми, зазначені в Корані й сунні;
2) норми в законодавстві мусульманських країн, прийнятому парламентом (а також органами аналогічними до парламенту, наприклад, Радою Шурі в Саудівській Аравії) або в підзаконних актах органів виконавчої влади, які дублюють або розвивають положення, сформульовані в Корані й сунні;
3) норми в законодавстві не мусульманських країн, що передбачають правові можливості для діяльності ісламських страхових компаній.
У сфері регулювання ісламського страхування доцільніше приймати більше спеціальних законів й інших нормативно-правових актів, які деталізували б положення, втримані в основному законі про такафуле, якщо такий є. Якщо ж спеціальний закон про такафуле не прийнято, то підзаконні акти органів виконавчої влади повинні розвивати й конкретизувати ті положення, які ставляться до така-фулу й не виділяються окремо в законодавстві про страхування. Через легкість процедури внесення змін в актах органів виконавчої влади, останні можуть відіграти істотну роль у регламентації й деталізації відносин у сфері ісламського страхування.
Щодо перспективи запровадження ісламської страхової компанії в Росію, розглянуто тільки основні, але далеко не всі перешкоди для реалізації ідей ісламського страхування в країні. Наприклад, на думку більшості мусульманських правознавців, оператором або страховиком в ісламському страхуванні повинен бути мусульманин. Однак, на думку Бек-кіна, цієї умови не обов'язково дотримуватися, оскільки в кожній такафул-компанії повинна бути шаріатська наглядацька рада, що оцінює здійснювані компанією угоди на предмет їх відповідності шаріату. Крім того, щоб уникнути конфлікту з російським законодавством, що проголошує світський характер держави, доцільніше використати в назві страхових компаній, що діють відповідно до мусульманського права, слово "такафул". Так, наприклад, у країнах Південно-Східної Азії ісламські страхові компанії називаються такафул-компаніями, а на Близькому Сході мають слово "ісламський" у назві. У підсумку виділимо такі положення:
1. Мусульманське право є самостійною правовою системою й характеризується низкою істотних особливостей. Зокрема, у мусульманському праві немає розподілу на галузі, прийнятого в західній правовій науці. У зв'язку з цим у вивченні певних інститутів мусульманського права варто пам'ятати про структуру, встановлену в самому шаріаті, а не розподіляти інститути мусульманського права за різними галузями, відповідно до західного розуміння будови правової системи.
2. Відносини між страхувальником і страховиком, засновані на традиційній моделі більшості країн світу, не відповідають положенням мусульманського права. Операції у сфері комерційного страхування належать до категорії "харам" - заборонених ісламом угод. Такафул, на відміну від комерційного страхування, не суперечить положенням мусульманського права.
3. Ісламське страхування, що практикується нині в низці держав, є не видом комерційного страхування, а системою, альтернативною до існуючої в більшості країн системи так званого "традиційного", або "комерційного" страхування.
4. Регулювання діяльності ісламських страховиків у немусульманських країнах доцільніше здійснювати в межах законодавства комерційного страхування, а в мусульманських країнах бажано приймати певні законодавчі акти, що регулюють відносини у сфері ісламського страхування.
5. Відносини у сфері ісламського страхування не мають принципових протиріч із законодавством Росії.
Література
1. Исламская экономическая модель: перспективы реализации в мусульманском и немусульманском сообществах. - М.: Изд. дом "Шанс", 2004.
2. Ислам: политика, экономика, право, культура / Под ред. Р. И. Беккина (Вып. 1). - М.; СПб., 1999.
3. Ислам: политика, экономика, право, культура / Под ред. Р. И. Беккина (Вып. 2). - М.; СПб., 1999.
4. Страхование в мусульманском праве: теория и практика. - М.: Анкил,2001.
5. Исламские финансы в современном мире: экономические и правовые аспекты / Под ред. Р. И. Бекки-на. - М.: Ummah, 2004

 
 

Цікаве

Загрузка...