WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страхова відповідальність та її реалізація в особистому страхуванні - Реферат

Страхова відповідальність та її реалізація в особистому страхуванні - Реферат


Реферат на тему:
Страхова відповідальність та її реалізація в особистому страхуванні
ПЛАН
1. Вплив окремих факторів на можливість й обсяг виплати страхових сум.
2. Страхова відповідальність в зв'язку 3 дожиттям.
3. Механізм страхової відповідальності за наслідки настання нещасних випадків.
1. Вплив окремих факторів на можливість й обсяг виплати страхових сум.
Зростання чисельності суб'єктів 9 особистому страхуванні значною мірою залежить від правильного визначення та своєчасної виплати страхової суми, завдяки чому реалізується страхова відповідальність страховиків перед своїми клієнтами. Практичне виконання їх зобов'язань вимагає неухильного дотримання партнерами умов того чи іншого виду особистого страхування, глибокого вивчення всіх факторів, що впливають на вирішення питання про виплату страхової суми.
Найважливішим фактором, без наявності якого у страхувальника чи застрахованого не вимикає права на страхову суму, є факт настання страхового випадку, що відбувся в період дії договору. Залежно від умов страхування страхова сума виплачується або за факт настання страхового випадку, або за конкретні обумовлені його наслідки. Наприклад, у випадку дії договору на дожиття і на випадок смерті від будь-якої причини підставою для настання страхової відповідальності (виплати страхової суми) є факт дожиття застрахованого до закінчення ді5 договору страхування життя чи обумовленої в ньому події, або ж факт смерті страхувальника" (застрахованого). Якщо встановлені законодавством документи підтверджують дійсність настання зазначених страхових випадків, то наступає страхова відповідальність у формі виплати страхової суми, причому не обмежена будь-якими додатковими вимогами.
При страхуванні від нещасних випадків у формі самостійного виду страхування, або як складового елементу страхування життя, обмеження обсягу страхової відповідальності нерідко обумовлюється наслідками не-щасного випадку. Зазначимо також, що обмеження страхової відповідальності викликається і тим, що поняття "страховий нещасний випадок" за рядом ознак відрізняється від того, що розуміється під нещасним випадком в звичайному змісті. Головна з цих відмінностей в тому, що для юридичного визнання нещасного випадку страховик і відповідної виплати страхової суми необхідне документальне підтвердження факту настання страхового нещасного випадку в період дії договору страхування та його обумовлених наслідків.
Оформлення таких документів - обов'язок страхової організації, в яку страхувальник (або його спадкоємці) повинні звернутись з заявою про настання нещасного випадку.
Коли в договорі страхування життя передбачені обмеження страхової відповідальності у випадку смерті застрахованого, постає необхідність підтвердження її факту, причин та обставин, при яких це сталося. В цьому разі потенційний одержувач страхової суми повинен підтвердити свідоцтвом загсу про смерть лише її факт та дату. Страхова організація сама встановлює причину й обставини смерті застрахованого або страхувальника.
Саме встановлення причини й обставин, при яких відбувся страховий випадок, є ще одним фактором, що зумовлює можливість виплати страхової суми. Якщо в договорі передбачено обмеження страхової відповідальності, то виплата страхової суми здійснюється лише тоді, коли смерть чи обумовлена втрата здоров'я від нещасного випадку включені в перелік страхових подій, зазначених в договорі,
Фактором, що впливає на можливість виплати страхової суми, є відповідність страхового випадку, який мав місце, встановленому обсягу страхової відповідальності.
Якщо на протязі трьох років після настання страхового нещасного випадку для застрахованого виникли зумовлені ним негативні наслідки, то це також виступає фактором впливу на страхову відповідальність. До таких наслідків відносяться різні порушення функції пошкодженого органу і втрата внаслідок цього певного відсотка працездатності, або довготривале (понад 15 днів) безперервне лікування наслідків страхового випадку. При цьому вимагається документ лікувального закладу про факт й прямий причинний зв'язок між нещасним випадком та встановленою втратою здоров'я.
