WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Ризики в страхуванні та їх менеджмент - Реферат

Ризики в страхуванні та їх менеджмент - Реферат

обом сторонам договору страхування наперед невідомий конкретний момент настання страхового випадку й можливий обсяг збитку як його наслідок;
по-третє, випадковість прояву даного ризику доцільно співвідносити з масою однорідних об'єктів. З цією метою організується відповідне статистичне спостереження, аналіз даних якого дозволяє встановити стра-хову премію, відповідну прогнозу. Крім того, статистична інформація дає можливість зробити висновок про закономірності прояву ризику стосовно сукупності однорідних об'єктів;
по-четверте, надходження страхового випадку, яке виражається в реалізації ризику, не повинно залежати від волевияву страховика або інших зацікавлених осіб. Недоцільно приймати на страхування ризики, що по-в'язані з намірами страхувальника (спекулятивні ризики);
по-п'яте момент надходження страхового випадку не можна визначити ні в часі, ні в просторі;
по-шосте страхова подія не повинна мати розмір катастрофічного лиха, тобто охоплювати масу об'єктів в рамках величезної страхової сукупності, причиняючи масовий збиток;
по-сьоме, шкідливі наслідки реалізації ризику необхідно об'єктивно виміряти й оцінити. Масштаби несприятливих наслідків повинні бути досить значними й зачіпати інтереси страхувальника (його страхові інтереси).
В залежності від джерела небезпеки виділяються ризики, зумовлені проявом стихійних сил природи й діяльністю людини (суспільства). За обсягом відповідальності страховика ризики підрозділяються на індивідуальні й універсальні.
Особливу групу складають специфічні ризики: аномальні й катастрофічні. В сукупність аномальних ризиків включаються ті, для яких неможливо їх величину віднести до тієї чи іншої групи страхової відповідальності. Аномальні ризики бувають нижчі і вищі нормальних.
Катастрофічні ризики складають значну групу, що охоплює велику сукупність застрахованих об'єктів або страхувальників, нерідко причиняючи збитки в значних розмірах. До Їх числа відносяться землетруси, урагани. цунамі та інші прояви стихійних сил природи. До причин катастрофічних ризиків може відноситись і перетворююча діяльність людини в процесі створення матеріальних благ (наприклад, аварія на атомній станції чи хімічному об'єкті). Катастрофічні ризики в принципі можуть бути застраховані на особливих умовах договору між страховими партнерами.
В роботі страховика виключно важливе значення має визначення об'єктивного й суб'єктивного ризику. Об'єктивні ризики виражають шкідливу дію неконтрольованих сил природи чи інших випадковостей на застраховані об'єкти і не залежать від волі та дій людини. Суб'єктивні ризики базуються на ігноруванні або відкиданні суб'єктивного підходу до дійсності та пов'язані з недостатнім пізнанням навколишнього середовища в об'єктивній реальності. Тому вони залежать від дій та свідомості людей.
В загальному розмежуванні ризиків виділяються декілька їх груп: політичні, екологічні, транспортні й спеціальні ризики.
Політичні (репресивні) ризики пов'язані з непередбаченими й протиправними діями, заходами або акціями законодавчих чи виконавчих органів влади іноземних держав по відношенню до даної суверенної держави, підприємців або просто приватних осіб цієї держави. Політичні ризики можуть через систему різних допущень чи особливих умов договору страхування включатись в обсяг відповідальності страховика.
Екологічні ризики пов'язані з забрудненням навколишнього середовища і зумовлені перетворюючою діяльністю людини у виробництві. Екологічні ризики, як правило, не включаються в обсяг відповідальності страхової організації. Однак, певні страхові інтереси, зумовлені екологічними ризиками, привели до створення самостійного виду страхування.
Транспортні ризики підрозділяються на ризики каско і карго. Транспортні ризики каско стосуються страхування повітряних, морських й річкових суден, автомобілів та рухомого залізничного складу під час пересування, стоянки (простою) і ремонту. Транспортні ризики карго відносяться до страхування вантажів, що перевозяться всіма видами транспортних засобів.
