WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Особисте страхування - Реферат

Особисте страхування - Реферат

надається страховикові.
При настанні страхового випадку, застрахована особа надає письмову заяву в установленій формі, страховий поліс та довідки з медичного закладу.
Страховий випадок повинен бути підтверджений страховим актом.
При смерті застрахованої особи, страхова сумасплачується в повному обсязі.
При набутті інвалідності страхова сума сплачується в залежності від ступеня втрати здоров'я.
Добровільними видами страхування є:
- страхування на виробництві.
- Туристичне страхування.
- Страхування дітей.
4. Медичне страхування
1. Поняття медичного страхування
2. Добровільне медичне страхування
3. Обов'язкове медичне страхування
1. Медичне страхування об'єднує як короткострокові договори так і довгострокові.
Об'єктом МС вважається здоровя та працездатність застрахованої особи.
Відповідальність страховика настає вразі захворювання, звернення до медичного закладу, наявність потреби в профілактичних заходах.
МС може проводитися як в добровільній так і в обов'язковій формі.
2. Обов'язкове медичне страхування розповсюджується на всі верстви населення та не залежить від віку, стану здоров'я застрахованої особи та роду її зайнятості.
Страхувальником для працюючих осіб є роботодавці, а для непрацюючих - держава.
Обсяги відповідальності обов'язкового страхування передбачають відшкодування витрат застрахованій особі при гострих захворюваннях та випадках, які передбачають необхідність швидкої медичної допомоги.
Обов'язкове страхування регулюється законодавством України. Також один із суб'єктів обов'язкового страхування є фонд охорони здоров'я, який здійснює контроль за діяльністю медичних закладів та страхових компаній, які здійснюють обов'язкове страхування.
Суб'єктами добровільного медичного страхування є:
" страхувальники - окремі дієздатні громадяни, підприємства, що представляють інтереси громадян, а також благодійні організації та фонди;
" страховики - страхові компанії, що мають ліцензії на здійснення цього виду страхування;
" медичні установи, що надають допомогу на засоби медичного страхування і також мають ліцензію на здійснення лікувально-профілактичної діяльності.
" Страхові фонди добровільного медичного страхування утворюються за рахунок:
" добровільних страхових внесків підприємств та організацій;
" добровільних страхових внесків різних груп населення;
" добровільних внесків окремих громадян
Добровільне страхування може здійснюватися як індивідуально так і колективно.
Колективне в більшій частині здійснюється на підприємстві за рахунок його коштів.
Індивідуальне страхування здійснюється за рахунок коштів застрахованої особи.
Добровільне страхування здійснюється на підставі правил страхування , якими визначається програма медичного страхування.
Програмами медичного страхування визначається обсяг відповідальності страховика; перелік хвороб внаслідок яких страхова компанія повинна сплачувати відшкодування; умови проведення лікування; обсяги послуг, яки можуть надаватися медичним закладом.
У відповідності до власних потреб застрахована особа визначає програму страхування. При укладанні договору страхування застрахована особа повинна надати відомості про стан здоров'я. При визначенні плати за страхування враховується вік застрахованої особи та стан здоров'я та програма страхування.
Програми страхування страхова компанія складає самостійно, в якій визначається перелік послуг, які надаються страховиком та медичним закладом, перелік захворювань при яких здійснюються виплати.
Програмами страхування передбачаються обсяги відповідальності страховика.
Взаємодії між страховими компаніями та медичними установами здійснюються на підставі угоди про сумісну діяльність.
В залежності від умов договору страхування страхувальники можуть отримувати страховий захист у вигляді медичних послуг в медичних закладах, які зазначені договором, або в будь-якому закладі, який задовольняє потреби страхувальника.
Тарифи на медичні та інші послуги з добровільного медичного страхування встановлюються за договором страховика і медичної установи, що обслуговує застрахованих.
Розміри страхових внесків встановлюються на договірній основі страховика і страхувальника з урахуванням оцінки ймовірності захворювання страхувальника у зв'язку з віком, професією, станом здоров'я тощо.
Головні завдання ДМС:
" забезпеченні, охорони здоров'я населення;
" забезпечення відтворення населення;
" розвиток медичного обслуговування;
" фінансування системи охорони здоров'я;
" перерозподіл коштів, що використовуються на оплату медичних послуг, між різними верствами населення.
Особливості ДМС визначаються його місцем в системі соціально-економічних гарантій громадян і полягають у такому:
" ДМС є однією із форм особистого страхування;
" воно є важливим ринковим компонентом, що доповнює системи обов'язкового загальнодержавного медичного страхування і соціального забезпечення;
" програми ДМС обираються за бажанням страхувальника і залежать від його платоспроможності;
" ДМС ґрунтується на принципі страхової солідарності, зміст якої полягає в тому, що застрахована особа отримує медичну допомогу у випадках та обсягах, що визначаються страховим договором згідно зі сплаченим страховим платежем. Перевищення вартості медичних послуг над внесками страхувальника є можливим завдяки тому, що частина застрахованих, які внесли премії до страхової компанії, не потрапляють у страхову ситуацію і не користуються послугами медичних закладів.
Особливості договорів ДМС:
1. Предметом договору ДМС є зобов'язання страховика у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхової суми (або її частини) страхувальнику (застрахованому) на оплату вартості медичної допомоги (медичних послуг) певного переліку та якості в обсязі обраної страхувальником програми медичного страхування. Ці виплати здійснюються страховиком незалежно від суми, яку має отримати застрахована особа за державним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням, сум за договорами добровільного медичного страхування, укладеними з іншими страховиками, а також суми, що має бути сплачена як відшкодування заподіяної їй шкоди з боку третіх осіб згідно цивільного законодавства України.
2. Одержувачем страхової виплати може бути не тільки застрахована особа, а й лікувальний заклад або асістанська компанія, яка забезпечує отримання допомоги (медичних послуг).
3. Договори ДМС передбачають обов'язковість конкретної застрахованої особи, майнові інтереси котрої застраховано.
4. Договори мають трьохсторонній, а подекуди багатосторонній характер.
5. Територія дії договору ДМС не обмежується місцезнаходженням страховика.

 
 

Цікаве

Загрузка...