WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Медичне страхування в деяких країнах східної Європи, Росії, Латвії - Реферат

Медичне страхування в деяких країнах східної Європи, Росії, Латвії - Реферат

збільшення витрат не приводить до так же значного поліпшення стану здоров'я.
Навколо моделей фінансування охорони здоров'я ведеться безліч суперечок. Досвід показує, що успіхи і невдачі бувають при будь-якому типі фінансування. Єдиним очевидним фактом є те, що нерегульоване приватне страхування поганий спосіб забезпечення всього населення всіма видами медичної допомоги. Велике значення для вибору відповідної моделі охорони здоров'я мають також конкретні історичні традиції даної держави.
З урахуванням існуючої ситуації повинна вибиратися така модель, яка дозволить досягнути поставлених цілей, це може бути модель, в якій поєднуються різні елементи існуючих в світі систем.
Реформування більшості національних систем охорони здоров'я починається з фінансування. Можна сформулювати наступні базові принципи, що дозволяють визначити вибір механізму фінансування охорони здоров'я, причому вони повинні застосовуватися тільки там, де це можливе:
1. Охоплення населення медичною допомогою повинно бути повним, фінансування охорони здоров'я забезпечується участю трьох сторін (роботодавці, наймані працівники, держава). Частка кожної сторони чітко визначена в залежності від необхідних для охорони здоров'я надходжень. 2. Внески, що виплачуються роботодавцями, повинні засновуватися на обороті, прибутку або яких-небудь інших показниках, що зменшує їх вплив на виплати працюючим.
3.Надходження коштів від приватних осіб (працюючих по найму або обслуговуючих своє підприємство) і роботодавців в служби охорони здоров'я повинні чітко простежуватися. Пенсійні організації, фонди для безробітних і держава повинні перераховувати певну суму внесків за осіб, що не мають можливості платити самостійно. Державні субсидії не повинні надаватися для компенсації персональних видів обслуговування, що не охоплюються системою страхування.
4. Внески, що поступають від найманих працівників або працюючих не по найму окремих осіб (або асигновані на медичне обслуговування податки), повинні бути пов'язані з рівнем прибутку, базуватися на валовому прибутку і покривати витрати на утриманців.
5. Податки на товари, шкідливі для здоров'я, повинні прямувати на потреби охорони здоров'я. 6. Управління фінансами в області охорони здоров'я має бути зосереджене в незалежному органі, що контролюється вкладниками (при наявності чітко певних юридичних повноважень).
7. Повинен бути визначений пакет основних послуг, на які мають право застраховані. Необхідний механізм, що дозволяє нормувати використання необов'язкових видів лікування або скоротити виплати лікарям у разі представлення ними завищених рахунків.
8. Розміри внесків можуть збільшуватись тільки як складові державної соціальної політики і політики в області охорони здоров'я.
ЛІТЕРАТУРА
1. Андреева О.В., Кравченко Н.А. Роль системы ОМС в формировании и реализации "Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации" // Экономика здравоохранения. - 2001.-№4-5.- С.24-27
2. Бідний В.Г. Основні концептуальні напрями оптимізації системи стаціонарної медичної допомоги Києва (методичні рекомендації).- К., 2000.- 42 с.
3. Бідний В.Г., Орлова Н.М. Медичне страхування.- К., 2000.-136 с.
4. Вартанян Ф.Е., Гейвандова И.И., Новые подходы в развитии здравоохранения Великобритании // Зравоохр. Рос. Федерации.- 1991.- №5.- С.23-25
5. Вартанян Ф., Рожецкая С., Чачава Н. Реформы здравоохранения в Европейских странах // Врач.- 2001.- №4.- С.45-46
6. Гурдус В.О., Айвазова М.В. Проблема дефицита средств в системе здравоохранения и добровольное медицинское страхование как способ ее решения // Мед. помощь.-2001.-№2.-С.3-9
7. Єрмілов В.С. Історичні паралелі медичного страхування минулого та сьогоденя нашої країни // Охорона здоров'я України.- 2001.- № 2. - С. 48-50
8. Загородній В.В., Коваленко О.С. Прикладні та теоретичні аспекти державного управління реформуванням у системі охорони здоров'я // Охорона здоров'я України.- 2001.- №1.- С.13-16
9. Картиш А.П. Про найгостріші медичні проблеми охорони здоров'я та визначення пріоритетних напрямів розвитку окремих медичних служб // Вісн. соц. гігієни та організ. охорони здоров'я України .- 2001.- №2.- С.15-19
10. Колоденко В. О., Тищук М.М. Реорганізація амбулаторно - поліклінічної мережі. Участь громадськості // Вісн. соц. гігієни та організ. охорони здоров'я України.- 2001.- №1.- С.37-40
11. Колоденко В.О. Політика в області фінансової підтримки регіональних систем охорони здоров'я України. Міфи та реальність // Вісн.соц.гігієни та організ. охорони здоров'я України.- 2001.- №1.- С.5-9
12. Макомела Р. (інтерв'ю) Принцип страхування: богатий платить за бідного, здоровий - за хворого // Здоров`я України. - 2001. - №2.- С.10-11
13. Мкртчян С., Чачава Н. Реформы здравоохранения в странах Центральной и Восточной Европы // Врач.-1998.- № 11.- С 36-37
14. Москаленко В. Ф., Пономаренко В. М. Концепція розвитку охорони здоров'я - стратегія реформування галузі // Лікарська справа.- 2001.- №1.- С.3-9
15. Москаленко В.Ф., Дзяк Г.В., Василишин Р.Й. 2001 рік - рік охорони здоров'я населення України // Медичні перспективи.- 2001.- №1.- С.4-6
16. Переплетчиков Л. Латвия не спешит переходить на частную медицину // Мед. газета.- 2000.- №8 (04.02).- С.5
17. Перспектива - 2010. Програма реорганізації медичної допомоги в Україні. Громадська ініціатива за здорову націю.- "Пульс України". - К., 1999 р.
18. Пилипцевич Н.Н. и др. Зарубежный опыт реализации различных моделей финансирования здравоохранения (обзор литературы) // Вопр. организ. и информатиз. здравоохранения.- 2000.- №1.- С.47-70
19. Прудиус П.Г. Реформування охорони здоров'я на державному та регіональному рівнях (міні-огляд) // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2001.- №2.- С.66-70
20. Реформы здравоохранения в Европе: анализ нынешних стратегий. Резюме (1996). ВОЗ.Европейское региональное бюро, Копенгаген, 41 с.
21. Семенов В.Ю., Куртюкова М.И., Дмитриева Н.В. Реформа здравоохранения Великобритании // Здравоохр. Рос. Федерации.- 1991.- №12.- С.19-23
22. Система медицинского страхования в Канаде и проекты ее реформирования // Вопросы экономики и управл. для руководителей здравоохранения. - 2001. - №1.- С. 85-87
23. Тищук М. Публічна політика в охороні здоров'я і роль громадських організацій лікарів, в кн. "Політика і стратегія Української держави у галузі охорони здоров'я. Проблема перехідного періоду". - Одеса, 1999 р.
24. Юркин Г. Германия - страна с развитой системой медицинского страхования // Врач. - 2000. - № 11. - С.34-35
25. Scheffler R.., Duitch F. Health care privatization in the Czech Republic: ten years of reform // Eurwhealth.-2000.-V.6(2).- P.5-7

 
 

Цікаве

Загрузка...