Спеціальні ризики передбачають страхування перевезення особливо цінних вантажів грошової готівки, виробів з дорогоцінних металів та каменів, творів мистецтва, тощо). Зміст спеціальних ризиків обумовлюється в договорі страхування і може бути включений в обсяг страхової відповідальності.
Головне завдання діяльності страховика полягає в тому, щоб на протязі дії договору страхування мати необхідні кошти в страховому фонді. Вони повинні бути достатніми для відшкодування збитку при виникненні страхового випадку (реалізації ризику).
3. Ризикові обставини й страховий випадок.
В момент укладання договору страхування його об'єкт і находиться в певному стані, що визначається спеціалістами страхової організації в залежності від деяких ознак, які суттєво впливають на стан об'єкта страхування. Ці ознаки спостерігаються і реєструються страховиком. Фактори, якими визначається реєстрація ризику для даної ризикової сукупності, називаються ризиковими обставинами. Вони властиві даному об'єкту страхування і повинні розглядатись як компоненти, або ознаки, ризику. Будь-який ризик можна розглядати як сукупність ризикових обставин.
В свою чергу, серед них виділяються об'єктивні й суб'єктивні складові. Об'єктивні ризикові обставини відображають об'єктивний підхід до дійсності і не залежать від волевиявлення людей. Суб'єктивні ризикові обставини якраз пов'язані з цим. При укладанні договору страхування страховик повинен враховувати як об'єктивні, так і суб'єктивні ризикові обставини. В деяких випадках при заключенні договорів страхування можливий підбір страховиком ризикових обставин. В сукупності та в єдності й взаємодії всі ризикові обставини визначають стан, що називається ситуацією ризику. Вона характеризує природний стан об'єкта страхування й реальність, в якій цей об'єкт знаходиться.
Ризикові обставини є умовами існування (реалізації) ризику. На основіаналізу ризикових обставин розраховується страхова премія, що виплачується в страховий фонд. Спеціалісти страхової організації повинні підбирати й вивчати необхідну інформацію, що характеризує суттєві ризикові обставини та їх динаміку. В результаті цього аналізу аргументуються висновки, що враховуються через систему скидок й надбавок (накидок) в процентах або твердо фіксованих сумах до обчисленої страхової премії для базової сукупності відповідних ризикових обставин.
Вивчення ризикових обставин дозволяє прогнозувати можливість настання даної події в майбутньому. Але є лише одна чи декілька ризикових обставин зумовлюють реалізацію ризику, тобто зумовлюють настання страхового випадку. Він може мати місце по відношенню до одного чи багатьох об'єктів страхування в межах певної страхової сукупності. Страховий випадок по відношенню до багатьох об'єктів страхування зумовлює кумуляцію ризику, тобто може викликати катастрофічний ризик.
У практичній діяльності страхових спеціалістів доцільно розрізняти страховий випадок і страхову подію. Під останньою слід розуміти потенційно можливе причинення збитку об'єкту страхування. Страховий випадок означає реалізовану гіпотетичну можливість нанесення збитку об'єкту страхування. Наслідки страхового випадку виражаються в частковому пошкодженні або повному знищенні об'єкта страхування (тут не йдеться про страхування людей). Не відносяться до страхових випадків події, які хоча й викликали збиток, але не суперечать нормальному технологічному циклу в процесі виробництва. Тому, при занесенні в договір умов страху-вання, необхідно чітко формулювати події, що включаються в обсяг відповідальності страховика. Наприклад, здійснюючи страхування від простоїв транспортних засобів чи устаткування, необхідно точно вказувати, від яких конкретних простоїв буде наступати страхова відповідальність. Крім того, умови договору страхування при цьому повинні враховувати матеріальну шкоду, зумовлену простоями як реалізацією ризику.

 
 

Цікаве

Загрузка...