WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → “Регулювання доходів і видатків бюджету - Контрольна робота

“Регулювання доходів і видатків бюджету - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
"Регулювання доходів і видатків бюджету
ПЛАН
1. Бюджет як провідна ланка перерозподілу національного заходу та видатків
2. Планування доходів бюджету усіх рівнів
3. Методи бюджетного регулювання
1. Бюджет як провідна ланка перерозподілу
національного заходу та видатків
Бюджет як явище в історії людського суспільства з'явився порівняно недавно - в епоху капіталізму. Його поява пов'язана з відділенням державних фінансів монарха, обмеженням влади останнього, переходом до демократичних засад управління державним і суспільним життям. Бюджет в усіх країнах світу є основою державних фінансів і основним фондом грошових коштів держави.
В Україні поняття, зміст і функції державного бюджету мають свої особливості, викликані суспільними і економічними перетвореннями в країні за останні роки.
Згідно ст.1 Закону України "Про бюджетну систему України", бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.
Державний бюджет України є основним фінансовим планом. В Україні існує багато фінансових планів утворення і використання певних фондів коштів. Але бюджет є основним з них за величиною, за суспільно-політичним значенням, за ступенем впливу на інші фонди коштів. Крім того, Державний бюджет України з абсолютною більшістю з них об"єднаний організаційно, тобто надходженням або витрачанням певних грошових коштів.
Державний бюджет - встановлений законом на певний період основний фінансовий план (розпис) доходів і видатків централізованого фонду коштів держави, необхідних для здійснення її завдань і функцій.
В ст.96 Конституції України встановлено, що Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31
грудня, а за особливих обставин - на інший період, тобто бюджетний період в Україні збігається з календарним роком.
Кожен бюджет складається з дохідної і видаткової частин.
Закон України "Про бюджетну систему України" містить в собі положення про бюджетну систему і бюджетний устрій України.
У відповідності із статтею 2 Закону бюджетна система України складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Згідно ст.95 Конституції України бюджетна система України будується на засадах спреведливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
В фінансово-правовій літературі дається наукове визначення бюджетної системи України. Це "заснована на економічних відносинах , врегульованих
правовими нормами, сукупність видів бюджетів, які існують на території держави".
Сукупність всіх бюджетів, які входять до бюджетної системи України, складає зведений (консолідований) бюджет, який використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України.
Бюджет Автономної Республіки Крим об"єднує республіканський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим. При цьому слід мати на увазі, що така система бюджетів Автономної Республіки Крим не входить за рамки бюджетної системи України.
Бюджет області об"єднує обласний бюджет та бюджети районів і міст обласного підпорядкування.
Бюджет району об"єднує районний бюджет, буджети міст районного значення, селищні та сільські бюджети.
Бюджет міста, яке має районний поділ, об"єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу.
Бюджетний устрій України грунтується на принципах єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності, самостійності усіх бюджетів, що входять до бюджетної системи України.
Ст.8 Закону "Про бюджетну систему України" визначила бюджетну класифікацію як "єдине систематизоване, функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних". Саме через бюджетну класифікацію здійснюється єдиний облік доходів і видатків, складається звітність про виконання бюджетів.
Структура бюджетної класифікації розробляється Кабінетом Міністрів України, а нова її структура була затверджена постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996 року.
Бюджетна класифікація України складається з чотирьох розділів:
Розділ 1. Доходи бюджету.
Розділ 2. Видатки бюджету.
Розділ 3. Фінансування бюджету.
Розділ 4. Державний борг.
Розділ 1 "Доходи бюджету" поділяється на групи, підгрупи, статті і підстатті. Групи доходів - це податкові надходження та неподаткові доходи, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти і державні цільові фонди.
Класифікація видатків бюджетів складається з функціональної, відомчої та економічної структури видатків.
Функціональна структура видатків бюджетів України визначає основні напрямки державної діяльності: 1.Державне управління; 2.Міжнародна діяльність; 3.Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу; 4.Національна оборона і т.д. ( всього 24 розділи ) . Розділи поділяються на
підрозділи, тобто більш детальні частини. Підрозділи можуть мати цільові статті і види витрат.
Економічна структура видатків групує видатки державного і місцевих бюджетів за їх економічним змістом. Вона поділяється на поточні видатки і капітальні видатки, а також на предметні статті, підстатті та елементи витрат.
Розділ 3 "Фінансівання бюджету" передбачає залучення коштів для фінансування видатків бюджету - внутрішнє і зовнішнє фінансування.
У розділі 4 "Державний борг" наводиться структура державного внутрішнього і зовнішнього боргу.
2. Планування доходів бюджету усіх рівнів
Кожний бюджет поділяється на дохідну і видаткову частини, які мають бути збалансовані між собою.
В дохідній частині

 
 

Цікаве

Загрузка...