WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Які повноваження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Назвіть основні страхові ризики, по яким може бути укладений договір страху - Реферат

Які повноваження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Назвіть основні страхові ризики, по яким може бути укладений договір страху - Реферат

Коричневих Карток (деякі члени Економічної Співдружності держав Західної Африки - ЕСОУА8) і система Жовтих Карток (Члени РТА - Області з Пільгами для Торгівлі).
5. Оцінка платоспроможності страховика
Фінансова надійність страхової компанії, що дуже важливо при формуванні страхового портфелю для страховика та при укладанні договорів страхування для страхувальників, насамперед визначається її рівнем платоспроможності, який має підтримуватись постійно.
Платоспроможність означає можливість, здатність страховика відповідати за своїми зобов'язаннями. Зобов'язання поділяються на:
· зовнішні;
· внутрішні.
Зовнішні зобов'язання - це зобов'язання перед страхувальниками, бюджетом, позабюджетними цільовими фондами, контрагентами, своїми партнерами тощо. Їх обсяг є основним при визначенні рівня платоспроможності страховика.
Внутрішні зобов'язання - це зобов'язання передзасновниками, акціонерами, філіями, працівниками.
У практиці страхування вважається, що якщо активи страхової компанії більші, ніж прийняті зобов'язання, то вона має достатній рівень платоспроможності.
Законом України про страхування визначено умови, які забезпечують відповідний рівень платоспроможності страхової компанії (ст.30 ЗУ "Про внесення змін до ЗУ "Про страхування"). А саме:
- наявність сплаченого статутного фонду;
- наявність гарантійного фонду;
- створення страхових резервів, достатніх для майбутніх страхових виплат;
- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.
Згідно чинного законодавства страховики повинні відповідно до обсягів страхової діяльності підтримувати належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто - активів).
Фактичний запас платоспроможності (ФЗП) страховика визначається вирахуванням із вартості майна (загальної суми активів - ?А) страховика суми нематеріальних активів (?НА і загальної суми зобов'язань ?З) ?А, у тому числі й страхових:
ФЗП = ?А - ?НА - ?З.
Для забезпечення відповідного рівня платоспроможності за вимогами законодавства фактичний запас платоспроможності (ФЗП) повинен перевищувати нормативний його запас (НЗП) на будь-яку дату. Тобто постійно повинна виконуватись умова:
(ФЗП) > (НЗП).
Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює ризикові види страхування (інші, ніж страхування життя), повинен дорівнювати більшій із розрахованих величин:
- І - розраховується шляхом множення суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0,18 (останній місяць буде складатися із кількох днів на дату розрахунку), при цьому сума страхових премій зменшується на 50% страхових премій, належних перестраховикам;
- II - розраховується шляхом множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,26 (останній місяць буде складатися із кількох днів на дату розрахунку), при цьому сума страхових виплат зменшується на 50% виплат, що компенсуються перестраховиками згідно з укладеними договорами перестрахування.
Нормативний запас платоспроможності страховика, що здійснює страхування життя, на будь-яку дату дорівнює величині, яка визначається шляхом множення величини резерву довгострокових зобов'язань (математичного резерву) на 0,05.
У визначенні надійності страхової компанії та її можливості ефективного функціонування розраховують показник ліквідності. Ліквідність означає можливість страховика здійснювати поточні виплати з поточних надходжень, тобто здатність платити негайно за своїми терміновими зобов'язаннями. Необхідно підкреслити, що платоспроможність є більш широким, узагальнюючим показником по відношенню до ліквідності.
У практиці господарювання рівень платоспроможності страхової компанії є показником , за яким здійснюється постійний контроль з боку:
- фінансової служби самого страховика;
- державного уповноваженого органу контролю;
- аудиторських служб;
- за певних умов - рейтингових агенцій.
Практичне завдання
1.Страхова група"ТАС" працює на страховому ринку Укрвїни з 1988року і зарекомендувала себе як професіональна компанія, готова взяти на себе турботу за життя, здоров`я чи майно клієнта.
За формою власності страхова група"ТАС" є закритим акціонерним товариством.
Закрите акціонерне товариство страхова група "ТАС" є членом багатьох професіональних організацій, а саме:
- Повним членом Моторно (Транспортного) страхового бюро України;
- Ліги страхових організацій України;
- Національного Клубу страхових виплат України.
Акціонерами ЗАТ "Страхова група" "ТАС" є фізичні особи.
Загальні збори акціонерів проводяться раз на рік.
2.Структура керівництва філії страхової групи "ТАС" м.Івано- Франківськ.
субагенти субагенти
3.Основні напрямки діяльності страхової групи "ТАС":
-страхування майна юридичних та фізичних осіб;
- страхування автотранспорту;
-особисте медичне страхування;
-страхування сільськогосподарських ризиків;
-добровільне страхування відповідальності;
-страхування вантажів;
-страхування тварин;
-страхування зброї;
-страхування кредитів;
-страхування будівельних ризиків;
-страхування осіб,які виїжджають за кордон,за оплату екстрених послуг;
-страхування відповідальності транспортних засобів по додаткових договорах.
"Зелена карта"
-страхування відповідальності власників собак;
-страхування спортсменів.
4.Основні показники роботи страхової групи "ТАС" за 2004 рік
Статутний фонд- 8100000грн.
Страхові резерви-54633 грн.
Активи компанії- 280772 грн.
Страхові виплати-24206 грн.
Страхові платежі-107281грн.
Використана література
5. Закон України" Про внесення змін до Закону України "Про страхування"// України -business.-2001.- 6-13 листопада, №44.
6. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України від12 липня 2001р.// України -business.-2001.- 4-11 вересня, №35.
7. Закон України "Про внесення змін до Закону України"// "Про оподаткування прибутку підприємств // України - business.-2003.-21-28 січня, №3.
8. Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник.- К.: ЦУЛ, 2002-208с.
9. Базилевич В.Д., Базилевич С.С. Страхова справа. - К.: Т-во "Знання", КОО,2002.-203с.
10. Воблый К.Г. Основы экономии страхования. - Тернопіль: Економічна думка, 2001.-238с.
11. Замков О.М. Страхування: Навчальний посібник / за редакцією д.е.н. О.О. Слюсаренко - К.: Міжнародна агенція "Bee Zonc", 2003-320с.
12. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол.і наук.ред.СС.Осадець.Вид.2-у, переробл. і доп.-К.: КЕНУ,2002.-599с.
13. Шумелда Я. Страхувння: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Тернопіль: 2003-260с.

 
 

Цікаве

Загрузка...