WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Відповідальність як об'єкт страхових відносин - Реферат

Відповідальність як об'єкт страхових відносин - Реферат

скоєння ДТП довідки про обставини страхового випадку, які видаються протягом 3 днів після звернення.
Законодавством передбачені й обставини припинення договору обов'язкового страхування. Він може бути достроково припинений за бажанням страхувальника протягом 10 днів з дня подання відповідної заяви страховику. У цьому разі за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим договором, страховик повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно періоду страхування, що залишився до терміну закінчення договору, з утриманням страховиком 25 відсотків цієї частки страхового платежу на ведення справи.
До зайняття діяльністю по обов'язковому страхуванню допускається страховик за умови наявності у нього практичного досвіду не менше року з майнового страхування засобів наземного транспорту, особистого страху-вання від нещасних випадків і страхування всіх видів відповідальності. Страховики, що одержали ліцензію на цей вид страхування, повинні ввійти доМоторного (транспортного) страхового бюро як повні або асоційовані члени. Право укладання додаткових договорів обов'язкового страхування надасться тільки членам Бюро.
Основними завданнями Бюро є:
- міжнародне співробітництво в галузі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
- проведення взаєморозрахунків із зарубіжними Бюро-членами міжнародної системи моторного страхування "Зелена картка" відповідно до умов додаткових договорів обов'язкового страхування;
- розгляд претензій іноземних громадян, що мають відповідний договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності, укладений в країнах - членах міжнародної системи моторного страхування "Зелена картка";
- управління централізованими страховими фондами;
- координація прикордонного страхування за погодженням з Державним митним комітетом через членів Бюро, що мають відповідне доручення;
- збір статистичної звітності, необхідної для аналізу й обліку страхових випадків;
- розроблення зразків полісів договорів обов'язкового страхування;
- затвердження тарифів за додатковими договорами обов'язкового страхування.
Для забезпечення виконання членів Бюро перед страхувальниками й потерпілими при Бюро створюються:
Фонд страхових гарантій, призначений для забезпечення платоспроможності Бюро при взаєморозрахунках з зарубіжними членами міжнародної системи моторного страхування "Зелена картка". Формування фонду здійснюється згідно з відповідним положенням Бюро і має становити не менше 400000 доларів США;
Фонд захисту потерпілих у дорожно-транспортних подіях, призначений для здійснення розрахунків з потерпілими, якщо винуватець ДТП не встановлений або не застрахований. Формування фонду здійснюється за рахунок щомісячних відрахувань членами Бюро у розмірі 2,5 відсотка страхових премій, отриманих протягом місяця.
3. Страхування професійної відповідальності та цивільної відповідальності підприємств
Об'єктом страхування професійної відповідальності є можливість пред'явлення претензій до осіб і підприємств, що зайняті виконанням своїх професійних обов'язків або наданням відповідних послуг. Підставою для таких претензій може бути недбайливість, помилки й упущення страхувальника.
По цьому виду страхування можуть бути застраховані дві групи ризиків.
По-перше, ті, що пов'язані з можливістю нанесення третім особам тілесних пошкоджень і причинення шкоди здоров'ю. Такі ризики викликаються роботою лікарів, фармацевтів, власників транспортних засобів, що працюють по найму, тощо.
По-друге, страхуватись можуть ризики , що існують в професійній діяльності архітекторів, інженерів-будівельників, проектантів, тощо, і пов'язані з ймовірними матеріальними збитками від неякісного виконання ними своїх обов'язків,
По страхуванню професійної відповідальності підстава для пред'явлення претензій виникає в разі некваліфікованого виконання спеціалістом своїх обов'язків, недбалості, порушення встановлених норм і правил, внаслідок чого клієнту чи пацієнту наноситься шкода. В цьому випадку потерпілий має право звернутись до винуватця за відшкодуванням, подаючи йому судовий позов.
Відповідальність страховика по страхуванню професійної відповідальності по всіх збитках, що виникли на протязі дії полісу, не може перевищувати певний ліміт. Звичайно, по цьому страхуванню встановлюється франшиза, до якої на вимогу страховика можуть бути приплюсовані витрати, пов'язані з роботою незалежних експертів.
Зазначимо, що факти нечесної поведінки, обману, кримінальних злочинів, зумисних дій, допущених страхувальником (його працівниками,) виключаються з обсягу відповідальності страховика. Зумовлено це тим, що страхування професійної відповідальності викликається недбалістю та помилками при добросовісному й компетентному виконанні своїх обов'язків.
Ставка премії (платежу) по цьому страхуванню залежить від професії, віку, стажу роботи, загальної кількості працівників (чим їх більше, тим вища ставка премії), тощо. А в основі визначення обсягу страхового платежу лежать два основних фактори: загальне число працівників і встановлений ліміт відповідальності.
Під страхуванням цивільної відповідальності підприємств розуміється встановлене законом кожної країни зобов'язання по відшкодуванню збитку (шкоди), спричинених власниками підприємств га їх працівниками третім особам. В Україні цей вид страхування ще не одержав законодавчого оформлення, в той час як в багатьох країнах страхування цивільної відповідальності підприємств є обов'язковим. Об'єктами його є випадки нанесення шкоди особі (смерть, каліцтво та інші тілесні пошкодження) чи будь-яка шкода здоров'ю без зовнішніх ознак (наприклад, захворювання внаслідок вібрації загазованості, тощо), а також шкода, спричинена загибеллю майна і втратою ним виробничих характеристик.
Не підлягають страхуванню ризики, пов'язані з використанням підприємством автомашин, а також водних транспортних засобів, які можуть бути застраховані по окремих видах страхування. Це стосується й авіаційних та деяких інших ризиків.
Тарифи по страхуванню цивільної відповідальності підприємств кожен страховик встановлює самостійно. При єдиній ставці премії можуть застосовуватись відповідні скидки з врахуванням рівня витрат по окремих договорах.
По кожному договору поряд з основною тарифною ставкою передбачається мінімальна ставка, яка виступає в значенні базового внеску за ризик.

 
 

Цікаве

Загрузка...