WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Документи страхового обліку - Реферат

Документи страхового обліку - Реферат

забезпечення первинною науковою (страховою) інформацією суспільства.
На основі проведеного аналізу, можна сказати, що найпоширенішими, темами наукових моногорафій є:
" Процеси відродження і формування сучасного українського страхового ринку (наприклад: Клапків М.С. Витоки національного страхового ринку України. Монографія.-К., 2003.- 278 с., Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку. - К.: КНЕУ, 2005. - 296 с.);
" страховий захист підприємницької діяльності від фінансових ризиків (наприклад: Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків:Монографія, 2002.- 570 с.);
" особливості здійснення окремих видів страхування
2) Дисертація (подає виклад матеріалів та результатів самостійного наукового дослідження). Мотивом створення документу є подання рукопису на здобуття вченого ступеня. Соціальна функція - забезпечення первинною науковою (страховою) інформацією суспільства.
Користуючись пошуковим сайтом Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (www.nbuv.gov.ua), здійснюємо пошук дисертацій з різних галузей науки, що містять інформацію про страхування.
Аналізуючи отриманий результат, можна зробити висновок, що найпоширенішими темами наукових дисертацій в галузі юридичних наук є: цивільно-правове регулювання різних видів страхування; правові основи становлення соціального страхування в Україні (Додаток).
У сфері економічних наук головною тематикою наукових дисертацій є - процес здійснення різних видів страхування (Додаток).
Аналізуючи дані, які подає НБУ імені В.І. Вернадського, можна порівняти кількість опублікованих наукових дисертацій за 2002 і 2005 роки. За 2002 рік було опубліковано 8 наукових дисертацій, що стосуються страхування, у різних галузях знань, а за 2005 рік була опублікована одна дисертація у фармацевтичній галузі знань (Притула Руслан Леонідович. Фармакоекономічне обгрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах медичного страхування : Дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Українська військово-медична академія. - К., 2005. - 230арк. - Бібліогр.: арк. 159-179).
3) Автореферат дисертації (подає виклад реферату дисертаційного дослідження у відповідності із встановленими смисловими аспектами). Метою створення документу є інформування про основні смислові аспекти дисертації та фіксація наукового пріорітету. Соціальна функція - забезпечення суспільства первинною науковою (страховою) інформацією.
Згідно з даними, які подає НБУ імені В.І. Вернадського, за 2005 рік в галузі юридичних наук було створено дві наукові дисертації, які стосуються правового ругулювання страхової діяльності (Красільнікова Олена Семенівна. Правовідносини страхування відповідальності судновласника перед третіми особами : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. - О., 2005. - 20с.;. Юровська Вікторія Володимирівна. Правове регулювання відносин в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2005. - 20с.); дві дисертації у галузі економічних наук (Заремба Олексій Вікторович. Облік і контроль страхування майна: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К., 2005. - 25с. : рис.; Романютін Іван Андрійович. Економічний механізм страхування ризиків іпотечного кредитування інвестицій в житлове будівництво : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.03 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2005. - 20с. : рис).
4) Наукова стаття (подає виклад проміжних або кінцевих результатів науково-дослідної чи дослідно-конструкторської роботи). Авторський мотив створення - фіксація наукового пріорітету, а соціальна функція - забезпечення первинною науковою інформацією суспільства. Головна тематика наукових статтей у галузі юридичних наук, що стосуються питань страхування, - правові основи різних видів страхування ( наприклад: Сахненко С.В. Правове забезпечення ядерного страхування// Фінанси України.-2001.-№11.-с.141-143; Ременяк А.В. Правове забезпечення страхування при здійсненні космічної діяльності//Право України.-1998.-№7.-с.95-99 тощо).
5) Наукова доповідь (подає виклад повного змісту наукової доповіді чи повідомлення на науковому зібранні). 18 вересня 2002 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція на тему "Проблеми реформування системи охорони здоров'я через впровадження проекту Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування"". На даній конференції прозвучали наступні наукові доповіді: "Роль і місце медичного страхування в реформуванні охорони здоровя", "Медичне страхування:стан та тенденції розвитку", "Медичне страхування - база для розвитку ринкових відносин в системі охорони здоров'я". У 2005 році відбулися конференція на тему "Міжнародний та російський ринки страхування авіаційних та космічних ризиків", в якій обговорювалися перспективи взаємодії у перестрахуванні авіаційних ризиків.
6) Тези доповіді (виклад основних аспектів наукової доповіді). Авторський мотив - фіксація наукового пріорітету; соціальна функція - забезпечення первинною інформацією суспільства.
7) Підручник (систематизація теоретичного матеріалу з дисципліни страхова справа у повному обсязі навчальної програми). Авторський мотив створення документу - документальне забезпечення навчального процесу у вигляді "теоретичної" частини курсу. Соціальна функція даного документу - забезпечення процесу професійної підготовки спеціалістів (Додаток).
8) Навчальний посібник (систематизація теоретичного матеріалу навчальної дисципліни, котрий частково співпадає з розділами навчальної програми або виходить за її межі). Авторський мотив створення даного документу єдокументальне забезпечення навчального процесу у вигляді видання "теоретичної" частини курсу. Соціальна функція - забезпечення первинною науковою інформацією суспільства (Додаток).
9) Конспект лекцій конспективний виклад курсу лекцій з навчальної дисципліни або її частини). Авторський мотив створення документу - документальне забезпечення навчального процесу у вигляді видання "теоретичної" частини курсу. Соціальна функція - забезпечення первинною науковою інформацією суспільства.
До групи вторинних документів належать:
10) Довідник з галузі знань (виклад довідкових даних (стислих відомостей наукового характеру) згалузі знань (страхування)). Авторський мотив створення - забезпечення спеціалістів довідковими даними з галузі знань, а соціальна функція - забезпечення вторинною інформацією науки.
11) Довідник спеціаліста (виклад сукупності даних, необхідних спеціалісту в його професійній діяльності). Авторський мотив створення даного документу - забезпечення довідковими даними спеціалістів, що працюють у сфері страхування, а соціальна функція - забезпечення вторинною інформацією науки.0
12) Термінологічний словник (виклад в алфавітному порядку термінів, що стосуються страхової діяльності, з їх

 
 

Цікаве

Загрузка...