WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Доходи, витрати і прибуток страховика - Реферат

Доходи, витрати і прибуток страховика - Реферат


Реферат на тему:
Доходи, витрати і прибуток страховика
Ця тема стосується дуже важливого аспекту діяльності страхової компанії - організації її фінансів.
При вивченні питань, передбачених у межах цієї теми програмою курсу, треба усвідомити, що формування доходів страхової компанії, специфіка її витрат, склад і порядок визначення страхових резервів пов'язані із особливістю страхування як сфери бізнесу.
Двоїстий характер діяльності страховика, що сполучає проведення саме страхування і виконання ролі активного інвестора, обумовлює специфіку його доходів.
Ці доходи можна поділити на три великі групи:
доходи від страхової діяльності, тобто всі надходження на користь страховика, пов'язані із проведенням страхування та перестрахування;
доходи від інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів (тимчасово вільних власних коштів і тимчасово вільних коштів страхових резервів);
інші доходи, тобто ті, які не належать ні до страхових, ні до інвестиційних доходів, але часом з'являються у страховика в процесі його звичайної господарської діяльності.
Доходи від страхової діяльності є, так би мовити, первинними доходами страхової компанії. Саме на залучення цих доходів розраховує страховик, з'являючись на страховому ринку і пропонуючи страхові послуги за певну плату. Платою за страхування є страхова премія, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування. Тільки після сплати страхової премії договір страхування набуває чинності.
Термін "страхова премія" є загальноприйнятим у світовій практиці. Проте в практиці українських страховиків і в українському законодавстві частіше вживаються терміни "страховий платіж" і "страховий внесок". Всі ці терміни - синоніми. Але варто зауважити, що інтеграція в світовий страховий ринок потребує дотримання певних стандартів, у тому числі й у визначенні понять. Через це вважається за краще використовувати термін "страхова премія".
Страхова премія визначається залежно від суми, на яку укладається договір страхування (страхової суми), і страхового тарифу. Розмір і порядок визначення страхової суми, а також рівень страхових тарифів - найважливіші елементи договору страхування, адже вони є фінансовою основою взаємовідносин між страховиком і страхувальником, оскільки безпосередньо впливають на ціну страхової послуги. Ціна страхової послуги (страхова премія) обчислюється шляхом множення страхової суми на страховий тариф.
Страховик, крім найважливішого первинного доходу - страхових премій, може отримувати й інші види доходів, які згідно із Законом України "Про страхування" віднесені до доходів від страхової діяльності.
Якщо страхова компанія має договори перестрахування і виступає як прямий страховик (цедент), вона може одержувати від перестраховика доходи у вигляді комісійних винагород за передачу ризиків у перестрахування.
У разі настання страхової події за перестрахованим договором прямий страховик у повному обсязі сплачує відшкодування, а перестраховик компенсує йому свою частку у відшкодуванні збитків у сумі згідно із перестраховою угодою. Це ще один вид доходів від страхової діяльності - частка страхових сум і страхових відшкодувань, сплачена перестраховиками.
Іноді система проведення деяких видів страхування потребує створення централізованих страхових резервних фондів. Якщо внески у такі фонди були зроблені, а потім за певних причин відбулося повернення коштів із цих фондів на користь страховика, то суми, повернені із централізованих страхових резервних фондів, також вважаються доходом від страхової діяльності.
І нарешті, останній вид доходів від страхової діяльності, віднесений до цієї категорії доходів згідно із Законом України "Про страхування" - повернені суми технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій. Оскільки законодавство України передбачає формування тільки двох технічних резервів - резерву незароблених премій і резерву збитків, то очевидно, що під "технічними резервами, іншими, ніж резерв незароблених премій", розуміється резерв збитків. Повернення коштів з цього резерву відбувається, якщо було зарезервовано коштів більше, ніж сплачено у вигляді страхового відшкодування.
Отже, студент має запам'ятати, що всі види доходів, які отримує страхова компанія від проведення страхових операцій, а саме: страхові премії за договорами страхування і перестрахування; комісійні винагороди за перестрахування; частки страхових сум і страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками; повернені суми із централізованих страхових резервних фондів; повернені суми технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій, - це доходи страховика від його основної діяльності.
Крім страхових доходів, страховик має доходи від інвестиційної діяльності. Ці доходи - похідні від первинних доходів страховика (страхових премій). Їх склад залежить від напрямів інвестиційної діяльності страховика, а ці напрями, в свою чергу, - від джерела походження коштів, що використовуються для інвестування: чи це - власні кошти у вигляді статутного фонду, спеціальних і резервних (за винятком страхових) фондів, вільних резервів, нерозподіленого прибутку, чи це - залучені кошти у вигляді страхових резервів.
Інвестування власних коштів законодавчо не регламентується, воно проводиться страховиком на власний розсуд. Виняток становить статутний фонд.
Інвестування залучених коштів, а отже, можливості отримання певних видів доходів, жорстко регламентується. Регламентування пов'язане з тим, що ці кошти не є власністю страховика, тому розпоряджатися ними він повинен з особливим ступенем обережності, на основі дотримання законодавчо визначених принципів, які мають бути добре засвоєні студентами. Необхідно також знати перелік категорій доходних активів, якими можуть бути представлені страхові резерви згідно з вимогами Закону України "Про страхування", вміти охарактеризувати ці активи.
Третя група доходів страховика - інші доходи (крім доходів від страхової та інвестиційної діяльності). Ці доходи не мають якихось особливостей, пов'язаних із специфікою страхування. Вони такі ж самі, як відповідні доходи інших суб'єктів підприємницької діяльності. Іншими доходами страховика є, наприклад, доходи від здавання майна в оренду (оперативний або фінансовий лізинг), доходи у вигляді позитивного результату перерахунку іноземної валюти порівняно з її балансовою вартістю на кінець звітного періоду, доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів (послуг), доходи від індексації та передачі (продажу, обліку та інших видів відчуження) основних фондів і нематеріальних активів, доходи від врегулювання безнадійної заборгованості, доходи від реалізації прав регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяний збиток, доходи від надання консультаційних послуг, штрафи, пені тощо.
Зазначені доходи, зрозуміло, не відіграють такої значної ролі, як доходи від страхової та інвестиційноїдіяльності. Однак надходження, наприклад, по реалізованих правах регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяний збиток, часом можуть бути досить вагомими і становити значні

 
 

Цікаве

Загрузка...