WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страхування матеріальних активів підприємств і організацій - Реферат

Страхування матеріальних активів підприємств і організацій - Реферат


Реферат на тему:
Страхування матеріальних активів підприємств і організацій
ПЛАН
1. Особливості страхування основних і оборотних фондів
2. Страхова відповідальність та страхова оцінка матеріальних активів
3. Обчислення ставок страхових платежів
1. Особливості страхування основних і оборотних фондів
Враховуючи значення основних та оборотних фондів у виробничій діяльності, забезпечення їх страхового захисту є пріоритетним в системі страхування і базується на єдиних принципах. Разом з тим, характер і специфіка функціональної ролі кожної з цих двох груп фондів зумовлюють особливості в умовах їх страхування.
Відомо, що основні фонди враховуються на балансі підприємства переважно по первісній вартості, тобто, вартості їх придбання чи будівництва. Переоцінка основних фондів, яка періодично проводиться, встановлює сучасну (відновлювальну) вартість створених раніше фондів. При переоцінці враховується фізичний знос елементів основних фондів, хоч на Заході в нормах амортизації (зносу) вже давно враховується і моральний знос.
В основу всіх страхових відносин покладена фактична вартість основних фондів, що складається з первісної оцінки за вирахуванням зносу.
Для оборотних фондів поняття зносу не має сенсу. Тому завдання відшкодування фактичних втрат вирішується шляхом страхування оборотних фондів по повній балансовій (інвентарній) оцінці. Це стосується І страхування фондів обігу, основну частину яких становить готова продукція.
Зазначимо, що по економічному змісту до основних та оборотних фондів відносяться різні види тварин, багаторічні насадження. В практиці ж-страхування вони розглядаються як самостійні види.
Державні підприємства, а також акціонерні товариства, корпорації, що виникли на їх основі, можуть заключати різного виду договори страхування. По основному договору страхуванню підлягає все майно, що належить підприємству: будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, устаткування, транспортні засоби, риболовецькі та інші судна, знаряддя лову, об'єкти незавершеного будівництва, інвентар, готова продукція, товари, сировина, матеріали та інше майно. Підприємство має право страхувати будь-яку частину (групу) свого майна.
По додаткових договорах може бути застраховано:
- майно, одержане підприємством по договору майнового найму (якщо воно не застраховане у наймодавця або прийняте від інших підприємств (організацій) та населення для переробки, ремонту, перевезення, зберігання, на комісію, тощо;
- майно на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт, експонування на виставках.
Основні фонди, що передані в оренду іншим підприємствам та організаціям, можуть страхуватися окремо від іншого власного майна.
Не включаються в добровільне страхування документи, гроші готівкою, цінні папери.
Не приймаються на умовах добровільного страхування будівлі, споруди та інші основні матеріальні активи, що знаходяться в зоні, де можливі повені, обвали та інші стихійні чинники з моменту офіційного оголошення про таку загрозу. В окремих випадках підставою для відмови в добровільному страхуванні може бути складання органами гідрометеослужби заключення про можливість вказаних загроз. Окремими винятками можуть бути обставини, коли договір страхування поновлюється до кінця строку попереднього договору і в межах тієї частки вартості основних фондів, яка в ньому була зазначена.
Для страхування матеріальних активів недержавним підприємств і організацій також укладається основний договір щодо власних основних та оборотних фондів і додаткова угода щодо прийнятого майна на зберігання, переробку, тощо. Раніше згадувані винятки тут знову мають місце. Крім них, не страхуються дамби і насипи (греблі), якщо вони не входять в єдиний комплекс із підприємством, штучні водойми, силосні ями, меліоративні споруди, дороги й площадки з твердим покриттям для транспорту.
Обов'язковою умовою страхування матеріальних активів суб'єктів недержавної форми власності є надання ними страховикам документів про належне їм право юридичної особи.
Для сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання (радгоспи, колгоспи, асоціації, орендні та фермерські господарства, тощо) страхування розповсюджується практично на всі види основних і оборотних активів.
2. Страхова відповідальність та страхова оцінка матеріальних активів
У випадку добровільного страхування основних і оборотних фондів суб'єктами різних форм власності в цілому застосовується однакова сукупність страхових ризиків та обсяг відповідальності. Відшкодовуються збитки в результаті пошкодження чи загибелі майна від дії стихійних сил природи, припинення подачі ТЄПЛР, стисненого повітря чи електроенергії, що викликане стихійними лихами, аваріями транспортних засобів, комунальних систем забезпечення промислових об'єктів.
Капітальні споруди та інше майно вважаються застрахованими і на той випадок, коли виникнення пожежі чи загроза стихійного лиха змусили власників розібрати його чи перемістити в безпечне місце. Тоді в суму стра-хового відшкодування збитку включаються вимушені витрати власника застрахованого майна на демонтаж устаткування, будівель, транспортне перевезення їх складових елементів, а потім на відновлення промислових об'єктів і підготовку їх до нормальної експлуатації.
По додатковому договору основні й оборотні активи можуть бути застраховані від крадіжки з застосуванням технічних засобів, викрадення транспортних об'єктів.
Згідно основного договору, при страхуванні власного майна відшкодування виплачується незалежно від його знаходження під час пошкодження чи загибелі, включаючи перевезення. Винятком може бути лише відповідальність транспортних організацій за пошкодження чи загибель вантажу під час перебування його в дорозі, встановлена законодавством чи договором.
Якщо ті чи інші матеріальні активи використовуються для проведення експериментальних чи дослідницьких робіт, а також експонуються на виставці, то дія договору страхування починається з моменту переміщення їх з постійного місця знаходження для упаковки з метою транспортування на місце випробування або експонування. В цьому випадку дія договору страхування розповсюджується на період тимчасового складування (збереження), випробування чи експонування і зворотного транспортування на місце постійного знаходження.
Не підлягають страхуванню та страховій відповідальності збитки, причиною яких є об'єктивні технологічні або природні процеси: фізичне зношування основних активів; корозія, загнивання, усихання; збитки, що завдані застрахованим товарам в результаті обробки їх термічним впливом з метою переробки сировини, готової продукції чи з іншою метою (дія на продукти харчування, плавлення чи гаряча обробка металів, тощо).
Для повноти відшкодування збитків, нанесених основним та оборотним фондам, дуже важливе значення має правильна їх грошова оцінка. Зазначимо, що в умовах інфляції, характерної для економіки Українина су-часному етапі, проведення її вимагає не лише аналіз бухгалтерської звітності, а й знання ринкової кон'юнктури на конкретні матеріальні активи, прогнозу перспектив її-динаміки, тощо.
Для оцінки основних фондів застосовується їх повна балансова вартість за вирахуванням величини зносу, а оборотні фонди оцінюються по фактичній собівартості (малоцінні та ті предмети, що швидко зношуються - за вирахуванням зносу).
Зазначимо, що в умовах інфляції, згідно постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1993 p. № 593 "Про проведення індексації основних фондів у народному господарстві України" та від 20 травня 1S94 р. № 327 "Про проведення індексації основних фондів у 19941 році", відбувається перегляд балансової вартості основних фондів. Перерахунку підлягає вартість будівель, споруд, передавальних пристроїв, залізниць та доріг зі твердим покриттям, машин та обладнання, транспортних засобів, виробничого і господарського інвентаря, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень та інших видів основних фондів. Конкретні напрями цієї робот" викладені в офіційних

 
 

Цікаве

Загрузка...