WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страхування в економічній системі суспільства - Реферат

Страхування в економічній системі суспільства - Реферат


Реферат на тему:
Страхування в економічній системі суспільства
ПЛАН
1. Необхідність страхового захисту виробництва та створення страхового фонду.
2. Зміст страхування.
3. Особисте страхування і його зв'язок 3 соціальним страхуванням.
1. Необхідність страхового захисту виробництва та створення страхового фонду
Характерною рисою ефективного відтворювального процесу на підприємстві є його ритмічність та безперервність. Однак, це буває не завжди. В результаті виникнення природних катаклізмів чи настання інших негативних надзвичайних подій (технологічних катастроф, аварій, пожеж, епідемій, тощо) нормальний виробничий процес може бути порушений або й зовсім зупинений. Це викликає матеріальні збитки, які можуть бути зменшені внаслідок прийняття різних попереджувальних заходів. Коли ж повністю чи частково запобігти шкоді від настання різних негативних подій для виробництва буває неможливо, виникає потреба у відшкодуванні спричиненого матеріального збитку, відновленні нормальних умов праці.
Коли порушення відтворювального процесу на певному підприємстві викликається раптовим виникненням випадкових подій, що не пов'язані зі свідомою діяльністю чи бездіяльністю людей, для їх оцінки вживається поняття "страхові випадки". Як правило, настання їх є причиною величезних за своїми розмірами втрат - і для підприємства, і для суспільства в цілому. Саме страхування і направлене на створення умов для відшкодування, насамперед, надзвичайних втрат, що виникли в результаті настання руйнівних страхових випадків. В міру техніко-технологічного прогресу посилюється ризиковий характер виробництва внаслідок зростання тех-ногенного навантаження на навколишнє середовище, загострюються суперечності між діяльністю людини і екологічним потенціалом, який все більше втрачає можливості природного відновлення. Ймовірність техно-логічних катастроф стає реальнішою, а значить, і необхідність відшкодування грандіозних збитків від них стає реальним фактором виробництва. У врахуванні страхового ризику і в захисних заходах від нього полягає зміст економічної категорії страхування.
Матеріальною основою її є постійне резервування частини валового національного продукту для попередження і відшкодування матеріальних втрат від настання страхового випадку, тобто формування страхового фонду. Виходячи з цього, в економічній системі суспільства категорія страхування знаходить своє матеріальне втілення у страхових запасах, що включають накопичення засобів праці, предметів праці, продуктів особистого споживання та грошових страхових коштів.
Враховуючи те, що суспільне виробництво є системою, в якій на мікрорівні пов'язані відтворювальні процеси, направлені на відновлення матеріальних ресурсів і робочої сили, категорія страхування виступає у формі захисту різних об'єктів суспільної, колективної та приватної власності й страхового захисту матеріальної і нематеріальної власності населення. Джерела й види натуральної та фінансової допомоги юридичним і фізичним особам матеріалізуються в сукупному страховому фонді суспільства, який формується за рахунок додаткового продукту. Беручи до уваги, що страхування в сучасних умовах стосується не лише майна підприємств та їх діяльності, а й значної маси громадян, в страховий фонд закономірно надходить і частина необхідного продукту за рахунок відрахувань з їхньої заробітної плати.
Поряд з посиленням суперечності між діями людей і руйнівними силами природи, в сучасному суспільстві ризиковий характер виробництва визначається не стільки природними факторами, скільки суперечностями, зумовленими ускладненням виробничих відносин. Збільшення масштабів виробництва саме по собі веде до створення умов для виникнення випадкових, непередбачених явищ, що мають несприятливі наслідки. Розвиток ринкових відносин багатократно збільшує всю гаму підприємницьких ризиків - кредитних, валютних, непоставок продукції згідно контракту, тощо. Великої шкоди виробництву, майну і здоров'ю громадян завдають міждержавні та міжнаціональні конфлікти. Все більшою ознакою зростання ризиковості відтворювального процесу, в тому числі й в Україні, стають соціальні потрясіння - страйки. За цих умов посилюється необхідність відповідних заходів держави й недержавних організацій по попередженню або відшкодуванню втрат від різного роду негативних обставин, що можуть викликати значні матеріальні збитки, сформувати несприятливі умови для повноцінного або ж хоча б нормального відтворення робочої сили. Інакше кажучи, потреба в страховому захисті та формуванні страхового фонду посилюється в усьому світі. Це стосується, звичайно, і України, де відбуваються кардинальні зміни в економічній системі.
2. Зміст страхування
Страхування є економічною категорією, що входить в економічну систему держави. Як і фінансові відносини в цілому, страхування зумовлене рухом грошових засобів у процесі розподілу і перерозподілу грошових доходів та нагромаджень всіх суб'єктів виробництва й обміну. Разом з тим, для страхування характерні економічні відносини, змістом яких є перерозподіл доходів і коштів для нагромадження лише з метою відшкодування матеріальних чи інших втрат (здоров'я, працездатності, тощо). Отже, в основі страхування лежить ймовірний рух грошової форми вартості.
Для характеристики ринкового змісту страхування в сучасних умовах як перерозподільчого відношення можна вказати на такі його ознаки.
Під час страхування виникають грошові перерозподільчі відносини, причиною яких є наявність страхового ризику, можливість виникнення події, що здатна зумовити матеріальні чи інші втрати.
Специфікою перерозподільчих відносин, зумовлених страхуванням, є те, що вони виникають між учасниками. які пов'язані з солідарною розкладкою величини збитку одного з них на всіх. З метою організації замкнутої розкладки збитку на всіх учасників страхування утворюється цільовий страховий грошовий фонд, джерелом якого є встановлені внески всіх застрахованих юридичних чи фізичних осіб. Обсяг внеску і виражає долю кожного з них в розкладці збитку. Очевидно, що розширення сукупності учасників страхування створює умови для зменшення страхових платежів і тим самим робить доступнішими страхові операції.
Саме замкнута розкладка збитку є відмітною ознакою категорії страхування, її особливістю по відношенню до інших фінансових категорій. Згадаймо, що доходи державного бюджету, наприклад, формуються за рахунок платежів (податків) юридичних і фізичних осіб, але ви-користовуються (витрачаються) за межами їх надходження і на різні цілі, які безпосередньо не пов'язані з умовами їх виробництва (оборона, загальне управління, тощо).
Особливістю страхування є те, що воно передбачає розподіл збитку від настання страхових подій як в територіальному (просторовому) розміщенні, так і в часі. Щоб забезпечити ефективний територіальний перерозподіл страхових коштів на протязі певного часу між застрахованими суб'єктами, необхідне значне залучення учасників на великійтериторії.
Виходячи з розкладки збитку в часі та враховуючи випадковий характер виникнення надзвичайних подій, відшкодування їх негативних наслідків за рахунок страхового фонду не обмежується одним господарським роком. Можливе і таке, що надзвичайні події такого роду не виникають декілька років підряд. У всякому разі, точний час їх надходження передбачити важко, за виключенням деяких з них (повені, засухи, тощо).
Названі обставини викликають необхідність резервування частини страхових платежів, що надійшли у сприятливі роки, для створення певного запасного фонду. Його призначення - бути джерелом відшкодування надзвичайних збитків в році, коли вони перевищили середній рівень.
Характерною особливістю страхування є поверненість страхових платежів, що внесені у страховий фонд. За виключенням тієї частини страхових сум, що йде на забезпечення діяльності страхової організації, сукупність страхових платежів направляється для відшкодування ймовірного збитку. Величина їх встановлюється на основі вірогідного збитку за

 
 

Цікаве

Загрузка...