WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Роль реклами в реалізації страхових послуг та особливості її здійснення. Страхування особистих ризиків у підприємницькій діяльності. Обов‘язкове страх - Реферат

Роль реклами в реалізації страхових послуг та особливості її здійснення. Страхування особистих ризиків у підприємницькій діяльності. Обов‘язкове страх - Реферат

страховика здійснити виплату страхової суми (при страхуванні життя) / страхового відшкодування (при інших видах страхування) страхувальнику, застрахованійабо іншій третій особі.
страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку. Розмір страхового відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник.
страховий платіж / страхова премія - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно договору страхування.
франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування і приблизно відповідає затратам страховика на визначення суми збитку.Франшиза звільняє страховика від сплати незначного збитку в розмірі франшизи і дозволяє йому спростити процедуру відшкодування збитку, а отже, і зменшити тарифні ставки. Франиза може встановлюватись у відсотках до страхової суми або у твердих сумах і може бути умовною або безумовною. При умовній франшизі не відшкодовується сума збитку, що не перевищує розмір встановленої фрааншизи, якщо сума збитку перевищує розмір франшизи, то відшкодовується вся сума збитку. При безумовній франшизі, її розмір завжди вираховується.
При залученні додаткового фінансування на підприємство, страхування виступає важливою, якщо не обов'язковою умовою отримання фінансування. При отриманні банківського кредитування, необхідна наявність застави.
Найрозповсюдженою заставою є майно підприємства. Воно, відповідно до Закону України "Про заставу", повинно бути застрахованим за кошти підприємства і на користь кредитора. За кордоном розповсюджена також практика кредитування під заставу полісу страхування фінансових ризиків або полісу страхування життя позичальника.
Отримання обладнання за договором лізингу також передбачає страхування об'єкту лізингу.
Страхування врожаю та поголів'я тварин є необхідною передумовою отримання кредиту фермерським господарством. Тому нижче будуть розглянуто: загальні умови та принципи страхування майна підприємства, зокрема страхування автомобілів, які нерідко виступають заставою при отриманні кредиту, страхування сільськогосподарських ризиків, національна специфіка страхування фінансових ризиків; а також, поради щодо вибору страхової компаніїстрахування сільськогосподарських ризиків.
Страхування майна юридичних осіб
На страхування приймаються:
будівлі, споруди;
промислове обладнання;
виробничий та господарський інвентар;
товарно-матеріальні цінності;
готова продукція, продукція в обороті, продукція на складі;
електронне обладнання.
Як правило на страхування не приймаються: будинки в аварійному стані, а також ті, що не здані в експлуатацію, об'єкти незавершеного виробництва, предмети, факт загибелі яких важко з'ясувати (грошові знаки, цінні папери, віроби з догоцінних металів, рідкісні та антикварні предмети, предмети релігійного культу, документи, рукописи та ін.)
Згідно з договором страхування відшкодовуються збитки від втрати, пошкодження чи загибелі майна внаслідок таких причин:
пожежі, удару блискавки, вибуху, падіння пілотованих літаючих об'єктів чи їх уламків, впливу води, внаслідок пошкодження водопостачальних, каналізаційних, опалювальних систем і систем пожежогасіння;
стихійного лиха;
протиправних дій третіх осіб;
задимлення;
механічного ушкодження.
За бажанням клієнта, договір страхуванням може передбачати відшкодування втрат понесених підприємством через вимушений перериву у виробництві, що стався внаслідок настання страхових подій, передбачених договором страхування. Відшкодуванню підлягають як прямі витрати страхувальника, які він продовжує здійснювати в період простою, так і втрата прибутку, який він міг би отрамати за звичайних умов здійснення своєї діяльності.
Страхова сума при страхуванні майна встановлюється виходячи з дійсної або нової відновної вартості застрахованого майна на момент настання страхового випадку. Якщо розмір страхової суми, встановленої в договорі страхування, виявиться меншим за вартість майна на дату настання страховогу випадку, то виплата страхового відшкодування буду здійснюватися пропорційно до співвідношення страхової суми і вартості застрахованого майна. Якщо страхова сума виявиться більшою за вартість застрахованого об'єкта, страхове відшкодування все одно буде здійснене, в межах реально понесених втрат. В даному випадку, за згодою сторін, може бути здійснений перерахунок страхової премії в бік її зменщення.
Вартість страхування залежить від об'єкту страхування:
для будівель і споруд - 0,3-0,5%;
для промислового обладнання - 0,4-1%;
для електронного обладнання - 07-1,5%;
для товарів в обігу та оборотних активі - 0,4-2%.
Розмір франшизи встановлюється на рівні 5%. Із збільшенням франшизи ціна страхування зменшуватиметься.
Іноді страхові компанії можуть піти на зустріч при зниженні ціни страхування, за умови, що вони зменшують свою відповідальність, тому при підписанні договору страхування особливу увагу слід звернути на умови, за якими страхова компанія може відмовити у виплаті страхового відшкодування.
Виплата страхового відшкодування
Величина страхового відшкодування буде визначатися, виходячи з розміру збитку за вирахуванням франшизи.
Виплата срахового відшкодування здійснюється після того, як повністю будуть встановлені причини і розміри збитку. Страхове відшкодуваня виплачується страховою компанією протяго в середньому від 10 до 30 днів після подання необхідних документів. Перелік документів, що підтверджують факт настання страхового випдку і розмір збитку, залежить від застрахованого ризику та обставин події. В окремих випадкам, коли прооміжок часу між датою встановлення факту настання страхового випадку і датою визначення остаточного розміру збитку перевищує визначений період, можлива виплата частини страхового відшкодування.
Після виплати страхового відшкодування, страхова сума за договором зменшується на суму виплаченого відшкодування. Підприємства для поновлення страхової суми може внести додаткову страхову премію.
Строк страхування
Страхування майна зазвичай страхується строком на один рік. За бажанням клієнта страховий договір може укладатись і на коротший термін, однак ціна страхування буде більшою. Наприклад, при страхуванні майна на півроку, що становить 0,5 річного періоду, до страхового тарифу застосовується коефіцієнт 0,7.
Страхування сільськогосподарських ризиків
Найпоширенішою формою страхування об'єктів сільськогосподарського виробництва є страхування врожаю та тварин як об'єкт застави при отриманні

 
 

Цікаве

Загрузка...