Страхова сума лише тоді може бути виплачена, коли страховий нещасний випадок відбувся в період дії договору. Це ще один фактор, що зумовлює відповідний рівень страхової відповідальності. Виходячи з того, що дія договору передбачає виплату одноразового чи періодичних (місячних) внесків, претензії на одержання страхової суми мають законну підставу тільки при умові документального підтвердження виплати одноразового або чергового внеску до настання нещасного випадку з застрахованим чи його смерті. Можлива й повна оплата внесками договору до дня дожиття, що також повинно мати документальне підтвердження.
Одним з факторів, що свідчить про законні підстави на одержання страхової суми страхувальником чи застрахованим, є подання документів про підтвердження того факту, що нещасний випадок відбувся саме з застра-хованим, а одержувачем страхової суми по дожиттю є та особа, яка зазначена в договорі страхуванні. Це підтвердження підлягає перевірці шляхом співставлення та аналізу документів, виданих відповідними устано-вами.
Якщо немає підстав не довіряти поданим документам, то страховим органом приймається рішення про обсяг виплата й одержувача страхової суми. В цьому і полягає зміст наступного фактору, що регулює порядок виплати страхової суми. Виплата повної чи часткової її величини залежить від зафіксованих в договорі умов страхування. Так, в повному обсязі страхова сума виплачується при дожитті до закінчення строку дії договору або зумовленої події, в зв'язку з настання м смерті застрахованого чи повної втрати ним здоров'я Часткова страхова сума повинна виплачуватись при втраті здоров'я від нещасного випадку в певному обсязі, а також тоді, коли згідно умов страхування у випадку "смерті страхувальника (застрахованого) його спадкоємцям виплачується викупна сума. Не виключена і виплата страхової суми в обсязі внесків або ж їх частини.
Одержувачами "страхової суми, згідно правил страхування, є страхувальник або застрахований, посмертний одержувач, спадкоємці названих фізичних осіб. Щоб одержати страхову суму, їм необхідно подати документальне підтвердження цього права.
Таким чином, нарахування певного розміру страхової суми та одержання ЇЇ конкретними одержувачами зумовлене поданням деяких документів, що підтверджують умови договору. З цією метою використовується методика аналізу даних, що приводяться в документах, їх узгодженості в часі і просторі. Так, для підтвердження факту настання страхового випадку, який відбувся з застрахованим, порівнюються дата, причини, обставини та ознаки, що стосуються фіксації цього випадку в заяві застрахованого чи його довірених (спадкоємців), в медичній експертизі, документах, виданих іншими установами. Важливо й встановити, що нещасний випадок мав місце саме з застрахованим.
Існує певна послідовність аналізу документів дляврахування всіх факторів, що визначають порядок обчислення й виплати страхової суми. Спочатку вивчають період дії договору страхування, дату вступу його в законну силу, періодичність виплати страхових внесків, Правильність відображення прізвища, ім'я та по батькові страхувальника або застрахованого. Аналізуються також ті ж дані в особи, з якою відбувся страховий випадок, або якій повинна бути виплачена страхова сума, дата та обставини настання страхового випадку, його прямий причинний вплив на втрату здоров'я. Перевіряється дата, Причини Й обставини смерті страхувальника або застрахованого, вирішується питання про розповсюдження повного чи часткового рівня відповідальності на даний страховий випадок, обсяг і одержувача страхової суми. Одержані висновки після такого всебічного аналізу поданих документів є підставою для розрахунку її величини.
2. Страхова відповідальність в зв'язку з дожиттям
Для того. щоб отримати страхову суму, страхувальник або застрахований повинні подати страхове свідоцтво в страхову організацію по місцю виплати останніх внесків. За бажанням одержувача і його заявою страхова сума може бути перерахована на Його рахунок в банк. У випадку виплати страхової суми шляхом застосування чеку на ощадний банк в поданні заяви немає необхідності. При виплаті внесків готівкою страховому агенту або через розрахункову книжку в ощадний банк необхідно подати квитанцію про виплату останнього внеску. Якщо має місце; весільне страхування, коли страхова сума

 
 

Цікаве

Загрузка...