WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Страхування зовнішньоекономічних операцій - Контрольна робота

Страхування зовнішньоекономічних операцій - Контрольна робота

розвинутих країнах.
Безпосереднім регулятором валютного курсу, як відомо, є платіжний баланс країни, що відбиває співвідношення надходження і платежів валюти за експортовані й імпортовані товари і послуги, а також рух капіталів у той або інший момент або за певний період.
Основу платіжного балансу, як правило, формують розрахунки із зовнішньої торгівлі тієї або іншої країни. Якщо країна імпортує більше товарів і послуг, ніж сама надає, то виникає підвищений попит на іноземну валюту. За вільного коливання валютних курсів це зумовлює підвищення курсів іноземних валют і зниження курсу валюти даної країни. І, навпаки, перевищення експорту над імпортом збільшує попит на валюту даної країни з боку імпортерів із інших країн, що веде до підвищення курсу даної валюти відносно інших валют.
Вже протягом тривалого часу економіка розвинутих країн розвивається в умовах інфляції. Зростання цін усередині країн впливає на зовнішньоекономічні зв'язки, викликає структурні зміни в платіжному балансі, які, у свою чергу, визначають рух курсів валют.
Оскільки інфляційні процеси в країнах відмінні за своєю інтенсивністю, тобто темпи зростання цін різні, то у вигіднішому становищі перебувають країни з низькими темпами зростання цін. Товари цих країн конкурентоспроможні на зовнішніх ринках, а фірми цих країн мають більше можливостей розширити свій експорт. За інших рівних умов це веде до збільшення надходжень іноземної валюти, зростання попиту на валюти цих країн і підвищення їхніх курсів. І, навпаки, вищі темпи зростання цін у якійсь країні порівняно з іншими країнами в кінцевому підсумку призведуть до зниження курсу її валюти.
При визначенні можливої тенденції валютних курсів важливо з'ясувати динаміку цін на товари і послуги, що є об'єктами міжнародної торгівлі. Для цього, зокрема, можуть бути використані індекси оптових цін. Індекс оптових цін, звичайно, не дає абсолютно точної картини, оскільки товари, що надходять у міжнародну торгівлю, можуть мати різну питому вагу в товарній масі тієї або іншої країни, і динаміка цін на ці товари може відрізнятися від загального індексу оптових цін.
Хоча основною валютою міжнародних розрахунків продовжує залишатися долар США, проте дедалі більшу роль починають відігравати валюти інших країн: німецька марка, єна швейцарський франк.
В умовах такої нестійкості валютних курсів установлення ціни в доларах не завжди повністю забезпечує інтереси експортера. У цьому разі виникає необхідність страхування від можливого падіння курсу долара.
У принципі таке страхування експортної виручки вираженої у валюті, становище якої нестійке, можливе з допомогою валютного застереження, наприклад, до німецької марки, яка на перспективу вважається більш стійкою. При цьому в умовах платежу фіксується, що платіж здійснюється в німецьких марках, виходячи з її курсу до долара на момент (дату) підписання контракту. Фактично це застереження переводить ціну, виражену в доларах, у німецькі марки. Це доречно тоді, коли ціна в контракті з поставками протягом року і більше встановлюється на базі котирувальної ціни на якійсь товарній біржі. (Котирувальні ціни відображають в основному співвідношення попиту і пропозиції товару й меншою мірою - зміну валютних курсів.) Ціна в контракті, встановлена в доларах, відповідно до котирувальної ціни може змінюватися в будь-яку сторону, але перерахунок її в німецькі марки за курсом, зафіксованим на весь термін контракту, постане гарантією від втрат унаслідок можливого падіння курсу долара.
МУЛЬТИВАЛЮТНА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. У зовнішній торгівлі в даний час застосовується і такий метод страхування валютних ризиків, як включення в контракти багатовалютних, або мультивалютних застережень.
Особливість мультивалютного застереження полягає в тому, що як валютне застереження береться не одна, а кілька валют, об'єднаних разом у так званому "кошику" валют.
"Кошики" валют являють собою умовні облікові одиниці. З їх допомогою визначається вартість тієї або іншої валюти відносно набору валют, із тим щоб зменшити валютний ризик для обох сторін - учасниць угоди.
За таких застережень розмір платежу ставиться в залежність від зміни курсу валюти платежу одночасно до низки інших валют. Це нівелює курсові коливання даної валюти щодо всіх валют "кошика" загалом і якоюсь мірою стабілізує початковий вартісний вираз зобов'язань і платежів за контрактом.
Вибір валют здебільшого залежить від характеру торгівлі даної країни з її основними торговельними партнерами і характеру інших зовнішньоекономічних зв'язків цієї країни. Це стосується, зокрема, країн ЄС, де велику роль відіграють і політичні обставини, а також деяких азіатських і арабських країн.
Ряд країн з інших регіонів світу розробили свої умовні рахункові одиниці, найбільш прийнятні для них. Проте ідеальних валютних "кошиків", що цілком гарантували б від ризику валютних втрат, не знайдено, незважаючи на посилені пошуки їх протягом останнього років.
До розряду умовних або їх валютних одиниць належить й одиниця СДР, створена МВФ. Вартість СДР визначається на базі середньозваженої вартості валют п'яти найбільших країн - членів МВФ, на кожну з яких припадає значна частина світового експорту товарів і послуг. Найбільшу питому вагу в цьому "кошику" валют займає долар США. Ця одиниця застосовується МВФ у розрахунках із країнами - членами Фонду, у ній МВФ обчислює світові валютні резерви і всі здійснювані самим Фондом операції.
Як облікова одиниця СДР використовується також у статистичних матеріалах ОЕСР, при розміщенні облігаційних позик на євровалютних ринках та в інших сферах.
У сучасних умовах найзручнішим, хоч і не завжди вигідним, для зовнішньоторговельних партнерів є саме валютне застереження на базі СДР. Щоденно публіковані МВФ курси валют відносноСДР показують зміну становища тієї або іншої валюти загалом у системі міжнародних розрахунків. Курс долара США може знижуватися відносно деяких валют, що входять у "кошик" СДР, наприклад відносно німецької марки, японської єни, англійського фунта, як це було до 1980 р. Водночас відносно більш слабких валют курс долара може підвищуватися. Вартість же долара, виражена в СДР, відображає середню зміну його цінності відносно всіх валют "кошика" СДР.
При використанні СДР як мультивалютного застереження ціна в контракті встановлюється в якійсь вільно конвертованій валюті, з огляду на її вартість в СДР на дату укладення угоди або контракту. Платежі здійснюються у валюті за курсом до СДР на дату платежу, причому сума платежу перераховується у такий спосіб, щоб еквівалент ціни в ній зберігався.
На додаток до валютних застережень можливе ще і таке застереження: валюта ціни прив'язується до іншої валюти за певним курсом. При зміні курсового співвідношення на дату платежу прибутки і збитки сторони ділять навпіл. Ціна і платіж перераховуються за середнім курсом між курсами на дату підписання контракту і дату платежу.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Аленичев А. А. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. - М., 1994.
2. Александров А. А. Страхование. - М., 1999.
3. Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. - М., 2000.
4. Страховое дело: Учебник / Под ред. А. И. Рейтмана. - М., 1992.
5. Ефимов С. Л. Энциклопедический словарь: экономика страхования. - М., 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...