WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні - Реферат

Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні - Реферат


Реферат на тему:
Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні
План
1. Призначення і мета створення системи
2. Структура АІС "страхування"
3. Склад і структура функціональної і збезпечувальної частини АІС "Страхування"
Призначення і мета створення системи
Страхування - сукупність особливих замкнених перерозподільних відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, призначеного для відшкодування можливих втрат, нанесених суб"єктам господарювання, або збитків у сімейних бюджетах у зв"язкі з наслідками страхових випадків, що сталися.
Тепер с тан ринку в Україні відображає суперечливі процеси, які притаманні нинішній економічній порлітиці та ситуації в нашій державі. Існує велика потребау стразових послугах, яку часто не можуть задовольнити страхові органи. Стразова система України діє на підставі закону "Про страхування". У колишньому СРСР страхування здійснював лише Держстрах. Нині поряд з НАСК "Оранта" було створено багато інших страхових компаній, їх відділень та філіалів.
З утворенням недержавних страхових компаній (СК) виникла система страхуваня. Страховик (страхова компанія) виконує умови страхування і пропонує їх клієнтам (страхувальникам). Якщо клієнтів задовольняють умови договору, то вони підписують його і вносять відповідні страхові внески. Договір називається полісом. У разі виникнення страхового випадку страховик за договором сплачує страховку.
Контроль за страховою діяльністю в Україні здійснбє Комітет з нагляду за страховою діяльністю: видає ліцензії на надання видів страхових послуг; перевіряє, щоб страхові компанії діяли за законом; складає та друкує статистичну інформацію з діяльності страхових компаній на страховому ринку України; веде рейтинг страхових компаній.
Головним напрямком удосконалення обробки інформації у страхових копаніях нині є створення автоматизованої інформаційної системи, що базується на застосуванні економіко-математичних методів, засобів обчислювальної техніки і розвненої мережі передавання даних. Нові можливості в роботі страхових компаній різноманітних рівнів управління, що зорієнтованіна автоматизовану технологію розв"язування задач, значною мірою виявляються там, де цим процесом охоплено більшість функцій і задач їх основної діяльності. Цим досягається підвищення рівня планової та аналітичної роботи, удосконалюються методи і способи ведення страхових операцій, форми обліку й звітності, прискорюється обробка різного роду звітних даних і, нарешті, підвищується обгрунтованість необхідних управлінських рішень.
З огляду на сказане осоновною метою створення АІС у страховій компанії є забезпечення такого рівня управління діяльності компанії, за якого комплексно реалізуються такі завдання:
" проведення в задані терміни багатоваріантних розрахунків, пов"язаних із рухів договорів страхування;
" автоматизація процесу обліку договорів за всіма видами страхування;
" досягнення найвищих показників розвиткувсіх видів майнового та особистого страхування;
" прийняття оптимальних планових рішень щодо прибутків і видатків грошових коштів та отримання необхідного фактичного прибутку.
Останнє положення найважливіше, оскільки страхові компанії є комерційними і функціонують на принципах повного господарського розрахунку.
Отже, рпизначення АІС " Страхування" полягає в забезпеченні збору, збнрігання, обробки і передавання інформації на базі використання засобів обчислювальної техніки й зв"язку з урахуванням взаємодії рівнів управління та підрозділів страхових компаній між собою, з клієнтами, організаціями та автоматизованими інформаційними системами інших міністерств і відомств, Державним комітетом України знагляду за страховою діяльністю.
Структура АІС "Страхування"
АІС "Страхування" створюється безпосередньо у страхових компаніях і охоплює автоматизоване ведення сіх страхових операцй. Склад і структкра АІС в різних страхових компаніях різні. Організаційно система являє собою сукупність Аіс адміністративно-територіальних ланок, об"єднаних загальною методологією задач, що вирішуються, єдиною інформаційною базою і технологією обробки документів. Водночас різноманітність функціональних задач, що вирішуються в районних інспекціях страхової компанії і центральних ланках ( обласних Дирекціях і головному Правлінні страхової компанії ), вимагає різного підходу до побудови в їхній структурі відповідних АІС. Щоб забезпечити відповідне виконання функцій АІС на різних рівнях страхової компанії, потрібно поділити цю систему на два підрівні - АІС обласного й центрального рівня та АІС районної інспекції. Мережну структуру АІС НАСК " Оранта" , яка нині має в Україні найбільш розгалужену структуру, що успадкована від колишнього Держстраху:
. . .
. . . . . .
Структура АІС страхової компанії
Функції та завдання, покладені на АІС " Страхування "
Тісно переплітаючись у таких питаннях, як поліпшення планових, звітно-статистичних і обліково-контрольних робіт, задачі АІС "Страхування" центрального і районного рівнів істотно різняться за формами і засобами реалізації на ЕОМ. Для АІС центрального рівня основними критеріями ефективності функціонування є розрахунки зі збільшення вартості та забезпечення обгруетованості і збалансованості планових завдань, підвищення їх точності, а також надання управлінському персоналу ширших можливостей щодо аналітичної роботи. А визначальний критерій ефективної роботи АІС районної інспекції полягає в підвищенні продуктивності праці страхових рпацівників ( агентів ) шляхом передачі на автоматизовану обробку більшості видів страхових операцій.
Зі створенням в середині 70-х років в системі Міністерства фінансів СРСР мережі обчислювальних центрів, на базі яких почалася розробка АСФР, роботи з проектування АСУ Держстраху СРСР були переорієнтовані на власні відомчі центри обробки інформації. У структурі останніх існували служби проектування, впровадження та промислової експлуатації типових

 
 

Цікаве

Загрузка...