WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Комплексне використання ІТ - технологій при реалізації банківсько-страхових продуктів - Реферат

Комплексне використання ІТ - технологій при реалізації банківсько-страхових продуктів - Реферат

Комплексне використання ІТ - технологій при реалізації банківсько-страхових продуктів
Страховий бізнес є частиною ринку фінансових послуг. Лідируюче місце на цьому ринку, безумовно, належить банкам, які у даний час усе більше уваги приділяють збільшенню обсягів реалізації різноманітних послуг, зокрема страхових послуг, своїм клієнтам і прагнуть збільшити таким чином обсяги одержаного комісійного доходу. Світовий досвід розвитку фінансових послуг свідчить про перспективність реалізації банками страхових послуг. В Україні кілька банків розпочали продаж фізичним особам страхових послуг поряд з банківськими послугами у спеціально виділених офісах банків, що одержали назву "фінансовий супермаркет". Пропозиція страхових послуг клієнтам банку представниками страхових компаній безпосередньо в офісах банку, які призначені для роботи з фізичними особами, є безумовно важливим кроком для подальшого розвитку взаємодії банків та страхових компаній. Однак набагато більш перспективним, на наш погляд, є впровадження банківських технологій реалізації страхових послуг безпосередньо працівниками банку за так званою технологією BankInsurance. Для реалізації банківсько-страхових послуг як банку, так і страхової компанії необхідно здійснити наступні організаційні заходи:
- впровадити стандартну ІT-технологію реалізації банківсько-страхових послуг в філіях та відділеннях банку;
- впровадити єдині технологічні карти, які б регламентували послідовність дій працівника банку при оформленні договорів страхування (страхових полісів), а також при оплаті страхувальниками страхових платежів.
Страховій компанії, у свою чергу, необхідно:
- досягти високого рівня стандартизації та уніфікації страхових послуг і процедур їх реалізації клієнтам;
- здійснити впровадження ІТ-технологій реалізації страхових продуктів в банку, а також в офісах страхової компанії;
- здійснити впровадження ІТ-технологій оперативного обліку операцій з реалізації страхових послуг у численних операційних точках банку, а також бухгалтерського та страхового обліку операцій страхової компанії в цілому.
Застосування страховою компанією ІТ-технологій дозволяє:
- мінімізувати трудовитрати працівників страхової компанії;
- створити інтегровану базу даних про об'єкти страхування та прийняті на страхування ризики;
- у значній мірі виключити негативний вплив людського фактору при здійсненні операцій обліку, а також при формуванні страхової та бухгалтерської звітності;
- підвищити якість процесу керування страховою компанією;
- створити умови для збільшення обсягів страхових послуг, що надаються клієнтам, без істотного росту обсягів витрат страхової компанії.
СК "Укрсоцстрах" працює на страховому ринку більше 10-ти років і нагромадила досвід застосування IT-технологій при страхуванні значних за чисельністю контингентів Застрахованих. Згаданий досвід дозволив компанії протягом останніх 2-х років, за період плідного співробітництва з АКБ "Укрсоцбанк", розробити, впровадити та успішно експлуатувати як ІТ-технології реалізації банківсько-страхових послуг через мережу філій та відділень банку, так ІТ-технології управління страховою компанією. Банківсько-страхові послуги Страховика надаються в Бек-офісах та у Фронт-офісах філій та відділень банку. У Бек-офісах філій та відділень банку надаються наступні банківсько-страхові послуги:
- страхування заставного майна;
- страхування заставних транспортних засобів;
- страхування заставного майна сільськогосподарських товаровиробників, зокрема посівів сільськогосподарських культур, а також поголів'я сільськогосподарських тварин;
- страхування банком кредитів, виданих на придбання товарів довготермінового використання.
Перелік банківсько-страхових продуктів, призначених для надання у фронт-офісах філій та відділень банку включає:
- страхування майна;
- страхування автотранспорту;
- обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
- страхування відповідальності для власників пластикових карток і клієнтів туристичних фірм за оплату послуг під час перебування за кордоном;
- страхування від нещасних випадків.
Складовими частинами ІТ-технології реалізації банківсько-страхових послуг є:
- організаційно-нормативна документація, що регламентує взаємодію банку та страхової компанії в процесі реалізації банківсько-страхових послуг;
- страхові продукти страхової компанії;
- програмне забезпечення АРМ "Страхування";
- технологія взаємодії страхової компанії з філіями та відділеннями банку
при реалізації банківсько-страхових послуг.
Організаційно-нормативне забезпечення включає нормативні документи, що регламентують взаємини банку і страхової компанії в процесі реалізації банківсько-страхових послуг, а саме:
- положення про порядок впровадження і реалізації через філії банку страхових продуктів;
- положення про порядок нарахування агентської винагороди філіям банку;
- технологічні карти та оперограми послідовності дій працівників банку при реалізації банківсько-страхових послуг.
Технологія взаємодії страхової компанії та філій і відділень банку при реалізації банківсько-страхових продуктів включає наступні етапи:
- підготовку страховою компанією та надсилання поштою у філії та відділення банку комплектів бланків договорів страхування, бланків полісів;
- одержання виконавцями філій та відділень банку заяв Страхувальників з характеристиками об'єктів страхування;
- введення виконавцями філій та відділень банку даних із заяв Страхувальників за допомогою програмних засобів відповідної підсистеми АРМ "Страхування";
- автоматичне відправлення цих даних до Центрального офісу страхової компанії та негайне одержання назад підтвердження істотних умов договору страхування за допомогою поштової системи на базі електронної пошти НБУ;
- додруковування даних про істотні умови договорів страхування в бланки договорів страхування, страхові поліси у філіях та відділеннях банку;
- відсилання філіями та відділеннями банку оформлених договорів страхування офіс страхової компанії;
- здійснення контролю за перерахуванням Страхувальниками страхових платежів на рахунок страхової компанії;
- перерахування страховою компанією комісійного доходу філіям банку у формі агентської винагороди за реалізацію банківсько-страхових послуг.
Страхові продукти страхової компанії включають:
- правила страхування;
- типовий договір страхування;
- базові страхові тарифи й умови їх застосування в залежності від характеристик об'єкту страхування;
- інструкції користувача програмних засобів АРМ "Страхування";
- рекламну продукцію та інформаційні матеріали.
Програмне забезпечення АРМ "Страхування" включає підсистеми програмних засобів по видах банківсько-страхових послуг, а саме:
- програмні засоби, що експлуатуються у філіях та відділеннях банку;
- програмні засоби, щоексплуатуються в офісах страхової компанії.
В даний час АРМ "Страхування" експлуатується на робочих місцях працівників банку в 110 філіях і відділеннях АКБ "Укрсоцбанк, а також у центральному офісі страхової компанії в м. Києві, що дозволило СК "Укрсоцстрах" протягом місяця укласти в середньому 250 договорів страхування та оформити страхування 1500 кредитів. Оперативний обмін даними між філіями банку та центральним офісом страхової компанії здійснюється за допомогою поштової системи, яка використовує електронну пошту НБУ. Програмні засоби можуть бути інстальовані на будь-якій кількості комп'ютерів кінцевих користувачів як у філіях та відділеннях банку, так і центральному офісі страхової компанії. Ніяких особливих вимог до конфігурації комп'ютерів кінцевих користувачів при експлуатації програмних засобів АРМ "Страхування" не висувається. При програмуванні використано засоби BuilderC++ Бази даних підтримуються засобами

 
 

Цікаве

Загрузка...