WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Об’єктивна необхідність соціального захисту населення - Реферат

Об’єктивна необхідність соціального захисту населення - Реферат

трудовій книжці. У випадку її відсутності або коли у трудовій книжці немає відповідного запису, що підтверджує загальний трудовий стаж, подаються: довідка, військовий квиток, виписки з наказів, особові рахунки і відомості про видачу заробітної плати, інші документи, що мають дані про місце і час роботи, служби, навчання тощо у порядку, затвердженому постановою Кабінету . Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 "Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у цій", у частині випадків, передбачених п.2, 3,'4 зазначених вище Правил.
Особам, які застраховані на умовах добровільного страхування, період сплати ними збору на обов'язкове соціальне страхування (страхових внесків), зараховується до загального трудового стажу на підставі довідки Фонду соціального страхування про сплату збору на обов'язкове соціальне страхування (страхових внесків).
Оскільки відповідно до п.1 названих вище Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається на день настання непрацездатності, то у період хвороби він не перераховується. Наприклад, на момент захворювання 01.05 98 р. - у Петрова В.І. загальний трудовий стаж складав 7 років 11 місяців, 27 днів. Хворів він 2 місяці. Незважаючи на те що у період хвороби його загальний трудовий стаж був уже більше 8 років, допомогу по тимчасовій непрацездатності за весь період хвороби йому слід заплатити у розмірі 80% заробітку.
При вирішенні питання про розмір оплати листка непрацездатності особам, які мають на своєму утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років (учні до 18 років) слід зазначити, що до числа дітей, які знаходяться на утриманні, відносяться як діти, що проживають разом з батьками, так і ті, що не живуть з ними, якщо один з батьків утримує їх повністю або частково, наприклад, виплачує аліменти.
Враховуються як рідні діти, так і всиновлені пасербниці і пасинки, що фактично утримуються на кошти робітника або службовця.
До числа утриманців не включаються діти. що знаходяться на повному державному забезпеченні.
ВИСНОВКИ
Необхідність соціального страхування обумовлена потребою у формуванні таких соціальних фондів, за рахунок яких працездатним громадянам можна було б гарантувати їхнє фінансове забезпечення у разі тимчасової втрати працездатності або втрати роботи. Перерви у роботі, викликані об'єктивними причинами (хворобою, травмами, вагітністю, безробіттям тощо) не можуть бути оплачені за рахунок фонду заробітної плати, тому держава зобов'язана створити такі умови, за яких втрачені доходи були б компенсовані суспільством за рахунок спеціальних джерел. Визначення джерел, принципів, умов формування відповідних соціальних фондів та порядку їхнього використання на вказані цілі здійснюються у процесі створення і функціонування системи соціального страхування.
Система соціального страхування повинна базуватися на таких загальних принципах:
- солідарності (перерозподіл коштів між працездатними і непрацездатними, здоровими і хворими, працюючими і безробітними);
- обов'язковості (охоплення соціальним страхуванням усіх працюючих за наймом, участь застрахованих осіб у формуванні відповідних фондів);
- рівноправності всіх застрахованих осіб (стосовно зобов'язань на фінансування витрат, прав і гарантій);
- державних гарантій щодо виплат із соціального страхування;
- контролю за формуванням і використанням фондів соціального страхування.
В Україні система соціального страхування включає такі види:
- у разі тимчасової втрати працездатності;
- у разі безробіття;
- медичне обслуговування;
- пенсійне забезпечення.
Джерелами соціального страхування в Україні є відрахування підприємств, організацій і установ різних форм власності, кошти населення, бюджетні кошти та інші джерела.
З метою упорядкування системи соціального страхування та ефективного використання коштів створюються відповідні соціальні фонди, до яких належать Фонд соціального страхування України, Фонд сприяння зайнятості населення та інші.
Фонд соціального страхування є найбільшим за обсягами коштів та напрямками фінансування видатків. Його основними завданнями є: забезпечення надходжень і акумуляція збору на обов'язкове соціальне страхування та інших коштів, призначених для фінансування видатків на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, інших видів допомоги, встановлених законодавством, а також на санаторно-курортне лікування та оздоровлення працюючих та їхніх сімей; здійснення заходів щодо забезпечення виплат допомог та інших витрат тощо.
Основними джерелами Фонду є:
- збір на обов'язкове соціальне страхування (крім збору на обов'язкове соціальне страхування у разі безробіття);
- надходження за путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення;
- добровільні внески підприємств, організацій, установ і фізичних осіб;
- інші надходження,
Збір на обов'язкове соціальне страхування є головною статтею доходної частини Фонду соціального страхування України.
Суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, їхні об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи й організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші підрозділи суб'єктів підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, розташованої на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади, сплачують збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду в розмірі 4% від фактичних витрат на оплату праці. Підприємства, установи й організації, на яких працюють інваліди, цей збір до Фонду соціального страхування сплачують з витрат на оплату праці за винятком фактичних затрат на оплату праці інвалідів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1997.
2. Допомоги по соціальному страхуванню // Все про бухгалтерський облік. -1999. -№10. -с.24
3. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" // Финансовая консультация. -№7-8. -с.22-23
4. Нове у соціальному страхуванні // Баланс агро. -2001. -№4. -с.42-50
5. Сакацька З. Соціальне страхування: проблема троьх дат // Бухгалтерія. -2001. -№17/1. -с.39-43
6. Система державного соціального і пенсійного страхування // Вісник ПСУ. -2001. -№27. -с.50-57
7. Соціальне страхування // Податки і бухгалтерський облік. -2001. -№73. -с.53
8. Соціальне страхування // Финансовая консультация.-2001. -№7-8. -с.5-22
9. Соціальне страхування: історія і проблеми // Соціальний захист. -1999. -№2. -с.43-52
10. Ставки зборів до Фонду соціального страхування // Записки бухгалтера. -2001. -№6. -с.31
11. Фінанси / за ред. Опаріна В.П. -К.: Вища школа, 2000. - с.154.
12. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. - К.: НІОС, 2000. -с.398.

 
 

Цікаве

Загрузка...