WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСтрахування → Види страхових послуг і форми їх надання - Реферат

Види страхових послуг і форми їх надання - Реферат


Реферат на тему:
"Види страхових послуг і форми їх надання"
ПЛАН
Вступ
1. Види страхових послуг
2. Види страхування за формами здійснення
3. Медичне страхування: стан та тенденції розвитку
Висновки
Використана література
Вступ
Страхування є економічною категорією, що входить в економічну систему держави. Як і фінансові відносини в цілому, страхування зумовлене рухом грошових засобів у процесі розподілу і перерозподілу грошових доходів та нагромаджень всіх суб'єктів виробництва й обміну. Разом з тим, для страхування характерні економічні відносини, змістом яких є перерозподіл доходів і коштів для нагромадження лише з метою відшкодування матеріальних чи інших втрат (здоров'я, працездатності, тощо). Отже, в основі страхування лежить ймовірний рух грошової форми вартості.
Для характеристики ринкового змісту страхування в сучасних умовах як перерозподільчого відношення можна вказати на такі його ознаки.
Під час страхування виникають грошові перерозподільчі відносини, причиною яких є наявність страхового ризику, можливість виникнення події, що здатна зумовити матеріальні чи інші втрати.
На протязі існування колишнього СРСР в ньому панувала загальнонародна (державна) власність, що не створювало особливої потреби в страхуванні, обмежуючи його колгоспно-кооперативним сектором, особистою власністю громадян, їх сімейними інтересами. В умовах становлення ринкових відносин в Україні, роздержавлення власності та її приватизація відкривають широке поле для проведення страхових операцій у сфері підприємницьких структур, економічних інтересів суб'єктів господарювання.
Звернемо увагу на функції страхування - ризикову, попереджувальну, збережну й контрольну. Основну роль відіграє ризикова функція, тому що страховий ризик як вірогідність збитку безпосередньо пов'язаний з основним призначенням страхування - надавати грошове відшкодування потерпілим господарюючим суб'єктам або застрахованим громадянам. Саме в рамках реалізації ризикової функції відбувається перерозподіл грошової форми вартості серед учасників страхування в зв'язку з настанням наслідків випадкових страхових подій.
1. Види страхових послуг
За історичною ознакою види страхувань поділяються на три групи страхувань:
- першу з них можна назвати "давніми" або "традиційними",
- другу - "новими",
- третю - "новітніми".
Перша група страхувань існує давно, друга -порівняно давно (60-80 років), третя виникла і розвивається в наші дні.
До давніх видів відноситься страхування майна, в т.ч. морське страхування (судно і вантаж) (1347 - перший морський поліс судновласнику, 1468 - Венеціанський кодекс морського страхування), страхування майна від вогневих ризиків, а також деякі різновидності страхування життя (1774 - закон про страхування життя в Англії залишається до сьогодення).
До нових видів страхуваннь відносять страхування фінансово-кредитних ризиків, страхування відповідальності і медичне страхування, а до новітніх - страхування будівельних і технічних ризиків, авіаційне і космічне страхування, комплексне страхування банків, технічний і медичний асистанс.
Рис.1. Класифікація страхувань за історичними ознаками.
Класифікація за юридичними ознаками розділяє страхування на дві основні групи, існування котрих пов'язане з наявністю законодавства (юридичних норм), що регулюють їх здійснення.
Перша класифікація - за відділами і класами - застосовується для ліцензування страхової діяльності,
друга - за формами - для їх розмежування на обов'язкові і добровільні.
Згідно першої класифікації у країнах Євросоюзу усі види страхування поділені на два відділи:
- перший відділ включає усі види страхування життя і пенсій, в тому числі їх довготермінові види,
- другий - загальні (ризикові) види страхування.
Перший відділ передбачає дев'ять, а другий - вісімнадцять класів (груп) страхування.
Розділ І. Страхування життя.
1. Страхування життя, в тому числі:
- страхування тільки на дожиття до визначеного віку;
- страхування тільки на випадок смерті;
- страхування на дожиття і на випадок смерті;
- страхування життя з поверненням страхових внесків;
-тонтіни;
- страхування рент (пенсій);
-додаткові страхування, здійснювані компаніями зі страхування життя, а саме страхування наслідків нещасних випадків і втрати працездатності, страхування ризику смерті внаслідок нещасного випадку, страхування на випадок інвалідності, зумовленої нещасним випадком або хворобою у тих випадках, коли такі страхування є додатковими до страхування життя;
2. Весільне страхування (до одруження) і страхування життя дітей.
3. Страхування життя і страхування пенсій з інвестиційним фондом.
4. Страхування здоров'я, відоме в Ірландії і Великобританії під назвою "постійне страхування здоров'я без права його анулювання".
5. Тонтіни, котрі полягають в утворенні товариств з метою збору і капіталізації вкладів для подальшого поділу нагромаджених коштів серед осіб, які дожили до певного віку або серед осіб, котрим права на отримання вкладів передали померлі члени товариства.
6. Операції з нагромадження коштів, при котрих утворюються так звані амортизаційні (погашувальні) фонди.
7. Операції з управління пенсійними фондами у випадках, коли страхові компанії передають їм активи у вигляді страхових резервів на випадок смерті або дожиття.
8. Операції з управління грошовими коштами, котрі здійснюють французькі страхові компанії згідно Страхового кодексу Франції.
9. Операції, пов'язані з тривалістю життя людини і нагромадженням коштів згідно законодавства про соціальне страхування, але здійснювані страховими компаніями на підставі національного страхового законодавства країни-учасника Євросоюзу [114, с.497-498, 523].
Розділ II. Загальне страхування.
1. Страхування від нещасних випадків.
2. Страхування на випадок хвороби.
3. Страхування наземного транспорту.
4. Страхування залізничного транспорту.
5. Страхування авіаційного транспорту.
6. Страхування водного транспорту.
7. Страхування вантажів.
8. Страхування від вогню і стихійних явищ.
9. Страхування інших видів майна, ніж передбачене в групах 3-8.
10. Страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів.
11. Страхування відповідальності власників авіаційних суден.
12. Страхування відповідальності власників водних суден.
13. Страхування загальної відповідальності.
14. Страхування кредитів.
15. Страхування поручительств.
16. Страхування фінансових витрат.
17. Страхування судових витрат.
18. Страхування допомоги
Класифікація, котра застосовується для ліцензування страхової діяльності в Україні, дещо простіша: у ній немає поділу на два відділи, але виділені групи страхувань, котрі приблизно відповідають групам страхувань у відповідності до класифікації Євросоюзу.
Класифікація страхувань заюридичною ознакою базується на законодавчих нормах цивільного і страхового права та забезпечує їх групування за видами (класами), що служить підставою для видачі ліцензій на здійснення страхової діяльності та забезпечує їх поділ на обов'язкові і добровільні види.
2. Види страхування за формами здійснення
Класифікація страхувань за формою здійснення передбачає їх поділ на обов'язкове та добровільне. Загальна класифікація страхувань за формою здійснення наведена на рис. 7.
Рис. 7. Класифікація страхувань за формами здійснення
Законом України

 
 

Цікаве

Загрузка...