WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страхування матеріальних активів підприємств і організацій - Реферат

Страхування матеріальних активів підприємств і організацій - Реферат

документах.
Експонати виставок, колекцій, антикваріату, тощо страхуються по вартості на основі поданих страхувальником документів або по їх експертній оцінці.
Для оцінки сільськогосподарської продукції власного виробництва застосовується їх фактична собівартість, але не вище вартості, що розрахована на основі державних закупівельних цін.
Незавершене будівництво оцінюється по фактично здійснених затратах фінансових, матеріальних й трудових ресурсів до моменту настання страхового випадку.
Продукція, що ще не доведена до готовності, страхується на основі вартості затраченої сировини, матеріалів, енергії та праці, здійснених до часу настання страхового випадку. Для визначення її величини використовують затверджені ціни, норми та розцінки для даного виду робіт.
Юридичні та фізичні особи можуть застрахувати матеріальні активи як в повній їх оцінці, так і в певній долі (відсотку). Якщо застосовується останній підхід, це означає, що всі об'єкти вважаються застрахованими в однаковій частці від вказаної вище оцінки.
В сучасних умовах розвитку народного господарства України проблема оцінки будь-якого майна набирає особливого значення, тому що відбувається постійне зростання цін на рухоме та нерухоме майно. В повній мірі нейтралізувати вплив інфляції на його страхову оцінку неможливо, але зменшити її наслідки треба.
Можна запропонувати найбільш простий варіант вирішення цієї проблеми шляхом, наприклад, відмови від обов'язкового залишення на відповідальності страхувальника певної частини майна. Звичайно, такий прийом дає результат при відносно незначних темпах інфляції - в межах 30% щорічно. Правомірно застосовувати також страхування майна по його первісній чи відновлюваній вартості без врахування зносу. Зазначимо, однак, що сказане має сенс лише для фондів з незначним фізичним зносом, в межах декількох років.
Складнішим, але й більш ефективним є страхування-з умовою відшкодування втрат, що віднесені до реальної (ринкової) вартості матеріальних активів на день їх пошкодження (загибелі). В цьому випадку при заключенні договору страхування на рік необхідно за погодженням двох партнерів в страхуванні оцінити середній очікуваний індекс інфляції, який і буде застосовуватись для страхової оцінки майна і встановлення страхових платежів. Можливе використання також умов заключення договору на річний строк, з періодичним коригуванням (перерахунком) страхових платежів, наприклад, щоквартально. Застосування таких договорів означає, що і страховик, і страхувальник беруть на себе ризик переплати, або недоплати, в залежності від частоти надходження страхового випадку. Однак, така ситуація не заперечує ймовірний характер страхових відносин.
Основою відшкодування збитків при пошкодженні чи загибелі матеріальних активів є виконання вимог системи пропорційної відповідальності. Зміст її в тому, що при пошкодженні (загибелі) майна, що належить страхувальнику, відшкодування встановлюється в такому відсотку від величини збитків, в якому воно було застраховане, але в межах страхової суми. Разом з тим, якщо в договорі про добровільне страхування перевіркою буде встановлено заниження вартості матеріальних активів а порівнянні з фактичною сумою, то відсоток, в якому вони були застраховані, відповідно зменшується.
Розглянемо це твердження на прикладі. Нехай матеріальні активи підприємства були застраховані на суму 45 млн. грош. одиниць, або 90% від їх оцінки (50 млн. грош. од.). Після вступу договору в законну силу підприємство ще закупило майно на суму 5 млн. грош, од. Якщо в результаті настання страхового випадку все майно загине (як застраховане, так і придбане), то відшкодування складе 90% його оцінки, а при пошкодженні - відповідно 90% затрат по ремонту. При загибелі всіх матеріальних активів належне страхове відшкодування складало б 45 млн. грош. од. Щоб запобігти втратам при такому значному страховому випадку, страхувальники наділені правом збільшувати страхову суму.
