WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Методика розрахунку страхових тарифів та платежів в майновому страхуванні. - Курсова робота

Методика розрахунку страхових тарифів та платежів в майновому страхуванні. - Курсова робота

будівельних об'єктів враховуються як технічні так і місцеві умови, які в кожному окремому випадку є різні. Оцінюючи ризик будівельного об'єкта, насамперед слід урахувати такі чинники:
- характер будівельного майданчика та ступінь його нарадження на ризик (кліматичні та тектонічні умови, наприклад ступінь небезпеки настання землетрусів, повені, затоплення);
- конструктивні особливості об'єкта та властивості будівельних матеріалів;
- методи будівництва та заходи, що забезпечують виконання робіт;
- ризики, які впливають на виконання графіка робіт, тощо.
Крім того, для визначення розміру страхового тарифу страховик має ознайомитися з підрядним договором на виконання робіт будівельних робіт, кресленнями, описом будівельного об'єкта, планами-графіків, кошторисами витрат та іншими документами, потрібними йому для оцінки. Повна документація дає змогу як найточніше оцінити ризик і якомога розрахувати страхову премію.
Згідно із Порядком визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України, до договірної ціни будівництва можуть включатися витрати зі страхування ризиків, які виникають під час виконання будівельно-монтажних робіт у розмірах, що визначені замовником, але не більше як 2% від вартості будівництва.
Страхування вантажу.
Середньоринковий тариф зі страхування вантажів сьогодні становить 0,5 - 1,5% від страхової суми. Тому, вибираючи страхову компанію. Потрібно орендуватись не на тариф, а на умови страхування: строк протягом якого вона зобов'язується виплати відшкодування (бажано не більше 15 днів), перелік документів, який необхідно надати для отримання відшкодування , наявність повноцінного перестрахувального захисту. Крім того, страхова компанія може зробити надбавку до тарифу (0,1 - 0,6%), якщо має місце невиправданий ризик, наприклад, перевезення золота без охорони.
Страхування транспортного засобу.
Страхові платежі залежать від строку експлуатації транспортного засобу, відстану водія. Як правило, на страхування приймається автотранспортний засіб та причепи до нього в технічно стравному вигляді. Страхова премія обчислюється страховиком залежно від страхової суми та обраних страхувальником страхових випадків - чинників, що впливають на рівень ймовірності виникнення страхового випадку: марка автомобіля, року його випуску, стажу та вік водія, наявність охоронної сигналізації і пристою проти викрадення та розміру умовної франшизи.
Страхування майна підприємства.
Для оцінювання основних фондів застосовується їхня повна балансова вартість за вирахуванням величини зносу. Товарно-матеріальні цінності виробництва, а також придбані підприємством, оцінюються в розмірі фактичної собівартості або в цінах , що діяли на день укладання договору з урахуванням зносу, а об'єкти незавершеного будівництва - в розмірі матеріальних і трудових витрат, фактично здійснених на час страхового випадку.
Страхування домашнього майна громадян.
Розмір тарифної ставки встановлюється у відсотках від страхової суми за рік і залежить від обсягу відповідальності страховика, вибраних ризиків, виду домашнього майна, умов зберігання майна, наявності пожежної та охоронної сигналізації, типу будівлі, в якій знаходиться майно, умов дотримання правил безпеки.
Тарифна ставка цього виду страхування становить 0,35% від страхової суми, договір страхування укладається терміном на один рік.
Розділ 3. Удосконалення методів розрахунків страхових тарифів та страхових платежів
В сучасних умовах розвитку розрахунків страхових тарифів в Україні проводяться самими страховими агентствами. Все це призвело до того, що розрахунок ймовірність настання страхового ризику та його дослідження проводиться загально, тому що на більш детальне дослідження ризику необхідно здійснити великі витрати. Страховим компаніям все це не вигідно.
Для вирішення даної проблеми керівництво нашої країни вирішало відновити Актуарний інститут, який буде займатися дослідженням ризиків страхування та встановлення ставки-нетто для них. Все це призведе до того, що буде розвиватись методологія розрахунку, будуть з'являтись нові методи. Страхові компанії перестануть витрачати кошти на дослідження, що в свою чергу з зменшить суму навантаження. Все це призведе до зменшення брутто-ставки, а це в свою чергу зменшать платежі.
Висновок
Страховий тариф, на мою думку - це ставка платежу застрахованого об'єкта за встановленим спеціальним договором на визначений термін страхування, що визначає ціну страхового ризику та витрат які необхідні для здійснення страхової діяльності страховика.
Він розраховується актуарними розрахунками, який має основні такі методи розрахунку:
- на базі теорії ймовірності та методів математичної статистики з використанням часових рядів;
- з використанням методів математичної статистики та розрахунку дохідності;
- на базі методів експертних оцінок;
- при використанні методів аналогій з іншими об'єктами чи компаніями;
- регресивний метод.
Також, можна виділити таки методи розрахунку: як визначення тарифів за договорами загального страхування та методика розрахунку страхового тарифу при появі нового виду страхування.
Список використаної літератури
1. Александрова М.М. Страхування: Навч. посібник. - К.: Цул, 2002. - 208с.
2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. - К.: Товариство "Знання", КОО, 2002. - 203 с.
3. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібник. - 2-ге вид., виправлене. - К.: Кондор, 2003. - 253с.
4. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Страхування : Термінологічний словник.- 2-е вид., випр. та доп. - Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2002. - 104с.
5. Закон України "Про страхування" N 2745-III ( 2745-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002
6. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 321 с.
7. Постанова Міністерства економіки України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю, Міністерства фінансів України "Методика розрахунку страхових тарифів по обов'язковому страхуванню майна державних підприємств і організацій" від 31 липня 1995 р. N 124/48/131
8. Таркуцяк А. О. Страхування: Навч. посіб. - К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу,2001. - 115 с.
9. Шелехов К. В., Бигдаш В.Д. Страхование: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 1998. - 424 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...