WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Методика розрахунку страхових тарифів та платежів в майновому страхуванні. - Курсова робота

Методика розрахунку страхових тарифів та платежів в майновому страхуванні. - Курсова робота

регресійних методів ґрунтується на апараті лінійного регресійного аналізу, який є важливим розділом сучасної математичної статистики. Розрахунки та їх аналіз за даною методикою здійснюється за допомогою імітаційного моделювання за допомогою ЕОМ. Зазначена методика передбачає:
" по кожному і-тому року розраховується фактична збитковість страхової суми із розрахунку на 100 грн. страхової суми;
" на основі отриманого ряду у вихідних даних розраховується прогнозний рівень збитковості страхової суми, для чого використовується модель лінійного тренду, згідно якої фактичні значення збитковості страхової суми вирівнюються на основі лінійного тренду;
" тариф-нетто основний визначається як прогноз очікуваної збитковості на (n + 1) рік;
" ризикова надбавка представляє собою довірчий інтервал прогнозу очікуваної збитковості на (n + 1) рік, розраховується множенням середньоквадратичного відхилення фактичних значень збитковості від вирівняних на вибране значення коефіцієнту розподілу Стьюдента.
" далі визначається навантаження звичайними розрахунковими методами.
2.2 Визначення тарифів за договорами загального страхування.
Під договором загального страхування розумітимемо договори страхування, які не договорами страхування життя. Договори загального страхування характеризуються відносно коротким терміном дії договору - від кількох днів до одного року. Ця особливість визначає характерні особливості розрахунку страхових тарифів за такими договорами:
- обчислюється розмір лише разової страхової премії;
- не враховується можливий інвестиційний прибуток від розміщення тимчасово вільних коштів страхових резервів із цих видів страхування.
При розрахунку нетто-премії за договорами загального страхування вважають. Що розмір N разової нетто-премії виражає еквівалентність зобов'язань страховика та страхувальників і пропорційна до страхової суми S:
N = Т * S (2.2.1)
де коефіцієнтом пропорційності Т називають нетто-тарифом, або нетто-ставкою.
Брутто-премія В, або просто страхова премія, пропорційна нетто-премії N:
В = ? N (2.2.2)
де коефіцієнти пропорційності ? (? >1) містить частку ? навантаження (адміністративні витрати, комісійні, плановий прибуток страховика) і визначення співвідношенням
1
? = ------- (2.2.3)
1 - ?
2.3 Методика розрахунку страхового тарифу при появі нового виду страхування.
Для нових видів страхування тарифна ставка теж складається з нетто- ставки та навантаження (ризикової надбавки). Але, на відміну від діючих видів страхування, в яких основою нетто-ставки є збитковість зі 100 грн. страхової суми, основою нетто-ставки за новими видами страхування є очікувана частота страхового випадку та ймовірне співвідношення середньої очікуваної виплати на відшкодування збитків і середньої очікуваної страхової суми. а ризикова надбавка встановлюється на основі використання коефіцієнта вибірки.
Очікувана частота страхового випадку за новим видом страхування визначається як відношення числа потенційних об'єктів, що будуть потребувати страхового відшкодування внаслідок настання страхової події, до загальної кількості очікуваних застрахованих об'єктів.
Для підрахунку нетто-ставки за новими видами страхування слід враховувати коефіцієнт поправки. Він визначається за формулою:
Св.оч
Кп = -------------- (2.3.1)
Сс.с.оч
де Кп - коефіцієнт поправки;
Св.оч - очікувана середня виплата на один договір (об'єкт) страхування;
Сс.с.оч - очікувана середня страхова сума на один догові(об'єкт) страхування
Величина ризикової надбавки розраховується за допомогою коефіцієнта вибірки, що дає змогу враховувати вплив рівня розвитку даного виду страхування на рівень збитковості страхової суми. Зв'язок між ними обернено пропорційний, тобто із зростання рівня розвитку (страхове поле розширюється) рівень збитковості знижується. Це пояснюється тим, що у сфері даного виду страхування залучається все більше страхувальників, які менш підлягають ризику. Коефіцієнт вибірки має такий вигляд:
1 - Кв (1 - Кр)
Квиб = ------------------- (2.3.2)
Кр
де Квиб - коефіцієнт вибірки;
Кв - коефіцієнт відставання відносного зниження (зростання) суми виплат порівняно зі зниженням (зростанням) рівня розвитку страхування;
Кр - коефіцієнт очікуваного рівня розвитку страхування.
Коефіцієнт очікуваного рівня розвитку страхування визначається за формулою:
Ур
Кр = ------------ (2.3.3)
100%
де Ур - очікуваний рівень розвитку страхування, %;
0 < Кр < 1. Коефіцієнт розвитку не може бути більшим від 1 та меншим від 0. Чим ближчий коефіцієнт рівня розвитку страхування до 0тим вибірка страхування. Якщо Кр прямує до 1, вибірка зменшується.
Така ж нерівність властива коефіцієнту відставання, тобто 0 < Кв < 1. Кв показує міру зменшення виплат страхувальником зі зменшенням рівня розвитку на 1%
До обчислення за уже наведеною методикою основної частини нетто-ставки додається ризикова надбавка за кожним ризиковим видом страхування. Отриманий результат є певною часткою тарифної брутто-ставки. З якої формується фонд виплат за даним видом страхування.
На основі встановленого нормативу нетто-ставки в брутто-ставці визначається розмір брутто-ставки, а потім окремих частин навантаження (в гривнях із 100 грн. страхової суми)
Тн *100
Тб = --------------- (2.3.4)
100 - ?
де Тб - тарифна брутто-ставка, грн.;
Тн - тарифна нетто-ставка, грн.;
? - частка навантаження в брутто-ставці згідно з нормативом, %.
2.4 Особливості страхових тарифів та платежів у майновому страхуванні.
Тарифні ставки в майновому страхуванні диференційовані за галузевою належністю, за видами підприємств та організацій, за категоріями страхувальників, за ступенем ризику окремих видів транспорту, за групами тварин тощо. Знижки застосовуються, якщо страхується цілісний майновий комплекс, якщо страхувальник за даними об'єктами є постійним клієнтом страхової компанії та не отримував страхового відшкодування. Націнки призначені для страхування транспортних засобів та майна при проведенні випробувань та експериментів. Пільгами користуються підприємства сільської місцевості та громадяни певних категорій (інваліди, постійні клієнти). Використання франшизи також впливає на зменшення розміру тарифної ставки.
Страхові тарифи у будівництві
Для оцінки

 
 

Цікаве

Загрузка...