WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страхування здоров’я громадян в Україні - Курсова робота

Страхування здоров’я громадян в Україні - Курсова робота

волі.
Першочерговою проблемою соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи. Першим дієвим кроком з цього
питання було прийняття Верховною Радою Української РСР у 1991 році
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), яким
визначено основні положення щодо реалізації конституційного права
громадян на охорону життя і здоров'я, а також законодавчо
визначено межі радіоактивного забруднення. Але досі соціальні
виплати особам, які постраждали від катастрофи на ЧАЕС,
здійснюються на основі постанов Кабінету Міністрів України.
Проте з прийняттям Закону України "Про віднесення деяких
населених пунктів Волинської та Рівненської областей до зони
гарантованого добровільного відселення" ( 1411-15 ) від 3 лютого
2004 року було затверджено 6 населених пунктів, віднесених до зон
радіоактивного забруднення. Таким чином досі чинні постанови
Кабінету Міністрів України стали нелегітимними, що поставило під
сумнів законність проведення соціальних виплат особам, які мали на
це право.
Також необхідно відзначити, що державні програми по подоланню
наслідків Чорнобильської катастрофи, розроблені на діючій
законодавчій базі, повною мірою не виконані. Незважаючи на
зростання валового внутрішнього продукту та стабілізацію
економіки, видатки на соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, стосовно загальних видатків
Державного бюджету України з кожним роком зменшуються.
Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) не
виконується, до цього часу не завершено переселення громадян із
забруднених територій, не виплачено компенсацію за втрачене майно.
Не виконуються вимоги цього Закону щодо підвищення розмірів доплат
відповідно до змін індексу вартості життя та зростання розміру
мінімальної заробітної плати. Необїрунтовано скорочуються програми
забезпечення постраждалих ліками, санаторно-курортними путівками
та житлом.
Аналіз ситуації, що склалася на сьогодні, свідчить про
необхідність пошуку нових шляхів подолання наслідків аварії та
захисту постраждалого населення. В основі подальших дій з цієї
проблеми має бути застосований комплексний підхід, який врахує
потреби та інтереси постраждалих людей, територій та довгострокові
зміни у майбутньому.
Відзначаючи загальний позитив зміцнення системи соціального
захисту, водночас виступаючі висловили багато критичних зауважень,
пропозицій щодо удосконалення існуючої системи
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
З метою вирішення проблемних питань системи соціального
захисту та подальшого його розвитку, з урахуванням набутого
досвіду, запровадження європейських соціальних стандартів,
комплексного і системного підходу в реалізації поставленої мети
учасники парламентських слухань р е к о м е н д у ю т ь:
1. Кабінету Міністрів України:
1) подати на розгляд Верховної Ради України на сьомій сесії
законопроекти про:
розширення та удосконалення бази для нарахування страхових
внесків та кола їх платників, у тому числі за рахунок легалізації
доходів, з метою збільшення надходжень до фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування;
загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;
затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
відповідно до статті 2 Закону України "Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 );
відміну показника "рівень забезпечення прожиткового мінімуму"
при визначенні права на надання соціальної допомоги та її
розмірів;
внесення змін до Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ) щодо включення страхування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, до переліку видів
обов'язкового страхування;
2) при формуванні проекту Державного бюджету України на
2006 рік забезпечити:
фінансування надання соціальних послуг та матеріального
забезпечення безробітним з числа незастрахованих осіб;
необхідні асигнування для покриття витрат Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги
при народженні дитини у разі їх нестачі;
видатки на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку в розмірі не нижче 50% прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку;
окреме визначення та затвердження обсягів фінансування
соціальних витрат по окремих програмах та напрямах;
реалізацію Закону України "Про державні соціальні стандарти
та державні соціальні гарантії" ( 2017-14 ) в частині розробки
соціальних стандартів у сфері житлово-комунального, транспортного
обслуговування, зв'язку, охорони здоров'я, освіти, фізкультури та
спорту, відпочинку та дозвілля;
підвищення мінімальної заробітної плати до рівня не нижче
прожиткового мінімуму для працездатної особи;
в повному обсязі фінансування та впровадження Єдиної тарифної
сітки в оплаті праці;
в повному обсязі розмежування джерел фінансування пенсій,
призначених за різними пенсійними програмами;
виконання у повному обсязі законів України щодо соціального
захисту ветеранів війни, праці та інвалідів;
системний та комплексний підхід до формування державної
політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, праці та
інвалідів;
збільшення видатків на підвищення розмірів пенсій,
призначених згідно із Законом України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ), та на фінансув
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
1.Александров А. А. Страхование. М.: Приор, 1998. 186 с.
2.Архипов А.П. О формировании й управлений коллективом страховой компании // Финансы. 1997. № 11. С. 34 39.
3.Архипов А.П. Структура региональных страхових рынков // Финансы. 1997. № 3. С.44 49.
4.Бабенко В. Канали розподілу страхових послуг у промислове розвинутих країнах // Економіка України. 1997. № 7. С.82 87.
5.Осадець С.С. Страхування К.: КНЕУ, 1998.528с.
6.Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. К.: Знання, 1997.216с.
7. Закон України "Про страхування" // Урядовий кур'єр. 1996. 18 квітня.
8. Законодавство України про страхування // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 1997. № 4. 368 с.
9.Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" // Голос України. 1997. 14 листопада.

 
 

Цікаве

Загрузка...