WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Комплексне використання ІТ - технологій при реалізації банківсько-страхових продуктів - Реферат

Комплексне використання ІТ - технологій при реалізації банківсько-страхових продуктів - Реферат

InterbaseFirebird, що не вимагає додаткових витрат на ліцензування системного програмного забезпечення. Є очевидним, що успішна інтенсивна експлуатація ІТ-технології реалізації банківсько-страхових послуг неможлива без ефективної роботи Бек-офісу страхової компанії. Логічним продовженням IT-технології реалізації банківсько-страхових послуг страхової компанії є IT-технологія, що використовується в Бек-офісі страхової компанії, якою є комплексна система управління фінансово-господарською діяльністю страхової компанії під назвою "Галактика-страхування". Страхова компанія, як і банк, є фінансовою установою. Діяльність банку забезпечується шляхом експлуатації комплексних ІТ-технологій, що дозволяє банкам надавати значну кількість банківських послуг та щодня зводити "операційний день". Це свого роду критерій, який свідчить про ступінь автоматизації процесів оперативного та фінансового управління, бухгалтерського обліку та звітності в фінансовій установі. Цей критерій доцільно застосувати до діяльності страхової компанії, яка разом з банком здійснює реалізацію банківсько-страхових продуктів за технологією BankInsurance.
Страхова компанія - суб'єкт підприємницької діяльності, яка, як правило, є акціонерним товариством та повинно регулярно та ефективно вирішувати задачі управлінського, бухгалтерського, податкового обліку. Крім цього, страховій компанії необхідно вирішити комплекс задач ведення страхового обліку та формування страхової звітності. У більшості страхових компаній, як правило, у повному обсязі автоматизовано щоквартально операції ведення бухгалтерського обліку. Деякі страхові компанії застосовуються програмні засоби по автоматизації страхового обліку. При цьому дані про договори страхування вводяться в базу даних за допомогою тих чи інших програмних засобів після їх оформлення на паперових носіях. Для комплексного рішення задач управління, автоматизованого ведення обліку та звітності в страховій компанії "Укрсоцстрах" успішно впроваджена та використовується комплексна система управління "Галактика-Страхування", яка є галузевим рішенням комплексної інформаційної системи "Галактика" (КІС "Галактика").
Галузеве рішення "Галактика-страхування" дозволяє комплексно вирішувати задачі прогнозування, планування, обліку і контролю, фінансово-господарської діяльності страхової компанії, у тому числі оперативного, управлінського, бухгалтерського, страхового обліку, формування усіх видів звітності, а також детального бюджетування діяльності страхової компанії в цілому та її структурних підрозділів. Очевидно, що для комплексного вирішення зазначених вище задач є необхідним формування цілісної інтегрованої бази даних, яка містить дані про всі аспекти діяльності страхової компанії. Використання комплексних ІТ-технологій при реалізації банківсько-страхових послуг у Фронт-офісі дозволить страховій компанії ефективно вирішити задачу формування та ведення відповідної інтегрованої бази даних про прийняті на страхування ризики. Використання інтегрованої бази забезпечує цілісність бухгалтерського і страхового обліку, виключає можливість виникнення розбіжностей та помилок в страховій, бухгалтерській та податковій звітності. Дані про договори страхування, об'єкти страхування, прийняті на страхування ризики зберігаються в базі даних відповідно до універсальної структури, яка враховує особливості видів страхування. Атомарним елементом інтегрованої бази даних є прийнятий на страхування ризик, який характеризується розміром страхової суми, страхового платежу, страхового тарифу. З даними про окремий ризик в інтегрованій базі даних пов'язані структури різноманітних даних, які відображають всі етапи та аспекти фінансово-господарської діяльності страхової компанії.
