WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Роль реклами в реалізації страхових послуг та особливості її здійснення. Страхування особистих ризиків у підприємницькій діяльності. Обов‘язкове страх - Реферат

Роль реклами в реалізації страхових послуг та особливості її здійснення. Страхування особистих ризиків у підприємницькій діяльності. Обов‘язкове страх - Реферат


" аудиторії, на яку має бути розрахована реклама;
" спрямованості татем рекламної кампанії;
" засобів інформації та конкретних носіїв реклами;
" концепції та форми реалізації рекламних повідомлень;
" способів проведення рекламної кампанії в конкретних мовах;
" засобів контролю за ефективністю реклами (рис. 2.).
Рис. 2. План організації рекламної кампанії
Аналіз реклами страхових послуг в Україні свідчить, на жаль, про низьку активність рекламодавців та про майже повну відсутність сьогодні цікавих рекламних продуктів будь-якого виду. Важко назвати страхову компанію, яка провела чітко сплановану, масовану, підпорядковану конкретним цілям рекламну кампанію. Найчастіше все обмежується разовими акціями. Комплексні дослідження з моніторингу реклами, які проводяться у пресі й на телебаченні, не виокремлюють категорії "страхові послуги" ні серед рекламних продуктів п'ятнадцяти перших за закупівлею ефірного часу на телеканалах державного, місцевого, незалежного та кабельного телебачення рекламодавців; ні серед рекламних матеріалів двадцяти найбільших (за групами товарів, послуг) рекламодавців у пресі.
Зазначені дослідження виокремлюють лише категорію "фінансові послуги)), причому йдеться здебільшого про рекламу банків, приватизаційних та інвестиційних компаній. Така ситуація зумовлена, безперечно, і об'єктивними причинами: рівнем розвитку страхового ринку, місцем і роллю страхування в економіці країни і, отже, із бюджетом рекламних кампаній страховиків. Сьогодні реклама страхових послуг - це насамперед прес-реклама та друкована реклама.
А проте найголовніша характеристика рекламної кампанії - не її бюджет, а її ефективність. Серед критеріїв ефективності будь-якої рекламної кампанії, в тому числі й реклами страхових послуг, фахівці вирізняють:
o ступінь відповідності образу, що його рекламодавець має намір створити стосовно свого товару;
o доступність аудиторії, якій призначається ця реклама;
o схожість із думкою аудиторії (подолати стереотипи мислення дуже важко, дисонанс із думкою аудиторії може згубно позначитися на ефективності реклами);
o правдивість - нічого не перебільшувати;
o оригінальність з додержанням важливого балансу: реклама має залишити в аудиторії враження про продукт, а не про власну оригінальність;
o розпізнавання: ті, кому призначена реклама, мають установити її зв'язок з продуктом, що рекламується;
o комплектність: усі частини реклами мають бути пов'язані одна з одною, а також із рештою дій, підпорядкованих рекламній меті;
o своєчасність: можна використовувати рекламу та ЇЇ ідею доти, доки вона лишається дієвою та не набридла - важливо вчасно відмовитися від реклами.
А головним критерієм ефективності реклами, як і маркетингу в цілому, є успішність реалізації рекламованих продуктів, зокрема страхових послуг.
2. Страхування особистих ризиків у підприємницькій діяльності.
Страхування підприємницьких ризиків
При залученні додаткового фінансування на підприємство, страхування виступає важливою, якщо не обов'язковою умовою отримання фінансування. При отриманні банківського кредитування, необхідна наявність застави
Підприємницька діяльність в основі своїй є ризикованою. В першу чергу, причиною тому є руйнівний вплив стихійних сил природи чи негативні наслідки інших надзвичайних подій (пожарів, вибухів, епідемій, травматизма та ін.). Тому провадження безперерної, успішної діяльності можливе не тільки за умов попередження, подолання та локалізації стихійних та інших лих, а також при безумовному відшкодуванні нанесених збитків. Механізм такого відшкодування забезпечується страхуванням визначених ризиків. Воно дає можливість розподілити масштабні втрати в часі та просторі між зацікавленими у страхуванні особами і, чим більша їх кількість, тим дешевшим і ефективнішим є для них є страховий захист.
Згідно з Законом України "Про страхування" (в останній редакції від 4 жовтня 2001р.) страхування - вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.
Існують дві форми страхування: обов'язкова та добровільна. Основними характеристиками обов'язкового страхування є його законодавча регламентація. Законом встановлюються: перелік об'єктів, що підлягають страхуванню, розмір страхових платежів, розмір страхового відшкодування, права та обов'язки страховика та страхувальника. Перелік обов'язкових видів страхування визначається Законом України "Про страхування". Однією з передумов виникнення обов'язкового страхування був зихист загальнодержавних інтересів (захист оточуючого середовища та населення від негативних наслідків стихійних лих, катастроф, техногенних аварій; захист працівників, професії яких пов'язані з підвищеним ризиком та ін.)
Добровільне страхування - це страхування на основі договору між страхувальником та страховиком, загальні умови і порядок здійснення якого визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог Закону "Про страхування". Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору відповідно до законодавства. Саме розвиток добровільного страхування є індикатором усвідомлення населенням та підприємницькими структурами ролі та необхідності страхування. Воно відображає реальні потреби страхувальників у страховому захисті, оскільки в його основі лежить принцип добровільності.
За об'єктами страхування виділяють наступні види страхування:
майнове (пов'язане з володінням, користуванням та розпорядженням майном);
особисте (страхування життя, здоров'я, працездатності та додаткової пенсії страхувальника чи застрахованої особи);
страхування відповідальності (передбачає відшкодування шкоди, заподіяної страхувальником третій особі чи її майну).
страховик - це страхові компанії, що надають послуги зі страхування. В Україні здійснювати страхову діяльність дозволено лише страховикам-резидентам;
страхувальник - юридичні чи фізичні особи, які уклали договір страхування зі страховиками (при добровільному страхуванні) або є ними згідно з законодавством (при обо'язковому страхуванні).
вигодонабувач - визначені в договорі страхувальником юридичні чи фізичні особи, які можуть зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування.
страховий ризик - подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності і випадковості настання, а страховий випадок - подія, що передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок

 
 

Цікаве

Загрузка...