WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Організація роботи по складанню договірних відносин при страхуванні фінансово-кредитних ризиків - Реферат

Організація роботи по складанню договірних відносин при страхуванні фінансово-кредитних ризиків - Реферат

задовольняють вимогам страховиків з погляду прибутковості, надійності і ліквідності. В межах цих напрямків необхідні зміни в режимі оподатковування страхових операцій і створення в Україні стабільних та надійних боргових і фондових ринків.
Режим оподатковування операцій по довгостроковому страхуванню повинний у кінцевому рахунку відповідати податковому режиму, застосовуваному до інвестиційних витрат домашніх господарств і підприємств, і бути стимулом для підприємств і громадян, що спонукають їх формувати ефективний захист від найбільш вагомих ризиків. При цьому такий режим може бути введений тільки після відновлення довіри до стабільності фінансової системи країни, розвитку повноцінного ринку державних цінних паперів і фондового ринку.
Досить важливим є вживання заходів по розвитку довіри населення до страхування фінансових ризиків, включаючи посилення нагляду за компаніями, що спеціалізуються на цих операціях, і вироблення більш твердих нормативних вимог до їхньої фінансової стійкості.
2. Характеристика основних організаційних
форм страхування кредитів
Повне розуміння суттєвих сторін страхування кредитів також потребує врахування механізму реалізації страхових інтересів сторін-учасниць кредитних відносин у кожному конкретному випадку. Зокрема при делькредерній формі організації страхових відносин вірителі (чи кредитори) завжди є у ролі страхувальників, при іншій - страхувальниками виступають дебітори. Таким чином, принципова, хоч і несуттєва відмінність між названими видами страхування кредитів, полягає у тому, хто виконує роль страхувальника, хто виступає ініціатором укладення договору страхування. При першій формі страхувальник, а часто є ним банк, котрий, крім того, є одночасно і застрахованим, безпосередньо захищає свій інтерес з допомогою механізму страхування. Схематично відносини, які складають цю форму страхування кредитів, можна подати таким чином ( рис. 1.):
Рис. 1. Схема відносин між сторонами при делькредерному страхуванні
Ці відносини сторін, крім суто схематичних пов'язань , характеризуються певним переліком обов'язків і прав, які належать реалізувати кожній із сторін:
1) страхувальник (банк):
· отримує страхове відшкодування збитків у випадку невиконання боржником своїх зобов'язань;
· залишає частину ризику на власну відповідальність (майже 20%);
· бере зобов'язання щодо кредитів, які страхуються, віддавати їх тільки під звичайний банківський процент;
· стежить та інформує страховика про усі випадки, які сталися з кредитом і боржником, внаслідок яких може змінитися ступінь ризику;
2) страховик (страхова установа):
· вживає санкцій при порушенні страхувальником взятих зобов'язань аж до повної відмови виплати відшкодування при страховому випадку;
· пропонує, як правило, форму договору, типу "загального покриття" страховим захистом;
· залишає за собою право перевірки і самостійного прийняття рішень щодо запропонованих до страхування ризиків;
· переймає від кредитора право подання регресного позову до позичальника.
Рис. 2. Схема відносин між сторонами при заставному страхуванні
При другій формі страхування кредитів страхувальник-боржник захищає право свого фінансиста чи кредитора (вірителя), котрі стають застрахованими сторонами. При заставному (гарантійному) страхуванні, коли боржник виступає у ролі страхувальника, то застрахованим, як правило, виступає кредитор або навіть кредитор кредитора. Тобто це страхування є типовим страхуванням "на чужу користь", котре давно знайшло глибоке відображення у спеціальній страховій літературі. При реалізації цієї форми страхування взаємовідносини між сторонами набувають такого змісту, як показано на рис. 2.
Спеціалісти зазначають, що конструкція страхової угоди на користь третьої особи є такою, що часто помилково сприймається як страхова гарантія , видавана на користь позикодавця на підставі розпорядження позичальника.
Кожна з наведених форм страхування кредитів (делькредерна або заставна) безумовно повинна бути представлена конкретними видами страхування, зміст яких мусить залежати від форм кредитування та умов надання кредитів. Однак, незалежно від техніко-організаційного механізму здійснення цих страхових операцій, їх економічна суть є настільки єдиною, наскільки близькою є суть тих кредитних і страхових відносин, що лежать в основі страхування кредитів. Тому в усіх випадках суть страхування кредитів зводиться до покриття негативного результату, який кредитори отримують через неплатоспроможність своїх боржників.
Наступний ряд характерних рис, якими повинні наділятися страхові відносини цього виду.
1. Повинна існувати різниця у часі між виплатами кредитодавця і його боржника, тобто в основі страхової операції повинна лежати типова кредитна операція
2. Сторонами страхової угоди є кредитодавець і страховик.
3. Кредитодавець завжди бере певну участь у кредитному ризику
4. Страхування не повинно охоплювати ризику, який може виникнути після закінчення терміну розрахунків.
5. Ризики, охоплені страхуванням, мусять бути зазначені у страховій угоді.
6.Страхуванням може бути охоплений весь господарський оборот або лише його окремі операції.
7. Оцінка ризику оцінюється у розрізі кожної окремої операції.
8.Масовість операції спирається не на кількість страхувальників, а на кількість укладених угод.
9.Страховик контролює поведінку кредитного ризику протягом усього кредитного періоду.
10. Страховий період не може бути меншим від тривалості кредитної угоди.
11. Страхування кредитів проводиться здебільшого централізовано або через спеціалізовані брокерські фірми.
Таким чином, характерною рисою страхування фінансових (кредитних) ризиків є те, що воно відбувається як неодноразова дія, а як наскрізний процес: аналіз ризику здійснюється не тільки у попередньому режимі, а й після укладення страхової угоди. Страховик, по суті, виступає у ролі менеджера ризиками свого клієнта, його фінансовим консультантом. Сектор делькредерного страхування у багатьох країнах є провідним в галузі страхування кредитів. Значно простішим, а тому привабливішими стали відносини по страхуванню відповідальності позичальників та непогашення ними кредитів, оскільки страховий поліс розглядався як своєрідний вид гарантійного листа страхової організації, виданий банку пофінансових зобов'язаннях його клієнтів, які здебільшого не володіли ніяким майном.
3. Особливості страхування банківських кредитів.
Цікавим страховим продуктом є страхування кредитів, яке на сьогодні є досить популярним в Україні. Значний поштовх для розвитку цього напрямку дав банківський сектор, який високими темпами нарощує обсяги надання кредитів, і відповідно збільшує кількість об'єктів для страхування.
Надаючи кредити, банки шукають надійної форми їх забезпечення . Згідно зі ст. 1 Закону України "Про заставу" одним з популярних способів забезпечення кредитних зобов'язань є застава. Вона може бути у двох речових формах:
1. іпотеки (нерухоме майно);
2. заклад (рухоме майно).
Є очевидним, що речі , визначені або передані в заставу можуть бути знищені або пошкоджені тобто потребують страхового захисту. Закон "Про заставу" у ст.10 передбачає обов'язок заставодавця страхувати нерухомі речі (іпотеку) передані в заставу , за власний рахунок на користь заставоутримувача. При заставі рухомих речей , переданих у заклад, такий обов'язок покладається на заставоутримувача. Він повинен страхувати предмет закладу в обсязі його вартості та в інтересах заставодавця. Отже, предметом застави може бути різне майно , яке генерує різні за

 
 

Цікаве

Загрузка...