Автоматизована прив'язка вхідних страхових, а також всіх інших платежів до детального плану рахунків страхової компанії здійснюється шляхом застосування типових господарських операцій, що відповідають стандартам бухгалтерського обліку. Деталізація плану рахунків дозволяє ефективно побудувати процес формування бухгалтерської, податковий і страхової звітності, а також здійснювати аналіз даних у будь-якому розрізі, по будь-якій аналітиці, зокрема по видах страхування, ризиках, агентах, філіях чи інших структурних підрозділах страхової компанії. Ця система дозволяє комплексно вирішувати задачі планування, бюджетування діяльності як страхової компанії в цілому, так і її структурних підрозділів. Бюджетування будується на плановому розподілі страхового платежу по елементах та напрямках витрат, що дозволяє планово формувати і контролювати види витрат на ведення справи, а також витрати на формування страхових резервів. При формуванні бюджетів застосовуються типові фінансові операції, аналогічні типовим господарським операціям, що дозволяє будувати по-продуктовий бюджет з будь-якою деталізацією, за будь-який період. Модулі "Планування фінансів" і "Платіжний календар" дозволяють побудувати фінансовий план страхової компанії та організувати ефективне управління фінансовими потоками, забезпечити поточну ліквідність страхової компанії, ефективно розміщувати тимчасово вільні кошти, формувати та щоденно застосовувати механізм фінансового аналізу будь-яких фінансових показників.
Завдяки багаторічному досвіду експлуатації в системі "Галактика" чітко відпрацьована надійна підтримка цілісності баз даних, ефективно вирішені задачі збереження та відновлення даних, протоколювання всіх маніпуляцій з даними з можливістю покрокового відновлення даних в будь-який момент. Технологія роботи системи "Галактика" дозволяє експлуатувати довільну кількість робочих місць в страховій компанії за відповідними ліцензіями. На одному робочому місці може бути організована як робота виконавця за комплексною ліцензією, яка об'єднує функції працівника бухгалтерії - каса, банк, господарські операції, так і робота по одній окремій ліцензії. Робота в підрозділах страхової компанії за однією ліцензією може бути рознесена на кілька комп'ютерів, що дозволяє кожному з користувачів системи "Галактика-страхування" по черзі працювати з окремимимодулями системи. Технологія впровадження системи "Галактика" передбачає формування на кожне робоче місце технологічної інструкції, що виключає непродуктивну втрату часу при заміні кадрів. Вищеперераховане дозволяє з упевненістю стверджувати, що галузеве рішення "Галактика-Страхування" є ефективним інструментом побудови інфраструктури Бек-офісу страхової компанії. Програмні засоби КІС "Галактика" та галузевого рішення "Галактика-страхування" реалізовані на макромові програмування "Галактика".
В залежності від необхідної кількості робочих місць та кількості ліцензій система "Галактика" почне експлуатуватись на базах даних різної швидкодії, зокрема: SQL Pervasive, SQL Microsoft, Oracle, що забезпечує можливість гнучко та ефективно використовувати програмно-технічні засоби в залежності від обсягів інформаційних потоків на тому чи іншому рівні корпоративної структури страхової компанії, постійного нарощування кількості ліцензій та робочих місць користувачів системи. При цьому заміна бази даних на більш потужнішу не викликає жодних проблем. Успішне впровадження системи "Галактика" забезпечено відповідними організаційними заходами. В організаційній структурі СК "Укрсоцстрах" заступнику Голови Правління з ІТ-технологій підпорядковано як традиційні відділи з розробки, впровадження та супроводження програмних засобів та експлуатації технічних засобів, так і відділи автоматизованого ведення бухгалтерського, податкового та страхового обліку. Страховою компанією впроваджено схему фінансового аутсорсінгу та передано функції формування всіх форм звітності консалтинговій фірмі. Така співпраця з консалтинговою та аудиторською фірмою дозволяє досягти постійного моніторингу фінансово-господарської діяльності з метою недопущення помилок та розбіжностей при формуванні бухгалтерської та страхової звітності.

 
 

Цікаве

Загрузка...