WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страхування здоров’я громадян в Україні - Курсова робота

Страхування здоров’я громадян в Україні - Курсова робота

страховиків від розміщення депозитів та визначає деякі інші параметри фінансової діяльності. Зростання можливостей підприємств щодо реалізагіії продукції, особливо на експорт. Це створює сприятливі умови для розширення страхування експортних кредитів, страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, страхування вантажів та відповідальності вантажоперевізника, страхування юридичних втрат на розгляд претензій. Стабілізація економічного стану на багатьох підприємствах дозволяє поступово переходити до страхування втрат, до яких можуть призвести перерви у виробництві у разі настання стихійного лиха, техногенних аварій або інших страхових подій. Поглиблення проблеми безробіття, що зумовлює зростання потреби у страхуванні роботодавця на цей випадок. Поява в регіонах нових страховиків, що володіють аналогічними ліцензіями на страхову діяльність. Компанія має ретельної вивчати можливості своїх конкурентів і відповідно реагувати підвищенням якості, своїх послуг. Доцільність залучення до реалізації полісів страхових посередників. Страхові брокери й агенти сприяють, як правило, зростанню кількості договорів і розширенню географії страхувальників, а це позитивно позначається на надходженні страхових премій і формуванні раціональної структури страхового портфеля. Перестрахування ризиків на облігаторних засадах. У зв'язку з цим потрібно ретельно дібрати перестраховиків і укласти з ними відповідні угоди. У свою чергу, в межах нормативів платоспроможності доцільно збільшити обсяг операцій із приймання ризиків на перестрахування. Перспективним напрямком розвитку внутрішнього ринку страхування є створення регіональних і спеціалізованих страхових пулів. Посилення спілкування з потенційними страхувальниками наданням Їм різних консультацій з ризик-менеджменту, страхування ризиків та інших питань, що не виходять за межі статутної діяльності компанії. Можливості тіснішої взаємодії з місцевими органами влади. Ці стосунки можуть виявлятися у взаємному прагненні розслідувати причини страхових подій, створити зручніші умови для розміщення офісу компанії, рекламних матеріалів, фінансувати за рахунок коштів страховика ряд запобіжних заходів, купувати цінні папери, що емітують місцеві адміністрації, і т. ін. Отже, державна політика, спрямована на приватизацію, проведення протиінфляцінних заходів, упорядкування оподаткування як страхувальників, так і страховиків, відсоткових ставок, валютних курсів, фінансового контролю, забезпечує серйозні передумови для активізації страхової діяльності. Стратегія кожної конкретної компанії полягає в тому, щоб максимально скористатися цими можливостями. Разом з тим мають бути своєчасно враховані й чинники, що ускладнюють роботу страховиків. Аналізуючи на цьому фоні позитивні й негативні зміни в умовах діяльності страховика, доцільно знайти відповіді на такі запитання: чи може компанія надавати свої послуги за цінами, нижчими або такими самими, як конкуренти (якщо ні, то що цьому заважає); який доступ має компанія до страхувальників.
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Рекомендації парламентських слухань
"Соціальне страхування та соціальне забезпечення
в Україні: сучасний стан, проблеми та
перспективи розвитку"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань "Соціальне
страхування та соціальне забезпечення в Україні: сучасний стан,
проблеми та перспективи розвитку" (додаються).
2. Кабінету Міністрів України, фондам загальнообов'язкового
державного соціального страхування, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, міським державним адміністраціям до
1 лютого 2006 року поінформувати Верховну Раду України про стан
виконання цієї Постанови.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.
Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 21 червня 2005 року
N 2679-IV
СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 21 червня 2005 року
N 2679-IV
РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань "Соціальне страхування
та соціальне забезпечення в Україні: сучасний стан,
проблеми та перспективи розвитку"
Учасники парламентських слухань, які відбулися 17 травня
2005 року, відмічають, що політика соціального страхування та
соціального забезпечення має багатогранні форми її застосування,
покращення та стратегії розвитку. Зважаючи на нові аспекти
удосконалення цієї політики, суспільство повинно враховувати
спадок, який залишився від радянських часів, чотирнадцятирічний
досвід незалежності України та позитивні досягнення розвинених
країн.
З набуттям незалежності в Україні першими кроками до
створення системи соціального забезпечення стало розроблення і
схвалення у грудні 1993 року Верховною Радою України Концепції
соціального забезпечення населення України ( 3758-12 ),
орієнтованої на досвід європейських країн, з урахуванням переходу
до ринкової економіки, оскільки механізми існуючої до цього часу
системи соціального захисту вичерпали себе і обумовили негативні
тенденції.
Подальшим кроком у реформуванні системи соціального
забезпечення населення стало прийняття і введення в дію Основ
законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування ( 16/98-ВР ). В Україні почався новий відлік у
соціальному захисті - сучасне загальнообов'язкове державне
соціальне страхування. Зазначений законодавчий акт передбачав
комплексний соціальний захист громадян на основі принципів та
загальних правових, фінансових і організаційних засад
загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян
України, а його складовою було визначення необхідності створення
п'яти видів загальнообов'язкового державного соціального
страхування:
пенсійного страхування;
страхування на випадок безробіття;
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням;
страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
медичного страхування.
Нова організація системи соціального захисту населення вже
дозволила зробити перехід від бюджетного до страхового принципу
фінансування окремих напрямів соціальних видатків, створити нові
механізми управління коштами соціального страхування на основі
паритетності представників від застрахованих осіб, роботодавців та
держави.
Відповідно до Основ законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ) у
2001 році були створені і почали діяти три цільові страхові фонди,
а в 2004 році на принципах соціального страхування почав діяти
четвертий - Пенсійний фонд України.
Позитивні результати з початку запровадження системи
загальнообов'язкового державного соціального страхування були
відчутні майже відразу. Регулярно

 
 

Цікаве

Загрузка...