WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Організація роботи по складанню договірних відносин при страхуванні фінансово-кредитних ризиків - Реферат

Організація роботи по складанню договірних відносин при страхуванні фінансово-кредитних ризиків - Реферат

обсягом ризики його пошкодження чи знищення.
Виходячи з різноманітності ризиків, страховики пропонують страховий захист заставленого майна різних стандартів. Найпоширенішими на страховому ринку є :
· стандартне покриття;
· стандартне та додаткове покриття;
· будь-які окремі ризики за вибором страхувальника.
Так, стандартне покриття при страхування автотранспортних засобів охоплює збитки від крадіжки, дорожньо-транспортної пригоди, пожежі, вибуху, стихійного лиха. До обсягу додаткового покриття здебільшого відносять протиправні дії третіх осіб, напад тварин, падіння пілотованих об'єктів та інші страхові випадки. Однак такі численні доповнення є рідкісними на вітчизняному страховому ринку. З метою дотримання правильних взаємовідносин між страховиком і страхувальником деякі автори звертають увагу на відмінності у страхуванні предмета застави та майна до моменту його переходу у категорію заставленого. Заставлене майно внаслідок обмежень у використанні та експлуатації піддається меншому ризику, а тому захист незаставленного майна загрожує страховикові недоотриманням страхової суми.
Страхування застав опирається на два ризикогених ефекти: на предмет застави, а в випадку його відсутності на особу позичальника. Вказаній умові страхування платоспроможності позичальників за несплату кредитів ще не так давно не мали належного попиту на ринку як з боку кредиторів так і з боку позичальників. Це пояснюється тим, що початкуючим підприємцям нічого було заставляти, а смерть позичальника в умовах нестабільної економіки не сприймалися кредитором за головний ризик кредитної операції.
Сьогодні банки, надаючи кредити позичальнику обов'язково вимагають від нього страхування позики або заставленого майна. Також поширюється добровільне страхування життя позичальника, яке дозволяє виконати зобов'язання у випадку не дожиття застрахованої особи до дати повернення кредиту.
Страхування застав повинно здійснюватися як трьохсторонній процес за участю страхової компанії, кредитора і позичальника. Кожний із сторін виконує свою функцію, що дозволяє проводити фінансовий та технічний моніторинг даної операції.
У зарубіжній практиці страхування кредитів стосується різних сфер діяльності та тісно пов'язане з іншими видами страхування. У залежності від місця і причин виникнення кредитного ризику виділяють такі його види: страхування споживчого кредиту, комерційного (товарного, торгового) кредиту, банківського, експортного, фінансового кредиту і страхування вексельного кредиту.
4. Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків
Хоча в світі страхування фінансових ризиків - доволі популярна і поширена послуга, в Україні в неї неоднозначна репутація і серед страховиків, і серед їхніх клієнтів. Перші стверджують, що попит на цей вид страхування в Україні наразі дуже низький, і цей напрям лише починає розвиватися. Тим часом платежі зі страхування фінансових ризиків щорічно зростають зі швидкістю, якій інші види страхування можуть лише позаздрити.
Реальної статистики зі страхування фінансових ризиків сьогодні немає, однак, згідно з офіційними даними останні кілька років цей вид стабільно займає трохи менше половини всього сегмента майнового страхування. А це близько третини загального обсягу платежів, які отримують українські страхові компанії.
Проте, як стверджують фахівці, такі вагомі показники страхуванню фінансових ризиків вдалося заробити аж ніяк не "чесним" шляхом. Річ у тому, що левову частку цього сегмента становить те, що страховики елегантно називають "фінансовими схемами" - податкова оптимізація, переведення коштів у готівку тощо.
Значною мірою такому стану речей сприяє те, що компанії нерідко класифікують таке страхування як комерційні ризики, а це дає підприємствам змогу відносити страхові платежі на витрати, а не платити їх з прибутку, як за іншими видами. Крім того, страхові суми зі страхування фінансових ризиків не регламентовані, а методики розрахунку платежів немає, що дозволяє компаніям непомірно завищувати тарифи. Причому в перестрахування спрямовується близько 60% платежів, отриманих за цим видом. І це при тому, що перестрахувати фінансові ризики на "твердих" ринках сьогодні практично неможливо. У результаті, левова частка "фінансових" платежів скеровується (щоб вже ніколи не повернутися) до країн Балтії, в Росію, Молдову.
"Підмочена" репутація цього виду страхування і стала однією з причин відмови багатьох страховиків від страхування фінансових ризиків.
На думку експертів, страхування фінансових ризиків - практично незасвоєна і найбільш спекулятивна сфера українського страхового ринку. Проте цей вид завойовує все більшу популярність серед вітчизняних підприємств.
На сьогоднішній день у чинному законодавстві не існує чіткого визначення фінансових ризиків, тому в цей термін включаються дуже різні поняття, починаючи від неповернення кредиту і закінчуючи неотриманням прибутку. Причому єдиної думки щодо формулювання немає не тільки в учасників страхового ринку, але й урядових органів, оскільки класифікаційні ознаки видів страхування, у тому числі і фінансових ризиках, у нормативній базі просто відсутні.
У результаті сьогодні компанії самі складають правила страхування цих ризиків, формулюючи і трактуючи їх за своїм розсудом та одержуючи при цьому ліцензію на той самий вид - фінансові ризики.
Висновки
Отже, відсутність чіткої регламентації страхування фінансових ризиків багато в чому сприяє довільному встановленню сум і тарифів, так як єдиної методики розрахунку для цього виду немає.
Повне розуміння суттєвих сторін страхування кредитів також потребує врахування механізму реалізації страхових інтересів сторін-учасницькредитних відносин у кожному конкретному випадку. Зокрема при делькредерній формі організації страхових відносин вірителі (чи кредитори) завжди є у ролі страхувальників, при іншій - страхувальниками виступають дебітори. Таким чином, принципова, хоч і несуттєва відмінність між названими видами страхування кредитів, полягає у тому, хто виконує роль страхувальника, хто виступає ініціатором укладення договору страхування. характерною рисою страхування фінансових (кредитних) ризиків є те, що воно відбувається як неодноразова дія, а як наскрізний процес: аналіз ризику здійснюється не тільки у попередньому режимі, а й після укладення страхової угоди. Страховик, по суті, виступає у ролі менеджера ризиками свого клієнта, його фінансовим консультантом. Сектор делькредерного страхування у багатьох країнах є провідним в галузі страхування кредитів. Значно простішим, а тому привабливішими стали відносини по страхуванню відповідальності позичальників та непогашення ними кредитів, оскільки страховий поліс розглядався як своєрідний вид гарантійного листа страхової організації, виданий банку по фінансових зобов'язаннях його клієнтів, які здебільшого не володіли ніяким майном.
Цікавим страховим продуктом є страхування кредитів, яке на сьогодні є досить популярним в Україні. Значний поштовх для розвитку цього напрямку дав банківський сектор, який високими темпами нарощує обсяги надання кредитів, і відповідно збільшує кількість об'єктів для страхування.
Список використаної літератури
1. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол.і наук.ред.СС.Осадець.-К.: КЕНУ, 2002.
2. Таркуляк А.О. Страхування: питання і відповіді: Навч. Посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.
3. Шумелда Я. Страхувння: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Тернопіль: 2003.
4. Страховий ринок України 2003. Альманах. - К.: Поліграфічні послуги, 2003.-330с.

 
 

Цікаве

Загрузка...