WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страхування немайнових інтересів особи - Реферат

Страхування немайнових інтересів особи - Реферат


Реферат на тему:
Страхування немайнових інтересів особи
ПЛАН
1. Змішане страхування життя.
2. Добровільне та обов'язкове страхування від нещасних випадків.
3. Побудова тарифів по страхуванню життя.
1. Змішане страхування життя
Змішане страхування життя застосовувалось ще в умовах монополії державного страхування. Воно має місце тоді, коли в одному договорі встановлюється декілька видів страхової відповідальності на випадок на-стання стількох же страхових випадків, яких виділяється три:
- дожиття застрахованого до закінчення строку страхування;
- втрата страхувальником здоров'я від нещасного випадку;
- смерть застрахованого.
Вже перелік страхових випадків показує, що по договору змішаного страхування страхувальниками є лише фізичні особи.
Страхові організації при укладанні договорів цього виду страхування враховують такі обставини;
- стан здоров'я страхувальника;
- його вік;
- громадянство.
Звичайно, враховуються й інші фактори, зокрема, умови праці, життєдіяльності, генетичну спадковість, тощо. Все це в сукупності визначає рівень смертності страхувальників.
На страхування приймаються громадяни від 16 років і до того віку, який вважається середньою тривалістю життя. Хоч страхувальники повинні бути громадянами України, однак, договори можуть укладатися з громадянами інших країн та особами без громадянства, якщо вони постійно проживають в нашій країні. Застрахуватись не можуть лише непрацюючі інваліди першої групи.
По змішаному страхуванню життя застосовується різний обсяг страхової відповідальності. Наприклад, при страхуванні на дожиття до закінчення строку страхування страховим випадком, за наслідки якого передбачена виплата страхової суми, вважається дожиття застрахованого до останнього дня дії договору. Іншими словами, він повинен мати законну силу на день дожиття, а значить, бути оплаченим повністю місячними чи одноразовими внесками. Страхувальник може одержати страхову суму на дожиття вже на слідуючий день після закінчення договору, причому, незалежно від того, одержав чи не одержував він страхову суму за наслідки нещасного випадку, який трапився. Це зумовлене тим, що страхові виплати по зазначених страхових випадках формуються за рахунок різних нетто-ставок як складових страхових тарифів. Після закінчення договору право страхувальника одержати страхову суму зберігається на протязі трьох років.
Обсяг страхової відповідальності залежить також від втрати здоров'я страхувальником від нещасного випадку, який трапився на протязі періоду дії договору і зумовив обумовлені наслідки, пов'язані з одержанням травма-тичних чи інших пошкоджень організму. В такому разі виплачується частина чи повна страхова сума, що залежить від встановленого ступеня втрати здоров'я. Зазначимо, що страхові виплати по страхуванню від нещасного випадку здійснюються незалежно від тих сум, які повинен одержати застрахований по державному соціальному страхуванню й пенсійному забезпеченню.
Страхова відповідальність в зв'язку з настанням смерті застрахованого в повному обсязі наступає, починаючи з сьомого місяця дії договору. Це зумовлене тим, що договори страхування укладаються без попереднього медичного огляду та без медичних протипоказань по відношенню до певних осіб. Тому необхідні обмеження страхової відповідальності в початковий період страхування, коли ще не нагромаджені страхові внески.
За згодою сторін договори по змішаному страхуванню укладаються на будь-яку суму. Вона залежить лише від матеріальних можливостей застрахованого, якому при більшій страховій сумі необхідно виплачувати більші обсяги страхових внесків.
Як правило, договори укладаються строком на 3, 5, 10, 15 та 20 років, але з умовою вибору застрахованим такого строку, щоб закінчення договору страхування не виходило за межі досягнення ним 80-річного віку.
Тарифні ставки встановлюються з певної частки страхової суми і прямо пов'язуються з віком страхувальника на день укладання договору. Величини тарифних ставок знаходяться в зворотній залежності від строку страхування. Для спрощення практики застосування тарифних ставок вік застрахованого визначається в повних роках як різниця між роком заключення договору і роком його народження. Щоб обчислити розмір страхового внеску, необхідно величину тарифної ставки помножити на число сотень страхової суми. Можливе і укладання договорів, умови яких передбачають виплату одноразового страхового внеску наперед за весь строк. При звичайних умовах договорів страхувальники повинні виплачувати страхові внески щомісяця. У випадку несплати чергового страхового внеску дія договору припиняється через три місяці після сплати попереднього платежу.
Специфічною формою страхування на дожиття є страхування додаткової пенсії. Цей вид добровільного страхування сприяє підвищенню державних пенсій всім категоріям громадян після настання пенсійного віку. Тим страхувальникам, що досягли його, виплачується довічна додаткова пенсія.
Страхувальниками по цьому ВИДУ страхування виступають всі категорії працюючих, в тому числі військовослужбовці, а також домогосподарки, якщо вони виховують двох і більше дітей у віці до 16 років. Застрахуватись можуть чоловіки від 25 до 65 років, жінки - від 20 до 60 років. Виходячи з того, що застрахувати можна лише майбутню додаткову пенсію, страхувальник в одній особі є й застрахованим. Стан здоров'я їх при цьому до уваги не береться.
Певні особливості страхування характерні для страхування дітей, весільного страхування, страхування вихованців дитячих будинків та інтернатів, страхування на випадок смерті та втрати здоров'я, які в даній роботі не розглядаються.
2. Добровільне та обов'язкове страхування від нещасних випадків
Принципи, викладені при розгляді змішаного страхування життя, зберігають свою силу і в разі страхування від нещасних випадків. Йдеться, насамперед, про обмеження обсягу страхової відповідальності дише обумов-леними наслідками страхового випадку, що викликав втрату здоров'я страхувальника в період дії договору.
Саме таке обмеження сприяє встановленню доступних страхових тарифів навіть для людей з незначними доходами, суттєво доповнюючи можливості соціального страхування.
Добровільне індивідуальне страхування від нещасних випадків є найбільш розповсюдженим. Згідно його умов, застрахувати можна лише самого себе. В число страхувальників входять ті ж особи, що й при змішаному страхуванні життя, вікові межі майже аналогічні: від 16 років до середнього періоду тривалості життя, але з умовою, щоб договір страхування закінчувався через рік після верхньої межі. Стан здоров'я страхувальника в цьому виді страхування до уваги не приймається, за виключенням

 
 

Цікаве

Загрузка...