WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Розвиток окремих галузей страхування в Україні - Реферат

Розвиток окремих галузей страхування в Україні - Реферат

можливості підприємств, спонукає їх брати участь у страхуванні.
Зростання рівня реальної середньої заробітної плати працюючих. Ця обставина дає нові можливості активізувати залучення населення до страхування життя, від нещасних випадків, страхування нерухомості, транспортних засобів та домашнього майна. Водночас зростання заробітної плати призводить до подорожчання трудових ресурсів, зайнятих у страхуванні.
Суттєве зниження рівня інфляції, завдяки якому зміцнюється довіра страхувальників до реальності відшкодування збитків. Проте особливу увагу слід приділити врахуванню у правилах і договорах страхування можливості коригувати страхову суму та суму платежів у зв'язку з відхиленням реальної вартості застрахованого майна під впливом інфляції (дефляції) грошової одиниці.
Стан криміногенної ситуації, особливо у великих містах, що призводить до підвищення рівня збитковості за багатьма договорами. Така тенденція вимагає коригування страхових тарифів, вжиття разом зі страхувальниками й правоохоронними органами додаткових запобіжних заходів щодо охорони об'єктів страхування.
Зміна порядку нарахування й віднесення на витрати амортизаційних відрахувань на основні засоби. Прискорена амортизація призведе до збільшення коливань між залишковою вартістю об'єкта за балансом підприємства і його реальною вартістю. Це потрібно брати до уваги і в умовах страхування.
Очікуване збільшення кредитних інвестицій у підприємницьку діяльність. Це потягне за собою, зокрема, збільшення масштабів використання страхових послуг у частині страхування майна від вогню й стихійного лиха, технічних ризиків, майна, що передбачається під заставу, страхування відповідальності.
Розпочато процес формування українського фондового ринку. Розвинений ринок цінних паперів дасть змогу страховикам прискорити продаж власних акцій і цим самим залучити додатковий капітал до статутного фонду. Водночас, це сприятиме оперативнішому вирішенню питання про інвестування тимчасово вільних коштів у цінні папери й, при потребі, їх продажу. Розвиток фондового ринку потягне за собою впровадження нових страхових послуг.
Коливання банківської облікової ставки, що безпосередньо впливає на прояв заощаджувальної функції страхування, вносить відповідні зміни в доходи страховиків від розміщення депозитів та визначає деякі інші параметри фінансової діяльності.
Зростання можливостей підприємств щодо реалізації продукції, особливо на експорт. Це створює сприятливі умови для розширення страхування експортних кредитів, страхування відповідальності това-ровиробників за якість продукції, страхування вантажів та відповідальності перевізника вантажу, страхування юридичних втрат на розгляд претензій.
Стабілізація економічного стану на багатьох підприємствах дозволяє поступово переходити до страхування втрат, до яких можуть призвести перерви у виробництві в разі настання стихійного лиха, техногенних аварій або інших страхових подій.
Поглиблення проблеми безробіття, що зумовлює зростання потреби в страхуванні роботодавця на цей випадок.
Поява в регіонах нових страховиків, що володіють аналогічними ліцензіями на страхову діяльність. Компанія має ретельної вивчати можливості своїх конкурентів і відповідно реагувати підвищенням якості своїх послуг.
Доцільність залучення до реалізації полісів страхових посередників. Страхові брокери й агенти сприяють, як правило, зростанню кількості договорів і розширенню географії страхувальників, а це позитивно позначається на надходженні страхових премій і формуванні раціональної структури страхового портфеля.
Перестрахування ризиків на облігаторних засадах. У зв'язку з цим потрібно ретельно дібрати перестраховиків і укласти з ними відповідні угоди. У свою чергу, в межах нормативів платоспроможності доцільно збільшити обсяг операцій із приймання ризиків на перестрахування. Перспективним напрямком розвитку внутрішнього ринку страхування є створення регіональних і спеціалізованих страхових пулів.
Посилення спілкування з потенційними страхувальниками, наданням їм різних консультацій з ризик-менеджменту, страхування ризиків та інших питань, що не виходять за межі статутної діяльності компанії.
Можливості тіснішої взаємодії з місцевими органами влади. Ці стосунки можуть виявлятися у взаємному прагненні розслідувати причини страхових подій, створити зручніші умови для розміщення офісу компанії, рекламних матеріалів, фінансувати за рахунок коштів страховика ряд запобіжних заходів, купувати цінні папери, що емітують місцеві адміністрації тощо.
Отже, державна політика, спрямована на приватизацію, проведення протиінфляцінних заходів, упорядкування оподаткування як страхувальників, так і страховиків, відсоткових ставок, валютних курсів, фінансового контролю, забезпечує серйозні передумови для активізації страхової діяльності. Стратегія кожної конкретної компанії полягає в тому, щоб максимально скористатися цими можливостями. Разом з тим мають бути своєчасно враховані й чинники, що ускладнюють роботу страховиків.
Аналізуючи на цьому фоні позитивні й негативні зміни в умовах ді-яльності страховика, доцільно знайти відповіді на такі запитання:
" чи може компанія надавати свої послуги за цінами, нижчими або такими самими, як конкуренти (якщо ні, то що цьому заважає);
" який доступ має компанія до страхувальників. Що заважає їй розширити коло своїх прихильників;
" чи має компанія належний персонал для оперативної переорієнтації роботи на нові послуги та ринки;
" що необхідно для посилення мотивації працівників до кращого виконання місії компанії?
Проблеми, що стримують розвиток
Їх можна умовно розподілити на кілька блоків.
Серед економічних проблем - низький платоспроможний попит фізичних та юридичних осіб на страхові послуги, незначні обсяги й недосконала структура капіталу СК, відсутність надійних інвестиційних інструментів для довгострокового розміщення страхових резервів.
За даними Держкомстату, у березні 2003 року на одного працівника були нараховані 415 грн. зарплати, а наявні доходи в розрахунку на одну особу становили 206 грн. - за середнього прожиткового мінімуму 342 грн. Водночас колосальні відрахування з фонду оплати праці спричиняють приховування реальної зарплати, подальшу тінізацію економіки.
За підсумками 2002 року, майже 2/5 підприємств були збитковими. Окрім того, на 1 квітня ц.р. дебіторська заборгованість підприємств та установ становила 243,2 млрд. грн., акредиторська - 307,9 млрд. грн.
Незначні обсяги доходів населення та фінансових ресурсів господарюючих суб'єктів гальмують поступальний розвиток страхування. А недостатність початкового капіталу, повільні темпи його нарощування, розмір сформованих резервів переважної більшості вітчизняних СК зумовлюють, у свою чергу, їх вкрай низькі можливості з покриття великих збитків.
Сьогодні в Україні не існує привабливих для страховиків довгострокових інвестиційних інструментів. Інтерес до ОВДП втрачено, а акції та облігації інвестиційно привабливих підприємств вкрай важко придбати. Це не тільки гальмує зростання інвестиційної діяльності самих компаній, збільшення доходів від неї, а й

 
 

Цікаве

Загрузка...