Візьмемо іншу ситуацію. Страхувальник зазначив в договорі про страхування оцінку майна в 20 млн. грош. од., страхову суму 15 млн. грош. од. (75% від оцінки). Після настання страхового випадку (пожежі) експерти страхової компанії стали встановлювати величину збитку (а значить, і страхового відшкодування) і виявили, що на дату підписання договору вартість майна складала 25 млн. грош. од. Виходячи з того, що страхова сума була встановлена в 15 млн. грош.од. є фактичний процент забезпечення складе 60%. Якраз цей процент (а не 75%) буде прийматись до увага при встановленні збитку від страхового випадку і нарахуванні страхового відшкодування.
Правила визначення страхового відшкодування по майну, одержаному підприємством на умовах оренди, не відрізняються від тих, що застосовуються в таких випадках до власних основних й оборотних фондів. Це стосується і майна, прийнятого підприємством для переробки або ремонту, на збереження, перевезення, комісію, тощо.
Якщо застраховані матеріальні активи пошкоджені або загинули внаслідок настання страхового випадку, але встановлено, що він мав місце внаслідок неналежного виконання на підприємстві правил пожежної безпеки, технології виробництва чи збереження основних й оборотних фондів сума страхового відшкодування зменшується на 30%.
3. Обчислення ставок страхових платежів
При розрахунку ставок страхових платежів, в залежності від конкретних об'єктів та умов страхування, застосовуються різні скидки, накидки, пільги. Так, в страхуванні матеріальних активів державних підприємств та організацій ставки диференційовані в залежності від галузі, в якій діє страхувальник. Понижені страхові ставки тут застосовуються тоді, коли він бажає застрахувати все своє майно. У випадку вибіркового страхування, коли підписується договір страхування частини майна, ставки страхових платежів підвищуються.
Для страхування засобів транспорту застосовуються більш високі ставки, ніждля іншого майна, що зумовлено підвищеним ризиком експлуатації цих активів. Страхування майна та транспортних засобів від крадіжки із застосуванням технічних засобів чи грабежу здійснюється по особливих ставках. По страхуванню матеріальних активів, що використовуються для проведення експериментальних та дослідницьких робіт, передбачене застосування найбільш високих ставок.
Підприємство має право обумовити в страховому договорі власну участь у відшкодуванні збитку (франшизу). Величина її, а також загальної страхової суми, зумовлює відповідну скидку з страхових платежів.
Для страхування основних і оборотних фондів недержавних підприємств та організацій використовуються ставки, диференційовані по формах господарювання та видах матеріальних активів.
Державним і недержавним підприємствам та організаціям, які страхували свої основні і оборотні фонди по повній страховій оцінці, і на протязі декількох років не одержували страхового відшкодування, страхові тарифи зменшуються у деякому відсотку, що відповідає протяжності беззбиткового періоду.
Певні скидки з суми нарахованих платежів надаються тим страхувальникам, застраховані об'єкти яких (виробничі й складські приміщення, невиробничі будівлі й споруди) утримуються з виконанням вимог пожежної безпеки, що викладені в нормативно-технічних документах.
Різні ставки застосовуються по страхуванню майна релігійних організацій, музеїв, художніх галерей, тощо, які розрізняються в залежності від рівня пожежобезпечності будівель.
Нерідко страхувальник підписує договір страхування різних матеріальних активів, окремі з яких підлягають пільговому страхуванню. Тому загальна величина страхових засобів, що підлягає виплаті, розраховується на основі визначеної договором страхової суми, встанов-лених тарифних ставок та існуючих пільг.
Для більшості страхувальників встановлений порядок, згідно якого при страхуванні матеріальних активів на період до дев'яти місяців щомісячні платежі обчислюються в розмірі 10% ставки, а при страхуванні на 10-11 місяців застосовується річна ставка. У випадку заключення договору страхування на строк до 1 місяця страхові платежі встановлюються як за повний місяць.

 
 

Цікаве

Загрузка...