WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні - Реферат

Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні - Реферат

проектів задач Автоматизованої системи управління державним страхуванням ( АСУДС ). Координацію робіт зі створення АСУДС було покладено на створений центр АСУ Держстрах при Головному управлінні Держстраху СРСР. Відповідні структуриреспубліканського рівня були і в Україні.
Склад і структура функціональної і забезпечувальної частини АІС "Страхування"
АІС "Страхування" структурно складається з функціональних і забезпечувальних підсистем. Функціональні підсистеми вирізняються спеціалізацією функцій і задач різних рівнів АІС "Страхування" ( центральних і районних ).
Структурний склад функціональних підсистем АІС "Страхування"
Легко побачити ( зіставляючи підсистеми 01-07 ), що переліки більшості підсистем АІС "Страхування" на різних рівнях подібні між собою, однак при цьому необхідно враховувати специфічні відмінності по складу задач, що входять до них. Функціональна частина АІС"Страхування" центрального та районного рівнів визначається згідно із завданнями управління, котрі характерні для того чи іншого рівня системи, та організаційною структурою, що склалася. Розглянемо стисло кожну підсистему.
Функціональна частина АІС "Страхування" центральних органів управління складається із таких підсистем.
Підсистема 01 "Планування" призначена для розробки переспективних і поточних планів прибутків і видатків за всіма видами страхування і планів надходження страхових платежів. У рамках підсистеми позробляються проекти контрольних цифр на перспективу, складаються проекти річних планів за основними видами надходження платежів щодо кожного виду страхування, що є обов"язковим в нашій державі, а також добровільного, особистого, інших видів страхування.
Підсистема 02 "Бухгалтерський облік і звітність" реалізує реалізує автоматизоване розв"язання задач з виконання операцій обліку грошових і поточних господарських операцій, укладання бухгалтерських звітів у цілому по страховій компанії, а також із формування зведених бухгалтерських балансів і аналітичних розробок до них.
Тут же автоматизовано виконуються функції контролю за правильністю укладання балансів у підзвітних рівнях страхової компанії. Для цього передбачається формування різних аналітичних таблиць, розшифрувань, інших дкіментів, отримання яких стає можливим завдяки створенню єдиної міжрівневої бази даних і АРМ спеціалістів із широким використанням ПК, що реалізують технологію розподіленої обробки даних і можливість отримання відповідей на регламентні та настандартні запити в запитувальному режимі функціонування.
Підсистема 03 "Праця і заробітня плата" призначена для розробки проектів кошторисів видатків і обліку видатків на утримання органів СК, складання звітів з праці та заробітньої плати, формування зведених звітів документів та аналітичних розробок до них.
Підсистема 04 "Статистичний облік і звітність" використовується для укладання зведених статзвітів за всіма видами страхування, фінансовими результатами страхових операцій за рік, визначення основних показників роботи СК, укладання аналітичних розробок за всіма видами звітності, організаційно-масової та контрольно-ревізійної роботи.
Підсистема 05 "Правове забезпечення" забезпечує облік, зберігання і пошук правових та інформаційних актів за всіма видами діяльності СК. Задачі цієї підсистеми, а також підсистеми 06 "Контроль виконання дркументів" і підсистеми 07 " Кадри" розв"язуються в рамках автоматизованої інформаційно-пошукової системи (ІПС). Використання ІПС дозволяє централізувати збір і контроль інформації, одержувати відповіді із законодовчих, правових, нормативних та інших питань всім користувачам системи за умов, що з нею одночасно працюють кілька користувачів.
У функціональному плані в підсистемі 06 розв"язуються задачі з обліку, зберігання та пошуку законодавчих, правових, інформаційних актів із страхування; у підсистемі 07 - з обліку та аналізу персонального складу СК, плпнуваня і прогнозування потреби в кадрах.
Підсистема 08 "Тарифи і нормативи" призначена для автоматизованого розв"язуваня задач з обчислення тарифних ставок за видами майнового й особистого страхування, резервами внесків зі страхування життя, розробки середніх цін на сільськогосподарські культури і т. ін. У підсистемі виконуються також розрахунки відомчих нормативів розподілу фонду економічного стимулювання.
Підсистема 09 "Автоматизована обробка інформації" викрнує розв"язування задач з організіції автоматизованої обробки страхової інформації у СК. У рамках підсистеми формуються зведені звіти про переведення страхової інформації тна обробку з допомогою ПК, витрати коштів на машинну обробку за типами ПК і адміністративними територіальними одиницями в розрахунку на один особовий рахунок.
Функціональна частина АІС "Страхування" низових ланок СК складається також із дев"яти підсистем, з яких перші 7 аналогічні за назвою та значною мірою і за змістом розрахунків, виконуваних з АІС "Страхування" центральних рівнів. Додатково ц структурі виокремлено дві підсистеми: 08 "Ведення операцій за договорами страхування", 09 "Контроль і аналіз діяльності інспекції". У першій автоматизуються розрахунки з ведення обліку об"єктів страхування і обчислення страхових платежів, розв"язуються задачі визначення збитків та виплат страхового відшкодування і страхових сум. У другій підсистемі визначаються основні показники роботи інспекцій, дільниць, бригат і агентів.
Кожна підсистема, у свою чергу, на всіх рівнях АІС "Страхування" структурно включає функціональні блоки, комплекси задач, задачі та функції.
Забезпечувальна частина АІС "Страхування" охоплює інформаційне, програмне, технічне, організаційне та інші види забезпечення. Вимоги, що їх висуває АФІС "Страхування" до забезпечувальних підсистем, такі або майже такі, як у АСФР та інших системах, що мають розгалужену структуру та кілька рівнів управління.
Віикористана література
1. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. Посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 239 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...